Kubernetes er Google sitt alt-burde-egentlig-være-en-container-prosjekt. Google har i de siste 10-15 årene kjørt alle greiene sine i containers, i noe de kaller for Google Borg. Kubernetes er en alternativ implementasion av Borg som er open source, laget av de samme folkene og har mange av de samme konseptene.

Google har også etter hvert tatt i bruk Kubernetes selv på nye ting.

Kubernetes gjør at det blir relativt plug-and-play å gjøre ting som tidligere kun var mulig med proprietære cloud-løsninger, som auto-skalering av instanser avhengig av lasten på systemet.