Profilbilde av Åshild K. Thorrud

Åshild K. Thorrud

Systemutvikler

+47 922 42 895
ashild@kodemaker.no

Utvikler med 12 års erfaring

  • Fullstack, jobber gjerne med hele stacken
  • Erfaring med oppsett av frontendapplikasjoner
  • Liker enkle løsninger og små team
  • Utviser initiativ, omgjengelighet, utholdenhet og god arbeidsmoral

«Åshild er svært effektiv, allsidig og har stor gjennomføringskraft. Hun setter seg raskt inn i nye problemstillinger, bidrar positivt til de rundt seg og drar med seg andre.»

- Magne Vidnes, Produksjef, Team Adboost, FINN.no

Om Åshild

Åshild fremstår som en proaktiv, strukturert og kompetent person. Hun har jobbet som fullstackutvikler i 11 år, samt hatt en tech lead-rolle. Åshild foretrekker frontendutvikling, men liker fremfor alt en variert arbeidshverdag der hun kan løse det meste selv, uten å være avhengig av andre.

Åshild tar til seg ny kunnskap raskt og effektivt, og deler dette gjerne videre med andre. Hun liker tett samarbeid med andre utviklere, designere og testere. Åshild liker å lage gode løsninger for de som skal bruke dem, og er opptatt av at koden skal være enkel å forvalte, og forstå.

SpareBank1

Tech lead for Team Sparing i nettbanken til SpareBank1

Bring

Glow - system for budleveranser med sanntids pakkesporing.

Norgesgruppen Data

Webapplikasjon fra scratch for leveranseplanlegging utviklet med React/Redux og Java.

Teknologi


Programmeringsspråk


Devops

Jenkins, Docker, Kubernetes og Heroku


Web- og apputvikling


Utvikling


Annet

Git, SQL, PostgreSQL, Arrow, Subversion og Okta


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


Bring
04.2022 -

Glow - trafikkstyring, levering av pakker, pakkesporing til mottagere, og flere tjenester levert av Bring Express

Glow - verktøyet for Bring Express sin pakkelevering. Dette inkluderer ruteplanlegging, administrasjon av utsendelse av pakker for utsenderne, og grensesnittet til mottagerene av pakkene (pakkesporing, osv). Åshild har jobbet med frontend og backend.

Kotlin, Arrow, PostgreSQL, TypeScript, React og Redux


Finn
2020-2021

Videreutvikle og fornye system for annonser med effekt-produkter.

Distribusjon av annonser med økt synlighet. Prosessere meldinger for endring på annonser og håndtere livssyklus for effekt-produkter for annonser på finn.no.

Kotlin, Kubernetes, Docker og PostgreSQL


Arbeidsgiver

Webstep


Statnett
2020

Videreutvikling på Operatør Informasjon System (OIS)

Fullstackutvikler på OIS sine applikasjoner som brukes av både eksterne konsesjonærer og interne planleggere. Har stort sett jobbet med en innrapporteringsløsning for konsesjonærer av planer for tvungen utkobling av forbruk og gjenoppretting, samt saksbehandling og oversikt for Statnett.

TypeScript, React, Wicket, Java, Git, SQL og Docker


Norgesgruppen Data
2019

Utviklet en applikasjon for leveranseplanlegging

Fullstackutvikler på ny applikasjon for leveranseplanlegging til bruk av dagligvarebutikker og ASKO, med UI basert på React/Redux. Satt opp frontend-prosjektet. Tok i bruk Okta innloggingsløsning basert på OAuth 2.0 og OpenId Connect. Skilte ut felles UI-komponenter til eget bibliotek til gjenbruk for NGFLYT-løsningen og Leveranseplanleggeren.

JavaScript, React, Redux, Java, Spring Boot, SQL, Okta og Git


Norgesgruppen Data
2017-2019

Utviklet ny NGFLYT håndholdt- og webløsning

Fullstackutvikler på ny NGFLYT-applikasjon for håndholdte enheter (Zebra, iOS, Android), samt ny NGFLYT-webapplikasjon. Hensikten med prosjektene var å forenkle dagens varebestillingsløsning (NGFLYT) for både automatisk og manuell bestilling fra dagligvarebutikker.

