Twitter Bootstrap er et særdeles populært CSS-rammeverk, og det bryter med nesten alt vi lærte om CSS og semantisk web i mange år. Det følger tankene som Nicole Sullivan sparket igang med OOCSS og Our Best Practices Are Killing Us. Grunnprinsippet er å skape modularitet og gjenbruk ved å abstrahere på rett nivå. Istedet for domene-spesifikke abstraksjoner (som på backend), abstraherer man rundt UI komponenter.

Bootstrap har blitt så populært at mange lett vil kjenne igjen når en side er bygget med den. Ikke noe stort problem for mange, men selv om du ikke kan bruke Bootstrap direkte, så er det mye å lære av å skrive CSSen på samme måte.