PlatformIO gjør det enkelt å programmere microkontrollere. Den støtter en rekke plattformer hvor den mest kjente er Arduino, og hundrevis av microkontrollere, sensorer og annet gøy. PlattformIO fungerer både på kommandolinje og har en extension til VSCode.