Profilbilde av Trygve M. Amundsen

Trygve M. Amundsen

Systemutvikler

+47 9206 1819
trygve@kodemaker.no

Utvikler med mange års erfaring

 • Erfaring med moderne frontendutvikling med javascript, Typescript, React, Redux, CSS
 • Erfaring med backend-utvikling med kotlin, java, spring, ktor
 • Erfaring med forskjellige former for funksjonell programmering
 • Erfaring fra Big Data med Apache Spark, Kafka, Hadoop, HBase
 • Grundig kurset på maskinlæring og dyp læring og følger med på nyvinninger innen området
 • Lang erfaring med Java, Groovy og Grails

«Kudos and warm thanks to Trygve who as a consultant brought technical expertise alongside collaborative skills and great friendships into a pilot team set up for Nordic collaboration. Trygve is never afraid to dive into new projects, and is able to both use his long experience and to look at each case with new eyes and evaluate alternative solutions. His wide and solid technical knowledge gives him the steadiness, while his curiosity and openness makes him take on next task easily. Trygve is also a highly valued colleague who has taken on the role to guide junior and graduate developers.»

- Kaia Roquist, Engineering Manager, Finn.no

Om Trygve

Trygve har lang og solid erfaring innen faget systemutvikling. Han er entusiastisk opptatt av fagområdet, tilegner seg raskt ny kunnskap og følger nøye med på nyvinninger. Han evner å finne enkle løsninger på kompliserte problemstillinger. Han er resultatorientert og målrettet og leverer høy kvalitet. Han trives utmerket i det kunnskapsrike fagmiljøet i Kodemaker, og kommuniserer godt med kunder og kolleger.

Finn

Innføring av ratings og reviews for Finn's søsterselskap, Blocket.

Nrk

Utvikling av media-arkivet til NRK. Frontend med React, Redux, Typescript

Solibo

Laget ny styreportal for boligselskaper på 3 månender. Backend og frontend utvikling i lite team

Teknologi


Programmeringsspråk

TypeScript, Kotlin, Java, JavaScript, Groovy, Python, ES2015/ES6, Java EE, C, Clojure, XSLT, Dataflex, Node.js, Prolog, Ruby, Scala, Turbo pascal, C++, Cobol, Fortran, Bash, Octave/Mathlab, Haskell, Pascal og Node


Utviklingsverktøy

IntelliJ IDEA, Git, Gradle, Maven, Webpack, Rational ClearCase, Ant, Subversion, Nettleser-devtools, Lingui, Yarn, Optimizeit profiler, Rational Rose, Babel og npm


Devops

Docker, Jenkins, nginx, Microsoft Azure, Ansible, Kubernetes, Hudson, Apache Spark, Hadoop, Logstash, Puppet, TeamCity, Grafana, Amazon Web Services (AWS), Prometheus, Octopus Deploy, Github actions, Kibana og CruiseControl


Web- og apputvikling

React, React Query, Grails, CSS, Redux, jQuery, Twitter Bootstrap, Spring, Websphere, SVG, Tomcat, Jakarta XML Web Services, Ktor, Jetty, Podium, Micro frontend, Immutable.JS, Django, Express, REST, Servlets, Eik, GraphQL, webMethods og Fastify


Utvikling

Maskinlæring, Spock, Dyp læring, Swing, Buster.JS, JUnit, Spring MVC, JAXB, Hp loadrunner, Electron, Fjesgjenkjenning, Arrow, Canoo webtest, Telon, Versata workflow, Reactive x, Dlib og Micronaut


Data

Oracle, PostgreSQL, PL/SQL, JDBC, Hbase, Flyway, Zookeeper, Hibernate, DB2, Datomic, LDAP, MySQL, MS Access og Redis


Plattform

macOS, Linux, EJB, Windows, Mvs, AppFuse, Tcp, IBM Mainframe og Qb vision


Annet

Domenedrevet design, Spring security, Apache Camel, WebLogic, JMS, Webservices, Scrum, Kafka, Arkitektur, Elasticsearch, Prime numbers, Crowdin, JIRA, Confluence, Azure event hubs, Pki, Kanban og CQRS


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


FINN, team Web Platform
02.2023 -

Som del av team Web Platform jobbet jeg med tilrettelegging for internasjonalisering og lokalisering i Nordic Marketplaces, Schibsted sin Nordiske satsing.

FINN’s programvare og infrastruktur danner basis i den nordiske satsingen for tilsvarende markedsplasser i Schibsted. Finske Tori skal først over på denne platformen, deretter kommer svenske Blocket og danske DBA. Her har jeg bidratt med å legge til rette for i18n og l10n, samt valg av, og integrering mot Crowdin TMS, et system for å administrere oversettelser. Jeg har også bidratt med å tilpasse og videreutvikle FINN’s Micro Frontend komponenter og rammeverk.

