Profilbilde av Stig Melling

Stig Melling

Utvikler

+47 951 24 632
stig@kodemaker.no

Utvikler med 29 års erfaring

 • God og bred teknologiforståelse som går gjennom «alle lag» i teknologistakken
 • Flink til å forstå hva kunden lever av og bidra til at dette kan gjøres enklere
 • Synes overvåkning av systemer i produksjon er en naturlig del av systemutviklingsprosessen
 • Automatisering av prosesser mellom aktører i en verdikjede
 • Varehandel, finans, transport, logistikk og optimalisering

«Stig is an impressive professional. He learns a new domain very quickly and consistently delivers high quality solutions to complex problems by applying his experience and great solution-building skills. We were very fortunate to be able to work with Stig, not only he is brilliant with building solutions and great architectures but he is also an awesome person to work with. With his solution-oriented mindset, Stig has also positively influenced the entire team here in Cognite, not only with his own deliveries but also by being a team-player and willingness to help his colleagues.»

- Christian Mueller, Engineering Manager, Cognite

Om Stig

Stig elsker å programmere, men tenner mest der han må ta tak i forretningsmessige problemstillinger og løse disse ved hjelp av nye arbeidsprosesser understøttet av teknologi. Stig er pliktoppfyllende og gir det som er nødvendig for at prosjekter skal lykkes.

Cognite

Software Engineer i team Subsurface Beachhead med ansvar for utvikling av tjenester for innsamling av boredata

VY

Utvikling og DevOps på virksomhetskritiske applikasjoner.

Mercell

Etablering av skybasert platform for distribusjon og presentasjon av anbudsinformasjon på Mercells nye platform

Teknologi


Programmeringsspråk


Utviklingsverktøy

Git, Eclipse, Subversion, CVS, Visual Studio Code, Visual Studio og IntelliJ IDEA


Devops

Amazon Web Services (AWS), Terraform, Kubernetes, Microsoft Azure, Docker, Grafana, Prometheus, Hudson, Jenkins, Helm, HAProxy, AWS EC2, AWS S3 og Google cloud


Web- og apputvikling


Utvikling

Grails, Tomcat, Spring Boot, JSP, Websphere, JBoss, REST, Spring og Jetty


Data

MS SQL Server, Mule ESB, ActiveMQ, Hibernate, Sybase, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL, JMS, Kafka, Apache Camel og RabbitMQ


Metode og tilnærming

Arkitektur, Programmering, Algoritmer, Kanban og UML


Plattform

Linux, Mono, EJB, Ubuntu, Solaris, Redhat, Windows, Ibm aix og Android


Annet

Micronaut, ETL, JIRA, Confluence, Nettleser-devtools, Gradle, Oauth2, Message-driven Beans, Terminal, Jmx og Google earth


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


Glow
2023

Glow - trafikkstyring av pakkeleveringer for Bring Express

Glow - verkøtyet for Bring Express sin pakkelevering. Stig har jobbet med moduler knyttet til prisberegninger og flyfrakt

Microsoft Azure, Kubernetes, Kotlin, React, Redux, Docker, PostgreSQL, TypeScript, Spring Boot og Helm


Cognite
2021-2022

Software Engineer i team Subsurface Beachhead med ansvar for utvikling av tjenester for innsamling av boredata

Cognite er et norsk teknologiselskap som utvikler plattformen ‘Cognite Data Fusion’. Plattformen samler store datamenger relatert til industrielle produksjonsprosesser. Sanntids produksjonsdata gjøres tilgjengelige gjennom api-er og spesialapplikasjoner for å understøtte data-drevne beslutninger. Stig utviklet en data ekstraktor knyttet til standarden WITSML for håndtering av boredata i sanntid.

