Git er et distribuert versjonskontrollsystem. Det er det klart foretrukne verktøyet blant fri programvareutviklere, men har også for alvor gjort sitt inntog i enterprise-verdenen.

Git sin styrke ligger i en enkel, men effektiv datastruktur, ekstrem ytelse, og bortimot uendelig fleksibilitet. At den er distribuert åpner opp for at man kan ha samme arbeidsflyt offline på toget som online bak brannmuren på jobb.

Git er mer enn ‘bare’ et versjonskontrollsystem - Git har endret hvordan utviklere forholder seg til historikk i prosjektene sine, og ikke minst hvordan vi organiserer kode: stabile release-brancher, feature-brancher og mer. Git flow er ett eksempel på en arbeidsflyt som har blitt populær, og som nok ville vært utenkelig for mange med f.eks Subversion.