Finn J Johnsen

Finn er opptatt av open source og åpne standarder. Han trives med intrikate tekniske utfordringer, og er kjent for å levere høy kvalitet.

Favoritter for tiden: JavaScript, Kotlin og Java
Vil lære mer:

Snakker gjerne om

Foto

Alle liker å se på bilder. Et speilrefleks lar seg stort sett kombinere med alle andre aktiviteter du finner på - så sitter du igjen med minner du stolt kan henge på veggen i A3 -format.

Reise

Verden er stor og har mye å vise deg - pakk kofferten og lag deg minner (og fotografier) du tar med deg resten av livet.

Prosjekter

Encap

Videreutvikling av Encap sitt kjerneprodukt.

FINN 2017

FINN sin Apps gateway er en modul ansvarlig for distribusjon av App (iOS og Android) sin datatrafikk til FINN sine underliggende interne tjenester. FINN sin App er helt sentralt i FINN sin satsning for å nå sine kunder, derfor er ytelse, overvåkning og driftsstabilitet helt avgjørende for å lykkes med denne nye modulen.

Encap 2017

Encap sin mobile autentiseringsløsning vokser og står foran en stor release med mange nye krav. Encap leverer et distribuerbart produkt med sikkerhet i kjernen. Utviklere har ikke tilgang til produksjonssystemet, som byr på andre utfordringer enn en gjerne er vant med i tradisjonell web.

NSB 2016-2017

Ombordpersonell varsles i sitt nettbrett om avvikssituasjoner fra NSBs sentrale DROPS-enhet. Serveren sentralt sender push notifications (v/Google Cloud Messaging) når en avvikssituasjon blir registret i NSB-Status. StatusPush backend får disse avviksituasjonene fra Status via JMS. Det er vektlagt at app-en skal ha enkelt brukergrensesnitt.

Schibsted 2016

MasterPass hos Schibsted Prosjekt: Integrasjon av MasterPass hos Schibsted. Oppgaver: Utvikler. Schibsted trengte bistand for innføring av MasterPass i sin betalingsplattform. I tillegg blei det litt plukkoppgaver i diverse andre integrasjonspunkter.

NSB 2015

Ombordpersonell varsles i sitt nettbrett om avvikssituasjoner fra NSBs sentrale DROPS-enhet. Serveren sentralt sender push notifications (v/Google Cloud Messaging) når en avvikssituasjon blir registret i NSB-Status. StatusPush backend får disse avviksituasjonene fra Status via JMS. Det er vektlagt at app-en skal ha enkelt brukergrensesnitt.

Android App som brukes til internt personell hos NSB; fortrinnsvis Konduktører og førere. Ved avvik i trafikken vil app-en få en push som beskriver forholdene.

NSB 2012

Status Prosjekt: Status. Oppgaver: Utvikler. Integrasjonspunkter: CIM, Hafas Information Manager/Siri-standarden, ESBEN via WebServices, TrainSnapshot via JMS og WebServices, Putin: SMS og e-mail via webservices. Funksjonell og teknisk beskrivelse: Status distribuerer informasjon internt i NSB, samt eksternt, ved oppståtte avvik. De forskjellige i Status informasjonsmekanismene kalles kanaler. Applikasjonen er logisk inndelt i hhv Stasjon, Tog og Infrastruktur. De forskjellige kanalene bety alltid en integrasjon mot et annet system, derfor er Status på mange måter et integrasjonsprosjekt. Status er basert på microservices -arkitektur for implementasjon av integrasjon mot de forskjellige kanalene, slik at web-frontend modulen ikke blir påvirket av ny eller endret kanalhåndtering. Brukergrensesnittene til Status er single page webapps laget med angular og react.

NSB 2011

Utvikler Eksportmodul fra NSB til Jernbaneverket, DPS. Spesifikasjonsarbeid i forbindelse med nytt kundeinformasjonssystem (Status). Grafbassert rapporteringsmodul, Streken. Videreutvikling av aktiv kart, Troll. Status, StatusPush Android App for personale. Oppgaver: Utvikler.

Intelecom 2011

NSB app Deltok i et Scrum -team som utviklet mobil-app for NSB. Android og iPhone. Oppgaver: Backendutvikler.

NSB 2011

Rapp Utvikling av en applikasjon for oppsett og mottak av undersøkelser / skjema på nett. Oppgaver: Utvikler, frontend og backend.

NSB 2010

Aktiv Kart Utvikling av en applikasjon for visualisering av hvor togene er i øyeblikket. Oppgaver: Senior Javautvikler / frontendutvikler..

Statens Pensjonskasse 2008

Nytt bak- og saksbehandlingssystem Statens Pensjonskasse skriver om det aller meste av sin back-end og sitt saksbehandlingssystem fra C++ til Java. Jobbet i 6 mnd i back-end team, og 1 år i front-end Flex -team. Oppgaver: Backend Javautvikler J2EE. Front-end Flex..

Nordic Lottery Systems 2007-2008

Internettspill Utvikling av et nytt internettspill med svært høye oppetids- og ytelseskrav Oppgaver: Backend Javautvikler J2EE. Litt frontend og JBoss Portal.

Norwegian ASA 2006-2007

Forvaltning av baksystem for bilettering Utvilker på forvaltningsteamet for baksystemetet for billettransaksjoner. Oppgaver: Backend Javautvikler J2EE.

Se flere prosjekter i Finns CV


Finn J Johnsen

Utvikler
+47 97 00 59 68
finn@kodemaker.no