Motivasjon

En erfaring en får ved å lage software - er at det gir viktig forståelse å beherske hvordan en lager alle prosjekt-filer fra bunnen selv. Så kjøre alle de sentrale operasjonene dine fra kommandolinja. Dette i motsetning til wizards eller maler som populerer startprosjekt med innhold og filer som du ikke skjønner så mye av.

La oss bootstrappe selv. Ingen trykking på Play-knapper i en IDE/Editor.

Make

Make er kjempelett. Alle kommandoene vi ser på i dag er i Make syntax - og de ligger i en Makefilegithub repoet.

Hva skal make gjøre?

Hovedmålet er å kompilere 2 ting (dette er det viktigste å forstå i hele denne bloggposten)

 1. En versjon av spillet ditt til .dll-fil, som Unreal Engine Editor (aka Beistet) bruker mens du utvikler spillet i editoren.
 2. En standalone .exe for å kjøre spillet som en sluttbruker.

En ting må på plass før vi kan eksekvere standalone som sluttbruker

 1. Cooking. Det er et artig ord for å kompilere assets. F.eks en jpeg texture til en native shader.

Så noen kjekke saker i Makefila

 1. clean, rydder i prosjektet ditt - utenom source og assets. Halvfabrikater og kompilerte ting som vi har bygget.
 2. Starte Editoren. Sånn at du slipper å dobbeltklikke på prosjektfila di.
 3. Starte standalone .exe. Sånn at du slipper å dobbeltklikke på .exe -fila du har laga.

Prosjektfiler

Vi kaller dette prosjektet “Fantastisk”, og her er prosjektfilene pluss en liten dipp i c++ med to filer som bare logger oppstart/shutdown av spillet.

│  Fantastisk.uproject
│  Makefile
│
└───Source
  │  Fantastisk.Target.cs
  │  FantastiskEditor.Target.cs
  │  FantastiskMain.Build.cs
  │
  └───FantastiskMain
      FantastiskMain.cpp
      FantastiskMain.h

Det var jo ikke så mange filer synes jeg. Merk at vi lener oss på at et prosjekt uten assets fører til at UE velger et default kart som er innebygget i UE.

TL;DR om prosjektfilene

 1. Fantastisk.uproject er hovedfila hvor alt starter. Den kan du dobbeltklikke for å starte UE Editor (men ikke før du har bygget .dll-en). Og den refererer ihht konvensjon (se “Name”: “FantastiskMain) til FantastiskMain.Build.cs, FantastiskEditor.Target.cs og Fantastisk.Target.cs.

 2. Source/FantastiskMain.Build.cs drar inn avhengigheter til moduler i UE som du skal bruke.

 3. Source/FantastiskEditor.Target.cs Target som er ansvarlig for å kompilere Editor .dll

 4. Source/Fantastisk.Target.cs Target som er ansvarlig for å kompilere standalone .exe

C++ -filene logger når du starter opp modulen (et spill == modul), og du skal se de logglinjene i console når du starter.

Kommandoer

Ok, nå dykker vi litt ned i detaljer.

UE_BYGG="C:\Program Files\Epic Games\UE_5.0\Engine\Build\BatchFiles\Build.bat"
UE_EDITOR="C:\Program Files\Epic Games\UE_5.0\Engine\Binaries\Win64\UnrealEditor.exe"
UE_EDITOR_CMD="C:\Program Files\Epic Games\UE_5.0\Engine\Binaries\Win64\UnrealEditor-Cmd.exe"

Build.bat kompilerer. UE har sitt eget byggesystem.

I tillegg trenger vi å refere til editoren på to måter

 1. UE_EDITOR som starter beistet (aka Unreal Engine Editor), som du faktisk utvikler spillet i.
 2. UE_EDITOR_CMD som kun bruker editoren i rein kommandolinje for å kompilere assets til native assets - for sitt respektive operativsystem. Vi bruker bare Win64 her da.

La oss bygge .dll til UE Editor:

UE_BYGG="C:\Program Files\Epic Games\UE_5.0\Engine\Build\BatchFiles\Build.bat"
U_PROJECT="C:\src\fantastisk\Fantastisk.uproject"

build-editor: 
	$(UE_BYGG) Fantastisk Win64 Development $(U_PROJECT) -waitmutex -NoHotReload

Kjør denne:

$ make build-editor
Output
PS C:\src\fantastisk> make build-editor
"C:\Program Files\Epic Games\UE_5.0\Engine\Build\BatchFiles\Build.bat" FantastiskEditor Win64 Development "C:\src\fantastisk\Fantastisk.uproject" -waitmutex -NoHotReload
Using bundled DotNet SDK
Log file: C:\Users\finn\AppData\Local\UnrealBuildTool\Log.txt
Using 'git status' to determine working set for adaptive non-unity build (C:\src\fantastisk).
Creating makefile for FantastiskEditor (no existing makefile)
Parsing headers for FantastiskEditor
 Running UnrealHeaderTool "C:\src\fantastisk\Fantastisk.uproject" "C:\src\fantastisk\Intermediate\Build\Win64\FantastiskEditor\Development\FantastiskEditor.uhtmanifest" -LogCmds="loginit warning, logexit warning, logdatabase error" -Unattended -WarningsAsErrors -abslog="C:\Users\finn\AppData\Local\UnrealBuildTool\Log_UHT.txt" -installed
Reflection code generated for FantastiskEditor in 1,0929084 seconds
Building FantastiskEditor...
Using Visual Studio 2019 14.29.30146 toolchain (C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.29.30133) and Windows 10.0.17763.0 SDK (C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10).
Determining max actions to execute in parallel (16 physical cores, 24 logical cores)
 Executing up to 16 processes, one per physical core
Building 6 actions with 6 processes...
[1/6] Resource Default.rc2
[2/6] Compile SharedPCH.Engine.ShadowErrors.cpp
[3/6] Compile FantastiskMain.cpp
[4/6] Link UnrealEditor-FantastiskMain.lib
  Creating library C:\src\fantastisk\Intermediate\Build\Win64\UnrealEditor\Development\FantastiskMain\UnrealEditor-FantastiskMain.lib and object C:\src\fantastisk\Intermediate\Build\Win64\UnrealEditor\Development\FantastiskMain\UnrealEditor-FantastiskMain.exp
[5/6] Link UnrealEditor-FantastiskMain.dll
  Creating library C:\src\fantastisk\Intermediate\Build\Win64\UnrealEditor\Development\FantastiskMain\UnrealEditor-FantastiskMain.suppressed.lib and object C:\src\fantastisk\Intermediate\Build\Win64\UnrealEditor\Development\FantastiskMain\UnrealEditor-FantastiskMain.suppressed.exp
[6/6] WriteMetadata FantastiskEditor.target
Total time in Parallel executor: 23,96 seconds
Total execution time: 28,21 seconds
PS C:\src\fantastisk>

Nå fikk du masse filer, men essensen er denne fila: Binaries/Win64/UnrealEditor-FantastiskMain.dll

Vi er klare for beistet

$ make editor

Artig? I UE Editor med forrige kommando kan du dra inn assets, herje rundt og lage spill.

Så, standalone .exe

Kjør disse kommandoene, så får vi i land denne standalone .exe.

$ make cook

$ make build-exe

$ make run-exe

PS. I stedet for make run-exe kan du dobbeltklikke på Binaries/Win64/Fantastisk.exe. Men da sender du ingen parametere og får fullskjerm.

Logginga da?

Ja kikk litt i console loggen, så skal du se outputten fra c++ -koden vår.