CV / Finn J Johnsen

+47 97 00 59 68
finn@kodemaker.no


Utvikler med 18 års erfaring

NSB
Full-stack utvikler på intern webløsning for formidling av avviksinformasjon hos NSB; til de reisende og internt.
FINN
App Gateway hos FINN.NO
NSB
Android App for ombordpersonell hos NSB

Finn was a consultant in my team for almost 1.5 years, we had a great collaboration and we were able to push our architecture forward. Finn is a great guy and an even better developer, if anybody needs a high-level Java developer/architect that can not only get things done on the development side but also talk with people and organize architectural changes then he’s your guy.
Elvis Nuñez, Apps Team Lead at FINN.no