Ractive.js er et JavaScript-bibliotek for utvikling av dynamiske brukergrensesnitt. Ractive.js er template-basert, hvor html-elementer, f.eks tekstfelter, kan kobles med toveis bindinger til elementer i en datamodell, slik at dynamiske endringer overføres begge veier.

Ractive har ikke fått noen stor utbredelse, og er vel overskygget av Vue.js, som er ganske likt. Rich Harris, den mest sentrale bidragsyteren til Ractive.js, har gått videre med svelte, som også deler mye av de samme ideene, men som kompileres, i likhet med Stasis, slik at payload og initialisering av webappen blir minimal. Ractive-brukere vil umiddelbart kjenne seg igjen i syntaksen og API’et til svelte.