Node.JS kombinerer den svært raske JavaScript-motoren fra Chrome, V8, med et fullstendig asynkront I/O API. Resultatet er en server-platform som har like lav terskel for å komme i gang med som PHP, har elegante og konsistente API-er, og som egner seg meget godt for nettverksprogrammering ved å yte godt i typiske I/O-bundne situasjoner. Node.JS er også sentrum for et svært aktivt fri kildekode-miljø, og brukes gjerne også ivrig som verktøykasse for framsieutviklere.