React er et JavaScript-bibliotek for utvikling av dynamiske brukergrensesnitt. I motsetning til alternative (og populære) MVC-rammeverk søker ikke React å løse hele stacken, men heller å tilby en solid abstraksjon for utvikling av V-en, viewet.

I motsetning til omtrent alt annet av lignende verktøy søker React å gi deg en mulighet til å programmere brukergrensesnitt uten å forholde deg til DOM-en. Den gjør dette ved å fokusere på komponenter og trær av slike komponenter. Du beskriver hvordan komponenttreet (ja, hele) ser ut gitt en gjeldende tilstand, React sørger for å finne den mest effektive måten å endre DOM-en på for å reflektere dette.

Reacts modell viser seg i praksis å være konseptuelt mye lettere å forholde seg til en tilstandstunge DOM-sentriske løsninger, samtidig som den legger til rette for svært god ytelse. Se Finn Småjobbers søk (trykk på fylker og kategorier) for et eksempel på bruk av React signert Kodemaker (ved Christian Johansen).

React utvikles og brukes av Facebook og Instagram.