Sindre Grønningen

Problemløser

Sindre er en allsidig og meget dyktig fullstack-utvikler som er lidenskapelig opptatt av å lage gode brukeropplevelser og solid software. Han har et brennende engasjement for domenedrevet design, hvor man setter problemløsing, verdiskaping og samarbeid i fokus.

Sindre foretrekker å jobbe i små, autonome team som får ting gjort. Han trives med mange hatter, tar eierskap til produktene han jobber med og tar ansvar der det trengs. I tett samarbeid med domeneeksperter setter han seg alltid godt inn i domenet, og kundene setter pris på hans evne til å forstå behov og til å finne enkle og gode løsninger.

Teknologi

Bruker på jobben:
Vil lære mer:

Sindres anbefalinger

Domain Modeling Made Functional

En meget god introduksjon til både domedrevet design og funksjonell programmering av pedagogiske Scott Wlaschin. Kombinasjonen DDD og funksjonell programmering i F# er rett og slett vakker!

Kjøp boken her
The Past (1968) and Future of Domain (driven) Design

Et inspirerende foredrag om softwareutviklingens historie, hvor det gikk galt og hvordan vi kan få industrien på beina igjen.

Se foredraget her

Sindre snakker gjerne om

Reise

Jeg vokste opp i en familie som alltid har reist mye, og har hatt gleden av å se store deler av verden. Noen høydepunkter er safari i Sør-Afrika og Tanzania, backpacking i Asia og road trips i USA. På reise er kameraet alltid med, og jeg har oppdaget at jeg er spesielt glad i å ta bilder av dyr – til mine reisevenners fortvilelse da vi ventet en time på at denne leoparden skulle hoppe ned fra treet sitt.

Sandvolleyball

Jeg har alltid vært glad i sport, og da spesielt sandvolleyball. Ballkontroll, gode reflekser, taktikk og samarbeid er stikkord her. Det skader heller ikke at sporten kombineres godt med sommer og sol, grilling og gode venner.

Bloggposter

Når databasemodellen blir domenemodellen
Domenemodellering, Design og Domenedrevet design

Domene-kode kan med rette kalles kjernen i applikasjonene vi utvikler, men den gjør ikke mye nytte for seg uten støttende infrastruktur, som lagring av data og kommunikasjon med andre systemer.

Men hva skjer når infrastrukturen er med på å forme domene-koden?

Les artikkel
Lost in Translation

Et innlegg om språk og misforståelser.

Les artikkel
The Missing Piece of Software Development

Et innlegg om hvordan det viktigste ved softwareutvikling muligens har druknet i teknologier og rammeverk.

Les artikkel

Prosjekter

Solibo
Kotlin, Ktor, TypeScript, React og React Query

Kodemaker fikk ansvaret for å utvikle en helt ny styreportal sammen med Solibo. I tett samarbeid med kunden lagde vi en stor og brukervennlig løsning på kort tid. Applikasjonen støtter gjennomføring av møter og behandling av styresaker, full oversikt over beboere, leiligheter og leverandører, og opplasting av dokumenter. Styret kan kommunisere med beboere og leverandører direkte i applikasjonen, eller via oppslag med utsending av varsler på SMS eller e-post. Det er satt opp integrasjon mot Tripletex for enkel behandling av fakturaer. I tillegg inkluderer løsningen hjemmesider for alle borettslagene.

Applikasjonen er responsiv, og kan dermed brukes både på mobil, nettbrett og PC. Det ble lagt vekt på at løsningen skulle være brukervennlig, og et av grepene vi gjorde var å fokusere på rask lasting av data, samt lasting av endringer i bakgrunnen. Vi bidro også med UX-design og formuleringer av tydelige og lettforståelige tekster i løsningen.

På utviklingssiden bidro vi med teknologivalg, arkitektur, domenemodellering, databasemodellering, API-utvikling, med mer.

Bring
Kotlin, TypeScript, React, Redux og DevOps

Utvikling av internt system for budleveranser som håndterer alt fra mottak av ordre, optimalisering av ruter for sjåfører, sporing av pakker i sanntid, og integrasjoner med mange av Bring sine systemer. Hadde også ansvaret for utvikling av en applikasjon for sporing av pakker som årlig brukes av millioner av privatpersoner i Norden.