Microsoft Azure, Google cloud, Terraform, Python, Kubernetes, Prometheus, Grafana, Docker og PostgreSQL


Mercell
2020-2021

Skybasert platform for distribusjon og presentasjon av anbudsinformasjon

Mercell er en stor europeisk aktør innen anbudsformidling og har vokst mye gjennom oppkjøp. De lager en felles løsning for hele Mercell og har etablert ett eget team som har ansvar for distribusjon og presentasjon av anbudsinformasjon. Kafka ble benyttet som kommunikasjonskanal mellom ulike mikrotjenester. Tjenestene innenfor Distribusjon og presentasjon av anbudsinformasjon ble utviklet i Kotling med bruk av Kafa Streams og Micronaut

Amazon Web Services (AWS), Terraform, Micronaut, Kafka, Kotlin, TypeScript, React, Redux, PostgreSQL og Gradle


VY
2020

Overvåking av passeringsmeldinger i fra BaneNOR

Sanntidsovervåkning av passeringsmeldinger i fra BaneNOR ved hjelp av Grafana og Prometheus

Grafana, Prometheus og ActiveMQ


VY
2020

Opplasting av bilder til S3

Løsning for innraportering av ulike problemstillinger skal skrive vedlegg til S3-bucket

AWS S3 og Terraform


VY
2019

Migrering av påloggingsløsninger til Azure og Oauth2

Modernisering av påloggingsløsning for flere Vy-systemer slik at disse gjør single sign on mot Azure ved hjelp av Oauth2 token.

Oauth2 og Microsoft Azure


Blind Chicken Productions
2019

Innsamling av rundetider i fra legazy online bilsimulator

Blind Chicken Productions drifter 2 online racing ligaer som består av 18 terminfestede løp i året samt VM finale. F1 Historic Esports League er ett miljø der det konkurreres online i bilsimulatoren Grand Prix Legends i fra 1998. En enkel løsning ble utviklet i GO for å hente ut rundetider slik at disse kan publiseres på nett.

Go og Visual Studio Code


Langløpet Kneskjælven
2019

Migrering av resultatsystem til Kubernets i AWS

Migrering av en monolitt av ett resultatsystem til mindre og mer skalerbare tjenster

Kubernetes, Micronaut, Groovy, Spring Boot, Grails, JavaScript og MySQL


VY
2017-2018

Utvikling av system for vedlikehold og publisering av servicestandarder

Design og utvikling av system for vedlikehold og publisering av servicestandarder. Oppgaver: Utvikling og design av alt i fra brukergrensessnitt til integrasjoner. Løsningen benyttes for standardisering av servicenivå innenfor informasjonsdeling og rydderenhold i tog.

Java, Groovy, Grails, JavaScript, Tomcat, Linux, ActiveMQ, Twitter Bootstrap, Confluence og JIRA


NSB
2016

Utvikling av støttesystem for kundeveiledere tilknyttet Buss for tog

Design og utvikling av system for kundeveiledere tilknyttet Buss for tog (BARI). Oppgaver: Utvikling og design av alt i fra brukergrensessnitt til integrasjoner. Løsningen benyttes for oppfølging av busser som kjører erstatningstrafikk for tog.

Java, Groovy, Grails, JavaScript, Tomcat, Linux, React, Twitter Bootstrap, Confluence, JIRA og Hudson


NSB
2014-2016

Utvikling av nytt rapporteringssystem

Design og utvikling av rapporeringssystem Oppgaver: Prosjektdeltager, seniorutvikler, bearbeiding av energimålinger slik at disse kan visualiseres for lokførere og stimulere til energieffektiv kjøring. Scrum er benyttet.

Java, Groovy, Grails, JavaScript, Tomcat, Solaris, Linux, Apache Camel, Twitter Bootstrap, Oracle, Git, Subversion, IntelliJ IDEA og Jenkins


NM Ultralang i Orientering
2014

Utvikling og drift av system for liveresultater

Design og utvikling av system for liveresultater Oppgaver: Integrasjonsutvikling, Design av brukergrensessnitt, Design av systemarkitektur, Utvikling og test av løsning samt drift. Arbeidet er organisert etter prinsipper for Kanban.

