Sindre Grønningen

Problemløser

Sindre er en allsidig og meget dyktig fullstack-utvikler som er lidenskapelig opptatt av å lage gode brukeropplevelser og solid software. Han har et brennende engasjement for domenedrevet design, hvor man setter problemløsing, verdiskaping og samarbeid i fokus.

Sindre foretrekker å jobbe i små, autonome team som får ting gjort. Han trives med mange hatter, tar eierskap til produktene han jobber med og tar ansvar der det trengs. I tett samarbeid med domeneeksperter setter han seg alltid godt inn i domenet, og kundene setter pris på hans evne til å forstå behov og til å finne enkle og gode løsninger.

Teknologi

Bruker på jobben:
Vil lære mer:

Sindres anbefalinger

Domain Modeling Made Functional

En meget god introduksjon til både domedrevet design og funksjonell programmering av pedagogiske Scott Wlaschin. Kombinasjonen DDD og funksjonell programmering i F# er rett og slett vakker!

Kjøp boken her
The Past (1968) and Future of Domain (driven) Design

Et inspirerende foredrag om softwareutviklingens historie, hvor det gikk galt og hvordan vi kan få industrien på beina igjen.

Se foredraget her

Sindre snakker gjerne om

Reise

Jeg vokste opp i en familie som alltid har reist mye, og har hatt gleden av å se store deler av verden. Noen høydepunkter er safari i Sør-Afrika og Tanzania, backpacking i Asia og road trips i USA. På reise er kameraet alltid med, og jeg har oppdaget at jeg er spesielt glad i å ta bilder av dyr – til mine reisevenners fortvilelse da vi ventet en time på at denne leoparden skulle hoppe ned fra treet sitt.

Sandvolleyball

Jeg har alltid vært glad i sport, og da spesielt sandvolleyball. Ballkontroll, gode reflekser, taktikk og samarbeid er stikkord her. Det skader heller ikke at sporten kombineres godt med sommer og sol, grilling og gode venner.

Bloggposter

Når databasemodellen blir domenemodellen
Domenemodellering, Design og Domenedrevet design

Domene-kode kan med rette kalles kjernen i applikasjonene vi utvikler, men den gjør ikke mye nytte for seg uten støttende infrastruktur, som lagring av data og kommunikasjon med andre systemer.

Men hva skjer når infrastrukturen er med på å forme domene-koden?

Les artikkel
Lost in Translation

Et innlegg om språk og misforståelser.

Les artikkel
The Missing Piece of Software Development

Et innlegg om hvordan det viktigste ved softwareutvikling muligens har druknet i teknologier og rammeverk.

Les artikkel

Prosjekter

Bring
Microsoft Azure, TypeScript, React, Redux og Kotlin

Utvikling av system for budleveranser som håndterer alt fra mottak av ordre, optimalisering av ruter for sjåfører, sporing av pakker i sanntid, og integrasjoner med mange av Bring sine systemer.

Aker Solutions
Angular, TypeScript, Java, Google Cloud Platform og Domenedrevet design

Som en del av Aker Solutions sitt omfattende initiativ for å effektivisere utvikling av olje- og gassfelt, utviklet vi en applikasjon for estimering av vekt og tyngdepunkt av olje- og gassplattformer. Vi reduserte tiden det tar å få opp et grovt vektestimat fra dager/uker til minutter. Jeg var ansvarlig for utviklingen av web-klienten og hadde i perioder ansvaret for UX. I andre perioder fungerte jeg som sparringspartner for UX-ansvarlig. Var sentral i design og implementasjon av backend, med et spesielt fokus på god systemarkitektur. Tok ofte initiativ til, og ledet, diskusjoner om arkitektur og modellering. Hadde i tillegg rollen som funksjonell arkitekt, med overordnet ansvar for funksjonaliteten som ble levert. Var Scrum Master i en periode. Innførte Kanban for å øke effektiviteten til teamet. Var pådriver for å bygge opp et team hvor alle bidro på både frontend og backend. Tok initiativ til å samle frontend-utviklere på tvers av teamene hos Aker Solutions til uformelle møter hvor man kunne diskutere store og små ting relatert til frontend-utvikling. Tok i tillegg ansvar for å få på plass gode rutiner for vedlikehold og videreutvikling av et felles design-bibliotek som ble brukt av alle teamene.

