Stig Melling

Stig elsker å programmere, men tenner mest der han må ta tak i forretningsmessige problemstillinger og løse disse ved hjelp av nye arbeidsprosesser understøttet av teknologi. Stig er pliktoppfyllende og gir det som er nødvendig for at prosjekter skal lykkes.

Favoritter for tiden: Grails, Groovy og React
Bruker på jobben: Grails, JavaScript, Docker, Git, Ansible og SVG
Vil lære mer: Kotlin, Openlayers og Cesiumjs

Snakker gjerne om

Orientering

Orientering er utrolig gøy og fasinerende. Det å jobbe med fysiske utfordringer samtidig som du må ha med deg hodet – gir et eget kick når du lykkes. Det er en fantastisk følelse å finne frem i nytt terreng med kart og kompass.

Skikkelig barneskirenn

…det er skikarusellen på Ringerike. 250 glade barn skal ha det gøy i skiløypene i hele distriktet. Alle skirenn må ha skikkelig tidtaking og resultatservice – så også barneskirenn – selv om vi ikke er så nøye med rekkefølgen i de yngste klassene.

Sideprosjekter

Resultatservice på nett

Ringerike o-lag med sine sammarbeidsparter arrangerete NM Ultralang i august 2015. Det var viktig for oss å bruke denne anledningen til å bygge egen arrangør-kompetanse ved å gjennomføre ett så viktig løp. Vi ønsket derfor selv å ta ansvar for tidtakertjenesten med tilhørende resultatservice. Det var OK for Norges orienteringsforbund - så lenge vi klarer å stable på beina en resultattjenste som er på høyde med det publikum forventer i denne type arrangement. Da blir det fort mer interessant. Utvikling av ny programvare som bare må virke ved første storskala forsøk kan jo ikke kategoriseres som noe annet enn spennende. I de fleste systemutviklingsprosjekt, er det mulig med en myk ‘igangkjøring’ der eventuelle problemstillinger kan håndteres og rettes ‘i fart’. En resultattjeneste for ett løp som bare gjennomføres den 22/8-2015 - har ikke rom til å feile. Enten så fungerer det som det skal - eller så blir det fiasko. Det gikk bra - veldig bra.

ROLtracker

Live-tracking av o-løpere med Android-telefoner som fanger GPS-posisjoner som igjen overføres til sentralen og visning i web-baserte kart.

Stigs bloggposter

Liveresultater på NM Ultralang i orientering 2015

En introduksjon til en resultattjeneste som bare måtte virke ved første forsøk. Les posten

Prosjekter

NSB 2017-

Design og utvikling av system for vedlikehold og publisering av servicestandarder. Oppgaver: Utvikling og design av alt i fra brukergrensessnitt til integrasjoner. Løsningen benyttes for standardisering av servicenivå innenfor informasjonsdeling og rydderenhold i tog.

NSB 2016

Design og utvikling av system for kundeveiledere tilknyttet Buss for tog (BARI). Oppgaver: Utvikling og design av alt i fra brukergrensessnitt til integrasjoner. Løsningen benyttes for oppfølging av busser som kjører erstatningstrafikk for tog.

NSB 2014-

Design og utvikling av rapporeringssystem Oppgaver: Prosjektdeltager, seniorutvikler, bearbeiding av energimålinger slik at disse kan visualiseres for lokførere og stimulere til energieffektiv kjøring. Scrum er benyttet.

NM Ultralang i Orientering 2014

Design og utvikling av system for liveresultater Oppgaver: Integrasjonsutvikling, Design av brukergrensessnitt, Design av systemarkitektur, Utvikling og test av løsning samt drift. Arbeidet er organisert etter prinsipper for Kanban.

Forsvaret 2013-2014

Prosjektleder og utvikler av nytt system for måling og evaluering av rør/piper hos Forsvaret. Prosjektet består av flere aktører og Stig og Kodemaker har en svært sentral posisjon Oppgaver: Prosjektleder, seniorutvikler, brukerhistorier, testplanlegging ( PDR, CDR, FAT og SAT), testprosedyrer, dokumentasjon, utrulling og tilrettelegging for drift. Arbeidet er organisert etter prinsipper for Scrum.

Bring Cargo 2011-2013

Teknisk rådgiver for utrullingsansvarlig i BringCargo Han bistår også i arbeidet med å finne balanserte arbeidsprosesser som muliggjør utførelse av systemgenererte planer. Stig bistår Bring Cargo sin utrullingsansvarlige i arbeidet med å sikre at neste generasjons planleggingsverktøy fungerer teknisk godt i Bring Cargo sitt miljø.