Java, Groovy, Grails, JavaScript, MySQL, Ubuntu, AWS EC2, Twitter Bootstrap, REST, Git og Kanban


Forsvaret
2013-2014

Prosjekleder og utvikler av nytt kjernesystem

Prosjektleder og utvikler av nytt system for måling og evaluering av rør/piper hos Forsvaret. Prosjektet består av flere aktører og Stig og Kodemaker har en svært sentral posisjon Oppgaver: Prosjektleder, seniorutvikler, brukerhistorier, testplanlegging ( PDR, CDR, FAT og SAT), testprosedyrer, dokumentasjon, utrulling og tilrettelegging for drift. Arbeidet er organisert etter prinsipper for Scrum.

Java, Groovy, Grails, JavaScript, Oracle, Ibm aix, Redhat og Jetty


Bring Cargo
2011-2013

Teknisk rådgiver for utrullingsansvarlig i BringCargo

Teknisk rådgiver for utrullingsansvarlig i BringCargo Han bistår også i arbeidet med å finne balanserte arbeidsprosesser som muliggjør utførelse av systemgenererte planer. Stig bistår Bring Cargo sin utrullingsansvarlige i arbeidet med å sikre at neste generasjons planleggingsverktøy fungerer teknisk godt i Bring Cargo sitt miljø.

Arkitektur


Bring Cargo
2011

Design og implementering av løsning for adresse- og firmavask

Design og implementering av løsning for adresse- og firmavask. BringCargo er avhengig av høy datakvalitet på firmanavn og adresser for at automatisert planlegging skal fungere. Stig har designet og implementert en løsning som vasker både firmanavn og adresse opp mot sentrale registre. Løsningen genererer også grunnlag for trendanalyser og fakturering av dårlig firmanavn/adressekvalitet Sentral teknologi er MSSQL, Talend ETL, Java, Hibernate, JaroWinkler algoritme for sammenligning av tekst og Mule Enterprise Service Bus som integrasjonsmotor.

Mule ESB, Java, Hibernate, MS SQL Server og ETL


Bring Cargo
2010-2011

Videreutvikling og drifting av etablerte løsninger rundt planlegginssystemet Fleet

Videreutvikling og drifting av etablerte løsninger rundt planlegginssystemet Fleet

Java


Bring Cargo
2011

Design og utvikling av analysegrunnlag for samspill på terminal

Design og utvikling av analysegrunnlag for samspill på terminal Bring Cargo har behov for å analysere trender knyttet til samspillet mellom sjåfører, terminalarbeidere og kjøreledere. I den forbindelse har det vært nødvendig å skape ett bilde av hendelsene som inntreffer i fra en tom bil ankommer terminalen - til den reiser igjen ferdig lastet. Stig har laget en analyseløsning som benytter GPSinformasjon i fra bilene sammen med hendelser fanget i scannere på terminalen for å skape dette bildet. Alle resultater er anonymisert og skal kun benyttes for å analysere trender. Det er store datamengder som skal prosesseres samtidig som unøyaktighet i datakvalitet på GPS possisjoner må nøytraliseres. Løsningen er i hovedsak utviklet i MSSQL-server og Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) fra eclipse.

MS SQL Server, Eclipse og Windows


Bring Cargo
2011

Design og utvikling av løsning for utsendelse av enkeltstående SMS til sjåfør.

Design og utvikling av løsning for utsendelse av enkeltstående SMS til sjåfør. BringCargo har hatt behov for å gjøre tilpassninger i SMS funksjonalitet i en av deres standardapplikasjoner for utsendelse av enkelstående SMS. Det mest naturlige er jo at programvarehuset gjør disse tilpassningene selv, men i dette tilfellet laget Stig en alternativ løsning på samme tid som programvareleverandørern benyttet på å sette i gang papirarbeidet. Løsningen er utviklet i C# ved hjelp av Microsoft Visual Studio og Mono.