Lingui, Github actions, Bash, Crowdin, JavaScript, Node, Express, Fastify, Micro frontend, Docker, Kubernetes, Podium og Eik


FINN, team Nordic Trust
2022-2023

Del av team Nordic Trust, med ansvar for ratings & reviews i Finn og Blocket

Var med på nysatsningen team Nordic Trust der første leveranse var å levere ratings & reviews til Blocket, Finns søsterselskap i Sverige.

Kotlin, Java, Ktor, Spring, Docker, Gradle, PostgreSQL, Flyway, Kubernetes, Redis, Prometheus, Kibana og Grafana


Solibo
2021

Ny styreportal for boligselskaper

Utvikling av styreportal som en del av et lite, autonomt team. Bidrar med teknologivalg, arkitektur, domenemodellering, databasemodellering, API-utvikling, UX, med mer.

Kotlin, Ktor, TypeScript, React, React Query, Amazon Web Services (AWS), Docker, Gradle, PostgreSQL, CQRS, Flyway, JavaScript, npm, Domenedrevet design og Kanban


Bring
2020-2021

Opplegg for flyfrakt i system for budleveranser

Innføre flyfrakt innen skandinavia som en opsjon ved en leveranse i applikasjonen Glow. Glow er et system for budleveranser som håndterer alt fra mottak av ordre, ruteoptimalisering for sjåfører, sporing i sanntid, og integrasjoner med mange av Bring sine systemer. Trygve har jobbet med både frontend og backend.

TypeScript, React, Redux, Kotlin, Arrow, Gradle, Microsoft Azure og PostgreSQL


Kodemaker
2020

Integrasjon av kodemakers cv-er mot cvpartner.no

Laget integrasjon mellom Kodemakers egenutviklede system for cv-er, og cvpartner.no, slik at Kodemaker får utnyttet de mulighetene cvpartner tilbyr.

Clojure, Datomic og REST


Kolonial.no
2020

Nytt terminalverktøy

Utvikling av ny løsning for pakking av varer på paller for distribusjon, med hensikt å øke leveringskapasiteten til kolonial.no. Trygve bidro med utvikling av frontend og backend.

React, ES2015/ES6, TypeScript, GraphQL, Python, Django og PostgreSQL


Forsvaret
2019-2020

PoC for innrapportering av materiell i skyen

Laget et Proof of Concept som skal bidra til at forsvarets eksterne leverandører lettere skal kunne levere materiell-underlag til forsvarets begrensede plattform. Trygve har også bidratt med videreutvikling av materielldataportalen, som er en løsning for innrapportering av materiell som ligger utenfor forsvarets SAP plattform

React, Redux, ES2015/ES6, TypeScript, Docker, Microsoft Azure, Groovy, Gradle og Oracle


Vy Gruppen
2019

Utvikling av trafikksystemer for Vy og deres nordiske samarbeidspartnere

Utvikling av trafikksystemer til bruk internt i Vy og av Vy’s nordiske samarbeidspartnere. Bl.a integrasjon mot Värmlandstrafik, system for applikasjonsovervåkning, m.fl.

React, Redux, ES2015/ES6, TypeScript, Micronaut, Reactive x, Microsoft Azure, Azure event hubs, MySQL, Groovy og Gradle


NRK Origo
2017-2019

Videreutvikling av media-arkivet til NRK

Videreutvikling av media-arkivet til NRK, som omhandler søk og registrering av metadata i NRKs enorme mengde av videoklipp nettklipp, ting som har gått på TV, råstoff, mm.

JavaScript, React, Redux, ES2015/ES6, TypeScript, Webpack, Babel, Yarn, CSS, Node.js, Elasticsearch, Electron, Octopus Deploy, TeamCity, Kubernetes, Python og Maskinlæring


BN Bolig
2017

Utvikling av løsning for boligsalg på nett

BN Bolig er en eiendomsmegler startet av BN Bank og Eiendomsmegler1. Trygve jobbet hovedakelig med utvikling av frontend på bnbolig.no. EGGS Design stod for designet, og prosjektet ble kjørt som et ‘Corporate Startup’ etter Lean prinsipper.

React, Redux, ES2015/ES6, Webpack, SVG og Clojure


Thomson Reuters
2016

Utvikling av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier

Ferdigstillelse av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop og HBase. Gjennomførte også en foranalyse av varslingssystem for vær- og naturkatastrofer. Denne løsningen ble beklageligvis lagt på is av eksterne årsaker.