Bring Cargo 2011

Design og implementering av løsning for adresse- og firmavask. BringCargo er avhengig av høy datakvalitet på firmanavn og adresser for at automatisert planlegging skal fungere. Stig har designet og implementert en løsning som vasker både firmanavn og adresse opp mot sentrale registre. Løsningen genererer også grunnlag for trendanalyser og fakturering av dårlig firmanavn/adressekvalitet Sentral teknologi er MSSQL, Talend ETL, Java, Hibernate, JaroWinkler algoritme for sammenligning av tekst og Mule Enterprise Service Bus som integrasjonsmotor.

Bring Cargo 2010-2011

Videreutvikling og drifting av etablerte løsninger rundt planlegginssystemet Fleet

Bring Cargo 2011

Design og utvikling av analysegrunnlag for samspill på terminal Bring Cargo har behov for å analysere trender knyttet til samspillet mellom sjåfører, terminalarbeidere og kjøreledere. I den forbindelse har det vært nødvendig å skape ett bilde av hendelsene som inntreffer i fra en tom bil ankommer terminalen - til den reiser igjen ferdig lastet. Stig har laget en analyseløsning som benytter GPSinformasjon i fra bilene sammen med hendelser fanget i scannere på terminalen for å skape dette bildet. Alle resultater er anonymisert og skal kun benyttes for å analysere trender. Det er store datamengder som skal prosesseres samtidig som unøyaktighet i datakvalitet på GPS possisjoner må nøytraliseres. Løsningen er i hovedsak utviklet i MSSQL-server og Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) fra eclipse.

Bring Cargo 2011

Design og utvikling av løsning for utsendelse av enkeltstående SMS til sjåfør. BringCargo har hatt behov for å gjøre tilpassninger i SMS funksjonalitet i en av deres standardapplikasjoner for utsendelse av enkelstående SMS. Det mest naturlige er jo at programvarehuset gjør disse tilpassningene selv, men i dette tilfellet laget Stig en alternativ løsning på samme tid som programvareleverandørern benyttet på å sette i gang papirarbeidet. Løsningen er utviklet i C# ved hjelp av Microsoft Visual Studio og Mono.

Bring Cargo 2010

Design og utvikling av løsning for trendanalyser knyttet til applikasjonsbruk. BringCargo har behov for å følge med på trender knyttet til bruk av nye systemer som innføres. Stig har designet ett sett med måltall som beskriver bruksmønster i ett slikt system. Disse måltallene fanges opp og presenteres i egne trendrapporter. Løsningen er utviklet i SQL og Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) fra eclipse.

Bring Cargo 2010

Design og utvikling av løsning for bulkutsendelse av SMS og email til sjåfør og transportør. For å forenkle arbeidsprosessene til kjørelederene har det vært behov for å sende mange SMS til ulike sjåfører initiert av en enkelt arbeidsoperasjon. Denne funksjonaliteten mangler i standardsystemet som benyttes. Stig har ved hjelp av små tilpassninger i dette systemet - samt bruk av tilgjengelig infrastruktur raskt etablert en slik løsning. Sentral programvare og teknoloig; java, Hibernate, Mule ESB, OzekiSMS-server mot Telenor SMSC gateway og standardsystemets integrasjonsapi.

BringCargo 2010

Design og utvikling av løsning for å fange opp respons i fra sjåfør via SMS. BringCargo benytter bla. SMS for kommunikasjon mot sine sjåfører for tildeling av henteoppdrag. Stig har raskt etablert en løsning for å ta i mot tilbakemeldinger i fra sjåførene via SMS - slik at dette kan markeres i oppdragslisten i standardssystemet. Sentral programvare og teknoloig; java, Hibernate, Mule ESB, OzekiSMS-server mot Telenor SMSC gateway og standardsystemets integrasjonsapi.

Bring Cargo 2010

Utvikling av nye rapporter i standardsystemet for planlegging. BringCargo har hatt behov for å utvikle spesialtilpassede rapporter til standardssystemet Fleet. Stig har utviklet slike i Crystal Reports.

Bring Cargo 2010

Design og utvikling av løsning for visualisering av kjørte turer i GoogleEarth. Bring Cargo har behov for å evaluere dagens produksjon slik at erfaringer kan tilbakeføres til planleggingssystemet og arbeidsrutiner knyttet til dette. Løsningen visualiserer kjørte turer i Google Earth med mulighet for å kjøre «replay» av disse for å analysere kjøremønster. Det hentes også ut trendanalyser knyttet til avvik mellom faktiske kjørte turer vs. det som var planlagt. Løsningen er utviklet i MSSQL, Mule ESB, GoogleEarth, GPS eXchange Format, Talend ETL, eclipse BIRT.