Aker Solutions
Angular, TypeScript, Java, Google Cloud Platform og Domenedrevet design

Som en del av Aker Solutions sitt omfattende initiativ for å effektivisere utvikling av olje- og gassfelt, utviklet vi en applikasjon for estimering av vekt og tyngdepunkt av olje- og gassplattformer. Vi reduserte tiden det tar å få opp et grovt vektestimat fra dager/uker til minutter. Jeg var ansvarlig for utviklingen av web-klienten og hadde i perioder ansvaret for UX. I andre perioder fungerte jeg som sparringspartner for UX-ansvarlig. Var sentral i design og implementasjon av backend, med et spesielt fokus på god systemarkitektur. Tok ofte initiativ til, og ledet, diskusjoner om arkitektur og modellering. Hadde i tillegg rollen som funksjonell arkitekt, med overordnet ansvar for funksjonaliteten som ble levert. Var Scrum Master i en periode. Innførte Kanban for å øke effektiviteten til teamet. Var pådriver for å bygge opp et team hvor alle bidro på både frontend og backend. Tok initiativ til å samle frontend-utviklere på tvers av teamene hos Aker Solutions til uformelle møter hvor man kunne diskutere store og små ting relatert til frontend-utvikling. Tok i tillegg ansvar for å få på plass gode rutiner for vedlikehold og videreutvikling av et felles design-bibliotek som ble brukt av alle teamene.

Se flere prosjekter

Referanser

Magnus Babsvik
Daglig leder i Solibo

«Sammen med Sindre har Solibo utviklet en styreportal for borettslag og sameier. Produktet ble tatt fra idé til lansering på ca. seks måneder, og Sindre var involvert gjennom alle prosjektets faser.

Det har vært en glede å jobbe med Sindre i denne perioden. Hans selvstendighet og allsidighet har vært helt sentralt for å lykkes med et ambisiøst prosjekt der vi har laget en relativt stor applikasjon på kort tid. I tillegg til frontend- og backend-utvikling har han kunnet bidra med alt fra å finne gode løsninger for hvordan styret kan gjøre styrearbeidet sitt mest mulig effektivt i løsningen, til UX-design og fortløpende prioritering av oppgaver.

Det er tydelig at Sindre liker å gå nøye til verks når han starter i et nytt oppdrag, blant annet ved å sette seg så godt inn i domenet at han kan arbeide etter oppdragsgivers intensjon. Det har vært helt fantastisk å kunne beskrive ønsket funksjonalitet uten å måtte detaljspesifisere oppgaver, for så å se løsninger jeg ikke på forhånd hadde sett for meg vokse frem, som viser seg å løse problemene på en smidigere måte enn hva man hadde forestilt seg var mulig.

Jeg kan anbefale Sindre på det varmeste, og jobber gjerne med ham igjen!»

Heidi Mork
Fagansvarlig for programmering i NRK

«Jeg har jobbet med Sindre på prosjektet for Smilefjesordningen i Mattilsynet. Der var vi sammen ansvarlige for valg av teknologi og arkitektur for klientapplikasjonen. Jeg kjenner Sindre som den som alltid har brukerens behov i fokus, og tilstreber å finne løsninger som er best mulig for brukeren. For å oppnå dette benytter han blant annet domenedrevet design. Han har en veldig god teknisk forståelse og setter seg lett inn i ny teknologi, i tillegg er han svært grundig og arbeidsom, og har et godt øye for detaljene. Sindre leverer alltid godt arbeid, og leter alltid etter den beste måten å løse oppgaver på.»

Tommy Sommerseth
Produkteier for vektestimering hos Aker Solutions

«Sindre er leid inn i forbindelse med Aker Solutions satsing på digitale arbeidsprosesser for å effektivisere tekniske/økonomiske dataverktøy for selskapet. Over denne perioden har Sindre vært en sentral bidragsyter til å utvikle estimeringsverktøy som tidligere bestod av omfattende manuelle arbeidsoperasjoner som var svært tidkrevende til effektive digitale løsninger.

Sindre har utført sine arbeidsoppgaver på en meget ansvarsfull og profesjonell måte. Han kommuniserer meget godt med teamet og med team på andre produkter. Han fanger raskt opp hva som må løses av problemstillinger og hva kundene ønsker, og skisserer hurtig mulige løsninger. Vi gir han de beste anbefalinger, og han vil ved fremtidige behov være en selvskreven kandidat til arbeidsoppdrag i Aker Solutions.»

Se flere referanser