Åshild K. Thorrud

Systemutvikler

Åshild fremstår som en proaktiv, strukturert og kompetent person. Hun har jobbet som fullstackutvikler i 9 år, samt hatt en tech lead-rolle. Åshild foretrekker frontendutvikling, men liker fremfor alt en variert arbeidshverdag der hun kan løse det meste selv, uten å være avhengig av andre.

Åshild tar til seg ny kunnskap raskt og effektivt, og deler dette gjerne videre med andre. Hun liker tett samarbeid med andre utviklere, designere og testere. Åshild liker å lage gode løsninger for de som skal bruke dem, og er opptatt av at koden skal være enkel å forvalte, og forstå.

Teknologi

Favoritter for tiden:
Bruker på jobben:
Kotlin, Arrow, PostgreSQL, Docker og Kubernetes
Vil lære mer:

Åshild snakker gjerne om

Ski

Jeg har alltid likt fysisk aktivitet, gjerne sammen med andre. Elsker å stå på ski i pudder! Hver helg er gjerne holdt av til skikjøring om vinteren, i tilfelle det kommer snø. Kjører mest heisbasert frikjøring, men er ikke fremmed for en topptur eller langrennstur heller.

Fotball

Ikke så mye å se på, men å spille selv. Spilte seriøst mye fotball fra jeg var 8-26 år, mens de siste årene har det blitt litt bedriftsfotball (ikke nødvendigvis med min egen bedrift, opererer på en måte som en konsulent her og). Spiller som regel cageball i Nydalen ukentlig. Er egentlig glad i nesten all slags sport og driver også med turorientering, sykling, fjellturer ++

Prosjekter

Finn
Kotlin, Kubernetes, Docker og PostgreSQL

Distribusjon av annonser med økt synlighet. Prosessere meldinger for endring på annonser og håndtere livssyklus for effekt-produkter for annonser på finn.no.

Statnett
TypeScript, React, Wicket, Java og Git

Fullstackutvikler på OIS sine applikasjoner som brukes av både eksterne konsesjonærer og interne planleggere. Har stort sett jobbet med en innrapporteringsløsning for konsesjonærer av planer for tvungen utkobling av forbruk og gjenoppretting, samt saksbehandling og oversikt for Statnett.

Norgesgruppen Data
JavaScript, React, Redux, Java og Spring Boot

Fullstackutvikler på ny applikasjon for leveranseplanlegging til bruk av dagligvarebutikker og ASKO, med UI basert på React/Redux. Satt opp frontend-prosjektet. Tok i bruk Okta innloggingsløsning basert på OAuth 2.0 og OpenId Connect. Skilte ut felles UI-komponenter til eget bibliotek til gjenbruk for NGFLYT-løsningen og Leveranseplanleggeren.

Se flere prosjekter

Referanser

Brit Kaaresen
Teamleder, Team Sparing, SpareBank1

«Jeg gir mine beste anbefalinger av deg, Åshild. Du er en dyktig utvikler som bidrar både sosialt og ikke minst faglig! Du jobber godt i både teamarbeid men også mer selvstendig. Du er gjerne med på å diskutere/finne nye løsninger/metoder i tillegg til at du tar ansvar for det man evt måtte forvalte. Jeg ønsker deg lykke til!»

Tore Skjulstad Bryhni
Avdelingsleder i Statnett SF

«Åshild er en dyktig utvikler. Hun leverer med god kvalitet i alle faser av arbeidet fra analyse av brukeren sine behov og helt ut til løsningen kjører i produksjon. I Statnett er vi opptatt av å ha en god faglig diskusjon i teamet når vi velger hvordan løsningene skal lages. Åshild har vært en god bidragsyter i dette arbeidet i tillegg til jobben med å lage løsningene vi kommer frem til med god kvalitet.»