Posten Logistikk 2009

Design og utvikling av løsning for beregning av fremsendingstider i transportnettverk Planleggingssystemene for distribusjon må oppdateres i forhold til hvilke oppdrag som kan forventes til neste dags produksjon. Denne informasjonen er basert på utførte scanninger i produksjonsapparatet kombinert med fremsendingstabeller knyttet til geografi og transporttjenste som benyttes. Stig har utviklet ett system for beregning av fremsendingstid for planleggingssystemet Fleet. Løsningen består av en rekke regler knyttet til geografi og transporttjeneste. Sentral teknologi er lagrede prosedyrer i MSSQL og stor fokus på håndtering av ytelse i store datamengder.

Posten Logistikk 2009

Design, utvikling og drifting av komplett integrasjonsløsning Forretningen har hatt behov for å teste ut standardsystemer knyttet til planlegging av distribusjon. I den forbindelse har det vært behov for raskt å etablere integrasjonsløsninger og støttesystemer mellom planleggingsverktøy og eksisterende systemer. Stig har designet og utviklet en komplett integrasjonsløsning for samspill mellom relevante systemer (Ordresystem, GPS innsamling i biler, datafangst i håndterminaler og planleggingssystemet). Prosjektet har fokusert på korte iterasjoner uten omfattende papirarbeid. Spesifikasjonene er dokumentert som tester. Systemet er utvilet ved hjelp av Java, Spring, Hibernate, Groovy/Grails, Mule ESB, ActiveMQ, IBM WebSphere MQ, MSSQL Det er etablert failoverløsninger, automatisert overvåkning og varsling via SMS og email dersom noe uforutsett inntreffer. Løsningen håndterer ca 500.000 transaksjoner i døgnet

Posten Logistikk 2009

Design og utvikling av løsning for adressevask Automatisk planlegging av transportruter krever at alle leverings-/hentepunkter kan koordinatfestes med en lengdegrad og breddegrad. Dette krever igjen at adressen er riktig skrevet. Bring Cargo mottar adresseringsinformasjon i fra sine kunders ERP-systemer, nettbutikker osv. Denne informasjonen må forbedres før planleggingssystemene kan automatisere planlegging av utkjøring/innhenting. Stig har utviklet en løsning for vasking av adressedata opp mot riktige gateregister. Løsningen er benchmarket mot flere andre systemer i norge, USA og Canada, og kan vise til veldig gode resultater. Løsningen er utviklet i Java, Hibernate, MSSQL-server, JaroWinkler algorimten for vurdering av likhet mellom ulike tekster er en meget sentral komponent. Sentral teknoloig: Talend ETL, Mule ESB, Apache ActiveMQ

Posten Logistikk 2009

Konfigurasjon og enkel kundetilpassning av standardssystem for planlegging Ett standardverktøy for automatisert planlegging av innhenting og distribusjon er testet og rullet ut i forretningen. Stig har god teknisk forståelse av standardproduktet samt inngående kjennskap til forretningen og har derfor hatt en sentral possisjon i implementeringsteamet. Stig bistår i daglig drift og support av produktet - samt samspill med leverandør i USA.

Posten Logistikk - programkontor 2005-2010

Teknisk arkitekt programkontor Virksomhetsmodellering, målbilde, koordinering av sentrale IKT-iniativ Teknisk arkitekt; integrasjon, datakonvertering, evaluering av leverandører Integrasjonsarkitekt og grensesnittutvikler i forbindelse med innføring av WMS for Bring Logistics Solution Integrasjonsarkitekt og grensesnittutvikler samt konfigurasjons-ansvarlig i forbindelse med innføring av TMS for Bring Linehaul

Apokjeden 2005

Utarbeide kravspesifikasjon for produktkatalog for apokjeden Arbeidet bestod i å kartlegge informasjonsbehov og arbeidsprosesser relatert til produktinformasjon på Apokjendes produkter.

Posten Logistikk 2005

Utvikling og utrulling av løsning for mulitmodale transportkjeder Stig hadde rollen som teknisk prosjektleder og etterhvert prosjektleder for utvikling og innføring av transportstyringssystem for multimodale transportkjeder. Stig var utvikler på løsningens dynamiske rapportgenerator. Denne ble utviklet ved hjelp av java, eclipse Birt og Jboss applikasjonsserver

Arrive/Gresvig 2005

Implementering av ekstern meldingsutveksling for Gresvig mot sine underleverandører ved hjelp av B2BtransIT Verdikjedeintegrasjon mellom Gresvig og Gresvigs underleverandører. Stig bistod i arbeidet med å analysere krav og behov - samt implementering av dette i tjenesten B2BtransIT

Arrive 2004-2005

Produktutvikling av tjeneste for ekstern meldingsutveksling - B2BTransIt Utvikling av tjeneste for verdikjedeintegrasjon mellom handelspartnere. Løsningen bygger på en samling standardprodukter i fra Sybase og IBM samt omfattende utviklinig i Java og SQL. Meldingsbrokeren er bygget som en tjenste der aktører kan forenkle og sikre sin elektroniske meldingsutveksling. Løsningen håndterer en rekke formater; EDI, XML, flate filer, Excel, m.fl. Løsningen eksekverer på J2EE-applikasjonsserver og Sybase Adaptive Server Enterprise. Sentrale teknologier: EJB, MDB, JMS, JSP, XML, XSLT, CVS, JMX, HTML, CSS, JavaMail, Distribuerte transaksjoner, SQL, IBM MQ Series, IBM integrasjonsadaptre.

