Apache Cordova er et rammeverk for utvikling av mobil applikasjoner, hvor man bruker web teknologi. Rammeverket var tidligere kjent som PhoneGap.