DataScript er en implementasjon av Datomic, bare uten persistering, og for JavaScript/nettleseren, ikke backends.

I alle år har det egentlig vært vanlig å putte tilstand i en database i GUI-programmering. iOS/macOS har Core Data, ADO.NET for Windows, SQLite for Android, osv. DataScript er en database som er optimalisert for GUI-programmering i nettleseren, og lar deg putte rådataene dine fint og ryddig i en database, og gjøre spørringer på dataene som er indeksert etter alle kunstens regler, fremfor at du selv lager masse userByUsername, userByEmail, og ditten og datten for å få fart på GUI-et ditt.

Dessuten er jo Datomic sitt API ganske fint å jobbe med, og det er ikke mindre fint å jobbe med i GUI-programmering i form av DataScript.