Visual Studio, Mono og C#


Bring Cargo
2010

Design og utvikling av løsning for trendanalyser knyttet til applikasjonsbruk.

Design og utvikling av løsning for trendanalyser knyttet til applikasjonsbruk. BringCargo har behov for å følge med på trender knyttet til bruk av nye systemer som innføres. Stig har designet ett sett med måltall som beskriver bruksmønster i ett slikt system. Disse måltallene fanges opp og presenteres i egne trendrapporter. Løsningen er utviklet i SQL og Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) fra eclipse.

MS SQL Server og Eclipse


Bring Cargo
2010

Design og utvikling av løsning for bulkutsendelse av SMS og email til sjåfør og transportør

Design og utvikling av løsning for bulkutsendelse av SMS og email til sjåfør og transportør. For å forenkle arbeidsprosessene til kjørelederene har det vært behov for å sende mange SMS til ulike sjåfører initiert av en enkelt arbeidsoperasjon. Denne funksjonaliteten mangler i standardsystemet som benyttes. Stig har ved hjelp av små tilpassninger i dette systemet - samt bruk av tilgjengelig infrastruktur raskt etablert en slik løsning. Sentral programvare og teknoloig; java, Hibernate, Mule ESB, OzekiSMS-server mot Telenor SMSC gateway og standardsystemets integrasjonsapi.

Mule ESB, Java og Hibernate


BringCargo
2010

Design og utvikling av løsning for å fange opp respons i fra sjåfør via SMS

Design og utvikling av løsning for å fange opp respons i fra sjåfør via SMS. BringCargo benytter bla. SMS for kommunikasjon mot sine sjåfører for tildeling av henteoppdrag. Stig har raskt etablert en løsning for å ta i mot tilbakemeldinger i fra sjåførene via SMS - slik at dette kan markeres i oppdragslisten i standardssystemet. Sentral programvare og teknoloig; java, Hibernate, Mule ESB, OzekiSMS-server mot Telenor SMSC gateway og standardsystemets integrasjonsapi.

Mule ESB, Hibernate og Java


Bring Cargo
2010

Utvikling av nye rapporter i standardsystemet for planlegging

Utvikling av nye rapporter i standardsystemet for planlegging. BringCargo har hatt behov for å utvikle spesialtilpassede rapporter til standardssystemet Fleet. Stig har utviklet slike i Crystal Reports.

MS SQL Server


Bring Cargo
2010

Design og utvikling av løsning for visualisering av kjørte turer i GoogleEarth

Design og utvikling av løsning for visualisering av kjørte turer i GoogleEarth. Bring Cargo har behov for å evaluere dagens produksjon slik at erfaringer kan tilbakeføres til planleggingssystemet og arbeidsrutiner knyttet til dette. Løsningen visualiserer kjørte turer i Google Earth med mulighet for å kjøre “replay” av disse for å analysere kjøremønster. Det hentes også ut trendanalyser knyttet til avvik mellom faktiske kjørte turer vs. det som var planlagt. Løsningen er utviklet i MSSQL, Mule ESB, GoogleEarth, GPS eXchange Format, Talend ETL, eclipse BIRT.

Google earth, ETL, Mule ESB og MS SQL Server


Arbeidsgiver

Posten Norge AS


Posten Logistikk
2009

Design og utvikling av løsning for beregning av fremsendingstider i transportnettverk

Design og utvikling av løsning for beregning av fremsendingstider i transportnettverk Planleggingssystemene for distribusjon må oppdateres i forhold til hvilke oppdrag som kan forventes til neste dags produksjon. Denne informasjonen er basert på utførte scanninger i produksjonsapparatet kombinert med fremsendingstabeller knyttet til geografi og transporttjenste som benyttes. Stig har utviklet ett system for beregning av fremsendingstid for planleggingssystemet Fleet. Løsningen består av en rekke regler knyttet til geografi og transporttjeneste. Sentral teknologi er lagrede prosedyrer i MSSQL og stor fokus på håndtering av ytelse i store datamengder.

