Ansible er et provisjoneringsverktøy for helautomatisert oppsett av servere og applikasjonene som kjører på dem. Ansible følger i sporene til etablerte verktøy som Puppet og Chef med fler, men med et enda sterkere fokus på lav terskel for å komme igang. Ansible er såpass lavterskel at noen vil påstå at å starte med Ansible er lettere enn å installere en server manuelt.