DevOps-bevegelsen jobber for å redusere den tradisjonelle motsetningen mellom endringsfokuset i softwareutvikling og stabilitetsfokuset i IT-drift. Om du ønsker å øke endringstakten i softwareutvikling er det å satse på DevOps noe du bør sette høyt på prioriteringslisten.

Blant kjerneverdiene i DevOps regnes kultur, automatisering, måling og deling.