MS SQL Server


Posten Logistikk
2009

Design, utvikling og drifting av komplett integrasjonsløsning

Design, utvikling og drifting av komplett integrasjonsløsning Forretningen har hatt behov for å teste ut standardsystemer knyttet til planlegging av distribusjon. I den forbindelse har det vært behov for raskt å etablere integrasjonsløsninger og støttesystemer mellom planleggingsverktøy og eksisterende systemer. Stig har designet og utviklet en komplett integrasjonsløsning for samspill mellom relevante systemer (Ordresystem, GPS innsamling i biler, datafangst i håndterminaler og planleggingssystemet). Prosjektet har fokusert på korte iterasjoner uten omfattende papirarbeid. Spesifikasjonene er dokumentert som tester. Systemet er utvilet ved hjelp av Java, Spring, Hibernate, Groovy/Grails, Mule ESB, ActiveMQ, IBM WebSphere MQ, MSSQL Det er etablert failoverløsninger, automatisert overvåkning og varsling via SMS og email dersom noe uforutsett inntreffer. Løsningen håndterer ca 500.000 transaksjoner i døgnet

Mule ESB, Groovy, Grails, Spring, Hibernate, Java, Websphere og ActiveMQ


Posten Logistikk
2009

Design og utvikling av løsning for adressevask

Design og utvikling av løsning for adressevask Automatisk planlegging av transportruter krever at alle leverings-/hentepunkter kan koordinatfestes med en lengdegrad og breddegrad. Dette krever igjen at adressen er riktig skrevet. Bring Cargo mottar adresseringsinformasjon i fra sine kunders ERP-systemer, nettbutikker osv. Denne informasjonen må forbedres før planleggingssystemene kan automatisere planlegging av utkjøring/innhenting. Stig har utviklet en løsning for vasking av adressedata opp mot riktige gateregister. Løsningen er benchmarket mot flere andre systemer i norge, USA og Canada, og kan vise til veldig gode resultater. Løsningen er utviklet i Java, Hibernate, MSSQL-server, JaroWinkler algorimten for vurdering av likhet mellom ulike tekster er en meget sentral komponent. Sentral teknoloig: Talend ETL, Mule ESB, Apache ActiveMQ

ETL, Mule ESB og ActiveMQ


Posten Logistikk
2009

Konfigurasjon og enkel kundetilpassning av standardssystem for planlegging

Konfigurasjon og enkel kundetilpassning av standardssystem for planlegging Ett standardverktøy for automatisert planlegging av innhenting og distribusjon er testet og rullet ut i forretningen. Stig har god teknisk forståelse av standardproduktet samt inngående kjennskap til forretningen og har derfor hatt en sentral possisjon i implementeringsteamet. Stig bistår i daglig drift og support av produktet - samt samspill med leverandør i USA.

MS SQL Server


Posten Logistikk - programkontor
2005-2010

Teknisk arkitekt programkontor

Teknisk arkitekt programkontor Virksomhetsmodellering, målbilde, koordinering av sentrale IKT-iniativ Teknisk arkitekt; integrasjon, datakonvertering, evaluering av leverandører Integrasjonsarkitekt og grensesnittutvikler i forbindelse med innføring av WMS for Bring Logistics Solution Integrasjonsarkitekt og grensesnittutvikler samt konfigurasjons-ansvarlig i forbindelse med innføring av TMS for Bring Linehaul

Arkitektur


Arbeidsgiver

ErgoGroup


Apokjeden
2005

Utarbeide kravspesifikasjon for produktkatalog for apokjeden

Utarbeide kravspesifikasjon for produktkatalog for apokjeden Arbeidet bestod i å kartlegge informasjonsbehov og arbeidsprosesser relatert til produktinformasjon på Apokjendes produkter.

