CV / Sindre Grønningen

+47 951 82 781
sindre@kodemaker.no


Problemløser med 10 års erfaring

Aker Solutions
Applikasjon for estimering av vekt og tyngdepunkt av olje- og gassplattformer.
Mattilsynet
Suksesshistorie med smilefjes hos serveringssteder og effektivisering av tilsyn.
NAV
Virksomhetskritisk system for sykefraværsoppfølging, arbeidsavklaringspenger m.m.

Sindre er leid inn i forbindelse med Aker Solutions satsing på digitale arbeidsprosesser for å effektivisere tekniske/økonomiske dataverktøy for selskapet. Over denne perioden har Sindre vært en sentral bidragsyter til å utvikle estimeringsverktøy som tidligere bestod av omfattende manuelle arbeidsoperasjoner som var svært tidkrevende til effektive digitale løsninger. Sindre har utført sine arbeidsoppgaver på en meget ansvarsfull og profesjonell måte. Han kommuniserer meget godt med teamet og med team på andre produkter. Han fanger raskt opp hva som må løses av problemstillinger og hva kundene ønsker, og skisserer hurtig mulige løsninger. Vi gir han de beste anbefalinger, og han vil ved fremtidige behov være en selvskreven kandidat til arbeidsoppdrag i Aker Solutions.
Tommy Sommerseth, Produkteier for vektestimering hos Aker Solutions