React Query er et hjelpemiddel til å håndtere server-tilstand i en frontend-applikasjon.

Å håndtere data fra en server har flere utfordringer. Det er i sin natur asynkront, med sine utfordringer for henting og oppdatering. Vi har jo heller ikke full kontroll på data fra en server – andre kan endre på de, og data tenderer til å ende opp som utdatert.

Å håndtere server data er definitivt mer komplisert enn å håndtere lokale data i en app.

React Query har en elegant løsning på dette problemet, synes vi:

 const Example = (id) => {
 const { isLoading, error, data } = useQuery(['exampleData', id], () =>
  fetch('https://example.com/data/'+id)
   .then((res) => res.json())
 );

 if (isLoading) return <Loading/>;
 if (error) return <Error message={error.message}/>;

 return (
  <div>
   <h1>{data.name}</h1>
  <div>
 )
}

Selv om koden ser enkelt ut, får man mye på kjøpet.

 • Caching. Full kontroll på cache stale time etc
 • Flere komponenter kan derfor hente de samme dataene uten at dette vil resultere i flere requester. Dette igjen gjør at man ikke forholder seg til global state, bare til resultatet av queries/mutations.
 • Transport agnostisk (du gjør selv dine fetch/graphql/promise etc)
 • Automatisk flere forsøk før det feiler
 • Opplegg for transformering av data
 • God støtte for muteringer av data samt evt optimistisk oppdatering av data lokalt
 • Og mye mer. Se feature list