Arkitektur


Posten Logistikk
2005

Utvikling og utrulling av løsning for mulitmodale transportkjeder

Utvikling og utrulling av løsning for mulitmodale transportkjeder Stig hadde rollen som teknisk prosjektleder og etterhvert prosjektleder for utvikling og innføring av transportstyringssystem for multimodale transportkjeder. Stig var utvikler på løsningens dynamiske rapportgenerator. Denne ble utviklet ved hjelp av java, eclipse Birt og Jboss applikasjonsserver

Java, Eclipse og JBoss


Arbeidsgiver

SAP Sybase Norge


Arrive/Gresvig
2005

Implementering av ekstern meldingsutveksling for Gresvig mot sine underleverandører ved hjelp av B2BtransIT

Implementering av ekstern meldingsutveksling for Gresvig mot sine underleverandører ved hjelp av B2BtransIT Verdikjedeintegrasjon mellom Gresvig og Gresvigs underleverandører. Stig bistod i arbeidet med å analysere krav og behov - samt implementering av dette i tjenesten B2BtransIT

Java


Arrive
2004-2005

Produktutvikling av tjeneste for verdikjedeintegrasjon - B2BtransIT

Produktutvikling av tjeneste for ekstern meldingsutveksling - B2BTransIt Utvikling av tjeneste for verdikjedeintegrasjon mellom handelspartnere. Løsningen bygger på en samling standardprodukter i fra Sybase og IBM samt omfattende utviklinig i Java og SQL. Meldingsbrokeren er bygget som en tjenste der aktører kan forenkle og sikre sin elektroniske meldingsutveksling. Løsningen håndterer en rekke formater; EDI, XML, flate filer, Excel, m.fl. Løsningen eksekverer på J2EE-applikasjonsserver og Sybase Adaptive Server Enterprise. Sentrale teknologier: EJB, MDB, JMS, JSP, XML, XSLT, CVS, JMX, HTML, CSS, JavaMail, Distribuerte transaksjoner, SQL, IBM MQ Series, IBM integrasjonsadaptre.

EJB, Message-driven Beans, JMS, JSP, XSLT, CVS, Jmx, HTML, CSS og SQL


NSB Ekspressgods
2001

Utvikling av rapporter og funksjonalitet for avregning mellom internasjonale aktører

B2B integrasjon mellom sammarbeidsparnere Utveksling av Ordre- og statusinformasjon mellom Ekspressgods og Posten Norge

Arkitektur


SAP Sybase Education
2000-2005

Kurs- og foredrags-holder

Produktorienterte kurs/foredrag

 • Designing, Installing and Configuring e-Biz Integrator
 • Fast Track to Sybase Enterprise Portal
 • Fast Track to PowerBuilder
 • Fast Track to Unwired Orchestrator
 • New features in EAS Application Server
 • New features in PocketBuilder
 • New features in PowerBuilder
 • New features in PowerDesigner
 • New features in Enterprise Portal
 • EAServer Administration
 • Unwired Accelerator - combining Portal technology with Mobile Software
 • Unwired Orchestrator - Next generation integration platform Metode/teknologiorienterte kurs/foredrag
 • Object-Oriented Modeling with PowerDesigner
 • Sybase Enterprise Security
 • Building Object-Oriented Applications with PowerBuilder
 • Building Applications with PowerBuilder and EAServer
 • Data Modeling with PowerDesigner
 • Accelerating Enterprise Web Application Development
 • Integrating XML, Web Services, and .NET with PowerBuilder
 • Working with XML in PowerBuildre
 • Working with WebServices in PB and EAS
 • Database modelling With PowerDesigner
 • Object Oriented modelling using UML and PowerDesigner
 • Java Message Service
 • WebServices
 • Real Time Data Services

Sybase, JMS og UML


Aftenposten, Axiti, Sør-norge aluminium, Alm.Brand, Aloc, Arrive
2000-2005

Proof of concept - portalprosjekter

Proof of concept - portalprosjekter Bistand i forbindelse med implementasjon av Sybase Enterprise Portal. Bistand har bestått i; kompetanseoverføring, Proof of concept, løsnings-design og implementering.

