Resource Description Framework er et sett W3C-spesifikasjoner for modellering av data og om data, altså metadata. Det mest sentrale begrepet er tripler på formen Subjekt Predikat Objekt, f.eks William Shakespeare Skrev Othello. Videre: William Shakespeare ble døpt 26. april 1564 og William Shakespeare var gift med Anne Hathaway. Til sammen danner disse triplene en graf av linkede data om William Shakespeare.

Nodene i grafen, dvs subjektene og predikatene, identifiseres med uri-er. Objektene i triplene kan være uri’er eller literalverdier, f.eks. “26. april 1564”. [Les mer om RDF med flere Shakespeare-eksempler.] (http://bcc.musiclibraryassoc.org/BCC-Historical/BCC2012/BriefIntroductionToRDF.pdf)

Grafer kan representeres eller serialiseres på flere måter, så som Turtle, N-triples og JSON-LD. Sistnevnte skulle man tro passet bra i en javascript-setting, f.eks bestående av Node.JS, Backbone.js, React, Ractive.js eller AngularJS, siden JSON-LD er basert på JSON. Imidlertid er det ikke veldig bra støtte for RDF i javascript-økosysystemet, men desto bedre i javaverdenen. Eksempelvis er Apache Jena en open source suite med bl.a. API for serialisering og håndtering av RDF-modeller, Fuseki, et triple-store med REST-API og implementasjon av spørrespråket SPARQL for søk og oppdatering av semantiske data.

Et mer eller mindre drop-in alternativ til Fuseki er Virtuoso, som blant annet også støtter flere programmeringsspråk enn Fuseki, f.eks. C, C# og Ruby, og har funksjonalitet for replikering. Se sammenlikning på flere punkter.