Git

Git er et distribuert versjonskontrollsystem. Det er det klart foretrukne verktøyet blant fri programvareutviklere, men har også for alvor gjort sitt inntog i enterprise-verdenen.

Git sin styrke ligger i en enkel, men effektiv datastruktur, ekstrem ytelse, og bortimot uendelig fleksibilitet. At den er distribuert åpner opp for at man kan ha samme arbeidsflyt offline på toget som online bak brannmuren på jobb.

Git er mer enn ‘bare’ et versjonskontrollsystem - Git har endret hvordan utviklere forholder seg til historikk i prosjektene sine, og ikke minst hvordan vi organiserer kode: stabile release-brancher, feature-brancher og mer. Git flow er ett eksempel på en arbeidsflyt som har blitt populær, og som nok ville vært utenkelig for mange med f.eks Subversion.

Våre bloggposter

Git Subtree for Multiple Directories

En liten howto for hvordan man kan skille ut én eller flere mapper fra et git repo som et nytt repo, med historikken intakt. Les posten

Forstå Git

Git er et kraftig verktøy med spisse kanter. Her er en samling med bøker, videoer og andre ressurser som hjalp meg å forstå hvordan git fungerer. Les posten

Open source

Christian utviklet dolt. En git repository-browser for Ruby. Kjernen i fil-browseren til Gitorious.