Arkitektur


SAP Sybase Salg
2000-2005

Teknisk salgstøtte

Teknisk salgstøtte Produktansvar for Sybase sine modellerings og mellomvareprodukter; UML- og prosessmodellering, applikasjonsserver, portalserver og Business Process Management Server. Utarbeidelse av demonstrasjoner, presentasjoner og produktsuport

Arkitektur


Arbeidsgiver

Avenir AS


Telenor Mobil
2000

Viderutvikling av system for administrasjon av infrastruktur for mobile tjenester

Viderutvikling av system for administrasjon av infrastruktur for mobile tjenester Videreutvikling av system for administrasjon av infrastruktur for mobile tjenester. Sentral teknologi: PowerBuilder, SQL, Sybase ASE

SQL og Sybase


Norges Apotekerforening
2000

Design og utvikling av system for ansiennitetsberegning for apotekansatte

Design og utvikling av system for ansiennitetsberegning for apotekansatte Løsningen ble utviklet i PowerBuilder mot Sybase Adaptive Server Enterprise

Sybase


NSB Gods
1999

Utvikling av rapporter og funksjonalitet for avregning mellom internasjonale aktører

Utvikling av rapporter og funksjonalitet for avregning mellom internasjonale aktører Utvikling av rapporter for avregning mellom internasjonale aktører. Løsningen ble utviklet i SQL Windows.

Arkitektur


Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig)
1998

Kompetanseoverføring, QA og datakonvertering

Kompetanseoverføring, QA, datakonvertering Datakonvertering, kompetanseoverføring og testing av assurancesystem. Platform Oracle DBMS og PowerBuilder.

Oracle


Avenir og Oslo Børs
1998

UML og objektorientert modellering

Kurs og kompetanseoverføring: UML og objektorientert modellering Systemutvikling “Best practice” internt i Avenir og eksternt mot Oslo Børs.

Arkitektur


Statens forurensningstilsyn
1997

Design og utvkikling av system for effektiv saksbehandling

Design og utvkikling av system for effektiv saksbehandling Platform: MS SQL Server, PowerBuilder, ESRI Map

MS SQL Server


Aftenposten
1995-1996

Meglernes listeservice

Meglernes listeservice Forløper til Finn.no, men papirbasert. Design og utvikling av system for eiendomsmeglere. Løsningen ble utviklet på MS SQLserver og PowerBuilder, med distribuerte databaser. Informasjonsutveksling via modem og analoge telefonlinjer.

MS SQL Server


Anbefalinger


Christian Mueller

Engineering Manager, Cognite

«Stig is an impressive professional. He learns a new domain very quickly and consistently delivers high quality solutions to complex problems by applying his experience and great solution-building skills. We were very fortunate to be able to work with Stig, not only he is brilliant with building solutions and great architectures but he is also an awesome person to work with. With his solution-oriented mindset, Stig has also positively influenced the entire team here in Cognite, not only with his own deliveries but also by being a team-player and willingness to help his colleagues. By being a multi-talented and committed professional, he has delivered value to our customers in many ways, including new extractors, POCs and demos but also to his colleagues (including myself!), by sharing his extensive knowledge and making himself available to help. Personally for me, Stig has taught me a lot about software development and great ways to build integrations :) Needless to say, I do hope to get the opportunity to work with Stig again!»


Cato Berg

Prosjektleder, Forsvarets Logistikkorganisasjon Landkapasiteter

«Stig har på en imponerende måte satt seg inn i utfordringer og kompleksitet i prosjektet slik at Kodemaker har kunnet levert det produktet vi som kunde har kravstilt.»


Victor Dieu

Prosjektleder, VY

«Stig er veldig dyktig når det gjelder å levere i fra seg produkt med god kvalitet.»