NSB Ekspressgods 2001

B2B integrasjon mellom sammarbeidsparnere Utveksling av Ordre- og statusinformasjon mellom Ekspressgods og Posten Norge

SAP Sybase Education 2000-2005

Produktorienterte kurs/foredrag

 • Designing, Installing and Configuring e-Biz Integrator
 • Fast Track to Sybase Enterprise Portal
 • Fast Track to PowerBuilder
 • Fast Track to Unwired Orchestrator
 • New features in EAS Application Server
 • New features in PocketBuilder
 • New features in PowerBuilder
 • New features in PowerDesigner
 • New features in Enterprise Portal
 • EAServer Administration
 • Unwired Accelerator - combining Portal technology with Mobile Software
 • Unwired Orchestrator - Next generation integration platform Metode/teknologiorienterte kurs/foredrag
 • Object-Oriented Modeling with PowerDesigner
 • Sybase Enterprise Security
 • Building Object-Oriented Applications with PowerBuilder
 • Building Applications with PowerBuilder and EAServer
 • Data Modeling with PowerDesigner
 • Accelerating Enterprise Web Application Development
 • Integrating XML, Web Services, and .NET with PowerBuilder
 • Working with XML in PowerBuildre
 • Working with WebServices in PB and EAS
 • Database modelling With PowerDesigner
 • Object Oriented modelling using UML and PowerDesigner
 • Java Message Service
 • WebServices
 • Real Time Data Services

Aftenposten, Axiti, Sør-norge aluminium, Alm.Brand, Aloc, Arrive 2000-2005

Proof of concept - portalprosjekter Bistand i forbindelse med implementasjon av Sybase Enterprise Portal. Bistand har bestått i; kompetanseoverføring, Proof of concept, løsnings-design og implementering.

SAP Sybase Salg 2000-2005

Teknisk salgstøtte Produktansvar for Sybase sine modellerings og mellomvareprodukter; UML- og prosessmodellering, applikasjonsserver, portalserver og Business Process Management Server. Utarbeidelse av demonstrasjoner, presentasjoner og produktsuport

Telenor Mobil 2000

Viderutvikling av system for administrasjon av infrastruktur for mobile tjenester Videreutvikling av system for administrasjon av infrastruktur for mobile tjenester. Sentral teknologi: PowerBuilder, SQL, Sybase ASE

Norges Apotekerforening 2000

Design og utvikling av system for ansiennitetsberegning for apotekansatte Løsningen ble utviklet i PowerBuilder mot Sybase Adaptive Server Enterprise

NSB Gods 1999

Utvikling av rapporter og funksjonalitet for avregning mellom internasjonale aktører Utvikling av rapporter for avregning mellom internasjonale aktører. Løsningen ble utviklet i SQL Windows.

Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) 1998

Kompetanseoverføring, QA, datakonvertering Datakonvertering, kompetanseoverføring og testing av assurancesystem. Platform Oracle DBMS og PowerBuilder.

Avenir og Oslo Børs 1998

Kurs og kompetanseoverføring: UML og objektorientert modellering Systemutvikling «Best practice» internt i Avenir og eksternt mot Oslo Børs.

Statens forurensningstilsyn 1997

Design og utvkikling av system for effektiv saksbehandling Platform: MS SQL Server, PowerBuilder, ESRI Map

Aftenposten 1995-1996

Meglernes listeservice Forløper til Finn.no, men papirbasert. Design og utvikling av system for eiendomsmeglere. Løsningen ble utviklet på MS SQLserver og PowerBuilder, med distribuerte databaser. Informasjonsutveksling via modem og analoge telefonlinjer.

Se flere prosjekter i Stigs CV

Stigs referanser

Cato Berg

Prosjektleder, Forsvarets Logistikkorganisasjon Landkapasiteter

Stig har på en imponerende måte satt seg inn i utfordringer og kompleksitet i prosjektet slik at Kodemaker har kunnet levert det produktet vi som kunde har kravstilt.


Victor Dieu

Prosjektleder, NSB

Stig er veldig dyktig når det gjelder å levere i fra seg produkt med god kvalitet.


Stig Melling

Smart løsningsbygger
+47 951 24 632
stig@kodemaker.no