Java, Apache Spark, Kafka, Hbase, Hadoop, Zookeeper, Docker, Logstash og Puppet


NSB
2016

Utvikling av trafikksystemer til bruk internt i NSB

Utvikling trafikksystemer til bruk internt i NSB, bla. Bari, buss for tog, sporbruk på stasjoner, m.fl.

React, Redux, ES2015/ES6, SVG, Immutable.JS, Webpack, Groovy og Grails


Thomson Reuters
2015

Utvikling av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier

Utvikling av løsning for intern distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop og HBase.

Java, Apache Spark, Kafka, Hbase, Hadoop, Zookeeper, Logstash og Puppet


Animalia
2015

Oppgradering av system for Sauekontrollen og Storfekjøttkontrollen

Samordning av funksjoner samt nye funksjoner innen avlsarbeid mm. Programmering, mentoring, løsningsdesign, arkitektur og integrasjon av systemer for sau-, storfe-, og fjørfe-hold.

Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Spock, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Jenkins, Git, Oracle, Ansible, nginx og Buster.JS


Animalia
2014

Oppgradering av system for klassifiseringskontroll på slakterier

Større oppgradering av system for klassifiseringskontroll på slakterier. Bedre opplegg for kurs/eksamen samt tilpasning til nye brukergrupper.

Groovy, Grails, Apache Camel, Twitter Bootstrap, Spock, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Jenkins, Git, Oracle, Ansible, nginx og Buster.JS


Animalia
2013-2014

Utvikling av sauekontrollen

Utvikling av sauekontrollen - et system for drift av sauebesetninger. Systemet gir en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting, samt avlsarbeid. Brukerne kan så analysere resultatene i sin besetning og sette seg nye mål. Brukes av over 4000 sauebønder. Programmering, mentoring, arkitektur og prosess-støtte.

Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Spock, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Jenkins, Git, Oracle, Ansible, nginx og Buster.JS


Animalia
2012-2013

Utvikling av storfekjøttkontrollen

Utvikling av storfekjøttkontrollen - en landsomfattende husdyrkontroll for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Systemet gir en helhetlig oversikt over helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhetsresultater. Brukes av over 3000 storfebønder. Programmering, mentoring, arkitektur og scrum prosess-støtte.

Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Spock, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Jenkins, Git og Oracle


Animalia
2011-2012

Nytt system for veterinærkontroller av fjørfe

Nytt system for veterinærkontroller av fjørfe. Programmering, mentoring, arkitektur og scrum prosess-støtte.

Groovy, Grails, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Apache Camel, Jenkins, Git og Oracle


NSB
2011

Bistand med passasjerinformasjonssystem for Flirt-togene

Bistand med utvikling av passasjerinformasjonssystem for de nye Flirt-togene, samt system for presentasjon av togsammensetningsplan. Oppstart av system for presentasjon av togsammensetningsplan.

Groovy, Grails, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Apache Camel, Jenkins og Subversion


Animalia
2010-2011

Systemer for kontroll av slakterier

Bistand i forbindelse med etablering av ny arkitektur og plattform for systemutvikling og drift, samt mentoring og prosessstøtte under innføring av scrum. Utvikling av system for klassifiseringskontroll på slakterier, system for mottak og innhenting av slakteopplysninger, og system for visning av slakt-statistikk.

Groovy, Grails, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Apache Camel, Jenkins, Git og Scrum


Nordea
2010

Oppgradering av system for Flerkonto.

Bistand med konvertering av applikasjon Flerkonto fra weblogic 6 til weblogic 8.1. Herunder tilknytning til LDAP, oppgradering av weblogic-spesifikk kode for pålogging, refaktorering av feilhåndtering og logging, samt bistand under deployment og testing.

WebLogic, Rational ClearCase, Maven, Spring, LDAP, Git og Jetty


Lindorff Decision / IXD
2010

Oppgradering av kredittinformasjonssystem.

Bistand med prosjektoppstart av nytt kredittinformasjons-system. Oppsett av komplett CI-miljø, etablere prosess. Utvikling grensesnitt mellom back- og frontend.

Git, Subversion, Scrum, Hudson, Maven, Spring, Spring MVC, AppFuse, Jetty, Tomcat og Canoo webtest


VPS
2009-2010

Videreutvikling av VPS Investortjeneste.

Tilpasning av VPS Investortjeneste til nytt Fondssystem, samt videreutvikling av VPS Investortjeneste.

Java, Java EE, DB2, Maven og Groovy


ICA, EMS-Programmet
2006-2009

Handelssystem, delsystem for prissetting.

Programmerer og systemarkitekt i EMS Price (European Merchandising System - ICA og Albert Heijns nye handelssystem, delsystem for prissetting).