André Jahren

Simracing-teamet i Blind Chicken Productions

«Vi er strålende fornøyd med programvaren Stig har levert og profesjonaliteten han viste underveis i leveransen.»


Utdanning


1993-1994

Norges Tekniske Høyskole (NTH/NTNU)

Informasjonsteknikk Ekstrafag innenfor systemering, databasesystemer, filsystemer, algorimter og datastrukturer


1990-1994

Norges Tekniske Høyskole (NTH/NTNU)

Maskin - Konstruksjon og produksjonsteknikk Fokus på IT-støtte i produksjon og konstruksjonsprosessene. Diplomoppgave: Vurdering av it-verktøy for støtte til SelfAudit; en teknikk for kontinuerlig forbedring av forretningsprosessene.


Andre faglige bidrag


Resultatservice på nett

Ringerike o-lag med sine sammarbeidsparter arrangerete NM Ultralang i august 2015. Det var viktig for oss å bruke denne anledningen til å bygge egen arrangør-kompetanse ved å gjennomføre ett så viktig løp. Vi ønsket derfor selv å ta ansvar for tidtakertjenesten med tilhørende resultatservice. Det var OK for Norges orienteringsforbund - så lenge vi klarer å stable på beina en resultattjenste som er på høyde med det publikum forventer i denne type arrangement. Da blir det fort mer interessant. Utvikling av ny programvare som bare må virke ved første storskala forsøk kan jo ikke kategoriseres som noe annet enn spennende. I de fleste systemutviklingsprosjekt, er det mulig med en myk ‘igangkjøring’ der eventuelle problemstillinger kan håndteres og rettes ‘i fart’. En resultattjeneste for ett løp som bare gjennomføres den 22/8-2015 - har ikke rom til å feile. Enten så fungerer det som det skal - eller så blir det fiasko. Det gikk bra - veldig bra.

Løsningen er fremdeles i bruk i arrangement i regi av Ringerike o-lag

ROLtracker

Live-tracking av o-løpere med Android-telefoner som fanger GPS-posisjoner som igjen overføres til sentralen og visning i web-baserte kart.

Artikkel: Tiger Team eller Tidy Team?

Hva er best - lage noe raskt eller lage noe som tåler tidens tann?

… eller ja takk begge deler?

Artikkel: Legg dokumentasjonen sammen med kildekoden

Kildekode uten versjonskontroll er utenkelig, men hvordan forvalter du ideer, beslutninger, erfaringer eller andre gullkorn i applikasjonen din?

Er du avhengig av noen nøkkelpersoner som husker alt? Ligger gullet begravet i hundrevis av jira-saker som snart er glemt? Eller har du som mange andre en overflod av Confluencesider med en salig blanding av AS-IS, TO-BE, WAS eller MAYBE beskrivelser?

Jeg vil slå ett slag for at gullet bør følge kildekoden. La all applikasjonskunnskap som kan gjøres utdatert med en commit ligge sammen med kildekoden.

Artikkel: Løs det riktige problemet

Jeg elsker å løse oppgaver. Det gir meg mestringsfølelse og skaperglede. Når du må sette deg inn i en problemstilling og så eksponere det du har forstått (og misforstått) gjennom den koden du skriver, så lærer du fort.

… men det er ikke alltid effektiv bruk av tid.

Jeg har min egen modell som hjelper meg til å forstå viktige sammenhenger og effektivisere skapergleden min.

Artikkel: Git-Secret - en hemmelighet

Git-secret er en liten perle som gjøre det enkelt å la konfigurasjonsfiler versjonshåndteres sammen med kildekoden, selv om de inneholder hemmeligheter.

Artikkel: Jaro-Winkler - svart magi?

JaroWinkler er en formel som kan benyttes til mye - også adressevask.

Artikkel: Liveresultater på NM Ultralang i orientering 2015

En introduksjon til en resultattjeneste som bare måtte virke ved første forsøk.