Teknikken test-drevet utvikling (TDD) ble beskrevet av Kent Beck på slutten av 1990-tallet i forbindelse med smidig-metodikken Extreme Programming (XP). TDD dreier seg om å skrive testkode før man skriver produksjonskode - som en kjørbar spesifikasjon av hva koden skal utføre.

Utviklere som benytter TDD opplever ofte færre feil, bedre fokus og større trygghet i forhold til å gjøre forbedringer i den interne strukturen i programmene - noe som ofte er nødvendig etterhvert som ny funksjonalitet legges til.

Det finnes flere “retninger” innenfor TDD, for eksempel er man i akseptansetest-drevet utvikling (ATDD) opptatt av å skrive tester “fra utsiden og inn”, mens andre foretrekker å begynne med tester på kjernen av systemet først.

Våre anbefalinger

Onkel Bobs Bowling Game Kata
Anbefalt av Torstein

Bowling kataen til onkel Bob ble min introduksjon til testdrevet utvikling. Jeg anbefaler den om du har lyst til å prøve ut TDD i praksis.

Våre screencasts

Zombie TDD - Testdrevet JavaScript

Bli med når Magnar skal skrive et spill fra scratch med JavaScript og Node.JS - testdrevet etter beste evne. I løpet av serien parprogrammerer Magnar med gjestestjernene Christian Johansen og Johannes Brodwall - noen av episodene er endatil tatt opp foran et live publikum

Parens of the dead

Mer zombier og Clojure, denne gangen på engelsk. Magnar tenkte det kunne være moro å lage noe for et større publikum. Litt mer finpussa og litt mindre jovialt enn originalen.

Zombie CLJ - Clojure og ClojureScript

I denne oppfølgeren til ZombieTDD lager Christian og Magnar spill med Clojure og ClojureScript. Det går i parprogrammering hele veien. Og jaggu skriver vi ikke flere tester først. Skulle tro XP hadde noe for seg.

Våre sideprosjekter

Test-Driven JavaScript Development

Etter noen år med fordypning i og blogging om TDD med JavaScript kom Christian litt tilfeldigvis i kontakt med Addison-Wesley. Resultatet ble en bok som kom ut i 2010.

Spør oss om Test-drevet utvikling (TDD)

Christian

Magnar

Sindre

Nils

Eivind