Mattilsynet
C#, .NET, Windows Presentation Foundation, Domenedrevet design og Scrum

I 2016 innførte Mattilsynet smilefjesordningen. Hensikten er å informere forbrukere om de hygieniske forholdene ved serveringssteder i form av smilefjes. Vi utviklet en applikasjon for gjennomføring av smilefjestilsyn som fungerer både offline og online. Systemet oppretter automatisk vedtak basert på karakterer som settes på kravpunkter av inspektørene. Resultatet av tilsynet er en generert rapport som inspektøren skriver ut og henger opp ved serveringsstedets inngang. Jeg spilte en sentral rolle i å gjøre dette prosjektet til en suksesshistorie for Mattilsynet gjennom arbeid med frontend, backend, interaksjonsdesign og utarbeidelse av tekniske og funksjonelle løsningsbeskrivelser. I prosjektet fikk jeg brukt min evne til å raskt tilegne meg ny kunnskap ved å lære meg domenedrevet design, Windows Presentation Foundation (WPF) og C# for å nevne noe. Ikke minst lærte jeg mye om tilsynsarbeid, og det var veldig gøy å finne enkle, brukervennlige løsninger for Mattilsynets kompliserte vedtaksregler.

Se flere prosjekter

Referanser

Tommy Sommerseth
Produkteier for vektestimering hos Aker Solutions

«Sindre er leid inn i forbindelse med Aker Solutions satsing på digitale arbeidsprosesser for å effektivisere tekniske/økonomiske dataverktøy for selskapet. Over denne perioden har Sindre vært en sentral bidragsyter til å utvikle estimeringsverktøy som tidligere bestod av omfattende manuelle arbeidsoperasjoner som var svært tidkrevende til effektive digitale løsninger. Sindre har utført sine arbeidsoppgaver på en meget ansvarsfull og profesjonell måte. Han kommuniserer meget godt med teamet og med team på andre produkter. Han fanger raskt opp hva som må løses av problemstillinger og hva kundene ønsker, og skisserer hurtig mulige løsninger. Vi gir han de beste anbefalinger, og han vil ved fremtidige behov være en selvskreven kandidat til arbeidsoppdrag i Aker Solutions.»

Sigrid Ekremsvik Dragset
Computas Lead for ix3 hos Aker Solutions

«Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med Sindre i 2,5 år hos Aker Solutions der han har jobbet som fullstack-utvikler og funksjonell arkitekt på et team. Sindre er en meget dyktig utvikler som har en genuin interesse for å lage løsninger som gir mest mulig nytteverdi for sluttbrukerne. Han samarbeider godt med domeneeksperter for å sikre dette. Jeg anbefaler gjerne Sindre for andre oppdrag.»

Heidi Mork
Fagansvarlig for programmering i NRK

«Jeg har jobbet med Sindre på prosjektet for Smilefjesordningen i Mattilsynet. Der var vi sammen ansvarlige for valg av teknologi og arkitektur for klientapplikasjonen. Jeg kjenner Sindre som den som alltid har brukerens behov i fokus, og tilstreber å finne løsninger som er best mulig for brukeren. For å oppnå dette benytter han blant annet domenedrevet design. Han har en veldig god teknisk forståelse og setter seg lett inn i ny teknologi, i tillegg er han svært grundig og arbeidsom, og har et godt øye for detaljene. Sindre leverer alltid godt arbeid, og leter alltid etter den beste måten å løse oppgaver på.»