JavaScript, React, Redux, Java, SQL, Git og Subversion


Arbeidsgiver

Capgemini


SpareBank1 Gruppen AS
2014-2017

Videreutviklet sparingsapplikasjonene i nettbanken

Tech lead og utvikler på sparingsappene. Disse skulle inneholde alt fra forretningsområdet sparing i SpareBank 1. Dette ble til slutt tre applikasjoner: PM-sparing, BM-sparing og Fondshandel-Betjent, for hhv. privat marked, bedriftsmarkedet og rådgiverkanal. Vi utviklet felles backendkode for mobilbank, PM- og BM-sparing. All kode ble også skrevet om fra JSF til REST og React/Redux.

JavaScript, React, Redux, Java, Git og Docker


SpareBank1 Gruppen AS
2014

NPA (Ny portalarkitektur) var et stort prosjekt som gikk ut på å splitte nettbanken opp i flere applikasjoner med en felles kjernefunksjonalitet.

Ble en del av dette teamet i noen måneder for å splitte ut fondsløsningen til PM-sparing fra nettbankkoden. Dette ble gjort ved å migrere eksisterende kode til ny arkitektur.

JavaScript, JavaServer Faces, Java og Jenkins


SpareBank1 Gruppen AS
2013-2014

Utviklet fondsløsning i mobilbanken

Utvikler på mobilbankteamet noen måneder for å implementere fondsløsningen i mobilbanken. Dette innebærte å lage et nytt GUI som koblet seg på eksisterende backend i nettbanken.

JavaScript, REST, Java og Jenkins


SpareBank1 Gruppen AS
2013

Forvaltning og videreutvikling av nettbank og en rådgiverkanal.

Jobbet som utvikler på portalløsningen til SpareBank1. Dette innebærte forvaltning og videreutvikling av nettbank og en rådgiverkanal. Utviklet ny funksjonalitet for frontend og backend, og hadde spesielt ansvar for fondshandelapplikasjonen i nettbanken og rådgiverkanalen.

JavaScript, JavaServer Faces, Java, Jenkins og Git


SpareBank1 Gruppen AS
2012-2013

Utviklet fondsløsning for nettbank og rådgiverkanal

Deltok i prosjektet siden oppstarten og var i designfasen involvert i spesifisering og skisser av skjermbilder. Var delvis funksjonelt ansvarlig, i tillegg til fullstackutvikler. Var en svært sentral ressurs i prosjektet og var involvert i de fleste utfordringer som dukket opp.

JavaServer Faces, Java, Jenkins og Git


Bærum kommunne
2011-2012

Var med i designfasen for et nytt IT-system som støttet prosessene knyttet til budsjett, økonomi og rapportering (BØR).

Jobbet som utvikler i det tekniske teamet. Var med i designfasen av prosjektet og jobbet med integrasjon av komponenter til større enheter av systemet.


Anbefalinger


Brit Kaaresen

Teamleder, Team Sparing, SpareBank1

«Jeg gir mine beste anbefalinger av deg, Åshild. Du er en dyktig utvikler som bidrar både sosialt og ikke minst faglig! Du jobber godt i både teamarbeid men også mer selvstendig. Du er gjerne med på å diskutere/finne nye løsninger/metoder i tillegg til at du tar ansvar for det man evt måtte forvalte. Jeg ønsker deg lykke til!»


Tore Skjulstad Bryhni

Avdelingsleder i Statnett SF

«Åshild er en dyktig utvikler. Hun leverer med god kvalitet i alle faser av arbeidet fra analyse av brukeren sine behov og helt ut til løsningen kjører i produksjon. I Statnett er vi opptatt av å ha en god faglig diskusjon i teamet når vi velger hvordan løsningene skal lages. Åshild har vært en god bidragsyter i dette arbeidet i tillegg til jobben med å lage løsningene vi kommer frem til med god kvalitet.»


Magne Vidnes

Produksjef, Team Adboost, FINN.no

«Åshild er svært effektiv, allsidig og har stor gjennomføringskraft. Hun setter seg raskt inn i nye problemstillinger, bidrar positivt til de rundt seg og drar med seg andre.»


Sertifiseringer og kurs


2011

  • Sun Certified Java Programmer

Utdanning


2006-2011

Kommunikasjonsteknologi, NTNU

Kommunikasjonsteknologi


Presentasjoner


2019

  • Kurs i React/Redux (2 dagers kveldskurs for Norgesgruppen Data)


2013

  • Kurs i Heroku (Introkurs til Heroku internt i Capgemini)