Test-drevet utvikling (TDD)

Teknikken test-drevet utvikling (TDD) ble beskrevet av Kent Beck på slutten av 1990-tallet i forbindelse med smidig-metodikken Extreme Programming (XP). TDD dreier seg om å skrive testkode før man skriver produksjonskode - som en kjørbar spesifikasjon av hva koden skal utføre.

Utviklere som benytter TDD opplever ofte færre feil, bedre fokus og større trygghet i forhold til å gjøre forbedringer i den interne strukturen i programmene - noe som ofte er nødvendig etterhvert som ny funksjonalitet legges til.

Det finnes flere «retninger» innenfor TDD, for eksempel er man i akseptansetest-drevet utvikling (ATDD) opptatt av å skrive tester «fra utsiden og inn», mens andre foretrekker å begynne med tester på kjernen av systemet først.

Våre anbefalinger

Onkel Bobs Bowling Game Kata

Bowling kataen til onkel Bob ble min introduksjon til testdrevet utvikling. Jeg anbefaler den om du har lyst til å prøve ut TDD i praksis. Prøv kataen

Våre presentasjoner

Zombie TDD: Live parprogrammering

Magnar og jeg setter oss ned med emacsen og parprogrammerer foran publikum. Se hvordan to typer som digger JavaScript angriper problemer og gjør koden testbar. Se video

Sideprosjekter

Test-Driven JavaScript Development

Etter noen år med fordypning i og blogging om TDD med JavaScript kom jeg litt tilfeldigvis i kontakt med Addison-Wesley. Resultatet ble en bok som kom ut i 2010. Sjekk ut boka