Kubernetes

Kubernetes er Google sitt alt-burde-egentlig-være-en-container-prosjekt. Google har i de siste 10-15 årene kjørt alle greiene sine i containers, i noe de kaller for Google Borg. Kubernetes er en alternativ implementasion av Borg som er open source, laget av de samme folkene og har mange av de samme konseptene.

Google har også etter hvert tatt i bruk Kubernetes selv på nye ting.

Kubernetes gjør at det blir relativt plug-and-play å gjøre ting som tidligere kun var mulig med proprietære cloud-løsninger, som auto-skalering av instanser avhengig av lasten på systemet.

Våre presentasjoner

To the Cloud

AWS lover uendelig skalering og fleksibilitet ved klikk på en knapp. Men er det egentlig så enkelt? Jeg går gjennom en del problemstillinger du møter når du går til skyen, og viser til erfaringer fra flere AWS-prosjekter. Se video Se slides

Sideprosjekter

Analyse av værdata

Et system for å samle inn og organisere data om vær og bruke dataene for å finne korrelasjoner med andre tidsserier. Skrevet for det meste i go og deployet på google cloud platformen med kubernetes.