Java, Java EE, Hibernate, Spring, Spring MVC, Swing, JMS, Webservices, Jakarta XML Web Services, JAXB, Groovy, JUnit, Ant, Maven, CruiseControl, Hudson, Hp loadrunner, Optimizeit profiler, JIRA, Confluence, Websphere, Oracle og PL/SQL


ICA, EMS-Programmet
2005

Handelssystem, Web Service utvikling.

Utvikling av Web Services for EMS Forecasting og EMS Monitoring.

Java, Java EE, Webservices, Jakarta XML Web Services, JAXB, Hibernate, Websphere og Oracle


ICA, EMS-Programmet
2002-2005

Handelssystem, delsystem for innkjøp.

Programmerer i EMS Buying (European Merchandising System, ICA og Albert Heijns nye handelssystem, delsystem for innkjøp).

Java, Java EE, JMS, Swing, JUnit, Ant, Oracle, Websphere, Versata workflow og webMethods


NetCom AS
2002

NetComs forhandlersystem.

Videreutvikling av NetComs forhandlersystem.

Java EE, WebLogic og Oracle


Familien Amundsen
2001

Pappapermisjon

Meget lærerikt. Sovepauser og kveldstimer brukes (som før) til faglig oppdatering.

Bleier


Inspera AS / DBC-Munin
2001

Portal for samfunnsfag i VGS.

Utvikling av samfun.net, et hjelpemiddel for undervisning i samfunnsfag for videregående skole, og vinner av to diplomer i Gulltaggen-2001.

Java EE, Tomcat, Oracle, XSLT og JDBC


DBC-Munin AS
2001

System for reiselivsbedrifter.

Utvikling av system for reiselivsbedrifter (www.norwayapartments.com, pers.no, m.fl.), med bl.a. løsning for bestilling og betaling over nett. Vinner av gull og hederlig omtale på reiselivsbransjens (HSMAI) prisutdeling i 2002.

Java EE, WebLogic, Oracle, EJB, Servlets, XSLT, JDBC og Pki


SAS DATA Norge
1998-2001

System for feilhåndtering på fly.

Design og utvikling av system for håndtering av feil på fly.

Java, EJB, WebLogic, Oracle, Swing, Rational Rose og Rational ClearCase


SAS DATA Norge
1997

System for flyvedlikehold.

Vedlikehold og utvikling av Oracle-basert system for flyvedlikehold.

PL/SQL og Oracle


Norsk Kjøtt/Nord Norges salgslag
1997

System for markedsanalyse og salgsoppfølgning.

Utvikling av system for markedanalyse og salgsoppfølging.

Qb vision og Windows


Norsk Hestesenter
1997

System for avlsanalyse & avlsplanlegging.

Systemskisse, kravanalyse og spesifikasjon av nytt system for bruk i avlsanalyse og avlsplanlegging.

Arkitektur


Arbeidsgiver

Mandator AS


Heimevernet
1996

System for vedlikehold av Heimevernets krigsorganisasjon.

Design og utvikling av system for vedlikehold av Heimevernets krigsorganisasjon (AKOS).

Arkitektur


Mustad AS
1995

Ledelsesinformasjonssystem basert på MPS- og OLFI-informasjon.

Design og utvikling av Ledelsesinformasjonssystem basert på MPS- og OLFI-informasjon.

MS Access


Gjensidige forsikring
1995

Nytt sentralt kundesystem for Gjensidige.

Utvikling av nytt sentralt kundesystem for Gjensidige.

DB2


Statoil ASA
1994

Meldingsformidlingssystem

Utvikling av TCP/IP-basert meldingssystem for Unix-, VAX-, og Windows-klienter koblet opp mot Statoils sentrale økonomisystem.

C og Tcp


Arbeidsgiver

SAS Data Norge AS


SAS
1994

System for kommisjonsavregning for hotell.

Tilbudsarbeide, forstudier, kravanalyser mm. primært mot kunder i SAS flyvedlikehold (prosjekt HMP/PAMP) og SAS International Hotels (system for kommisjonsavregning).

C++ og Windows


SAS
1989-1994

System for flyvedlikehold, m.fl.

Analyse og utvikling i prosjekt HMP/PAMP, et MPS-prosjekt for SAS flyvedlikehold. Virksomhetsanalyser, utarbeidelse av mindre forstudier og analyser mot forskjellige kunder.

PL/SQL og C


SAS
1984-1989

Database administrator, Telon (4GL) support/administrasjon, Cobol programmering.

Lokal Database Administrator og teknisk support IBM mainframe (IMS/MVS). Telon (IMS 4GL) support / adminstrasjon i Skandinavia. Installasjon / modifikasjon / kurs / metodestøtte / teknisk support.

IBM Mainframe, Mvs, Cobol, Telon, Turbo pascal, Dataflex og Oracle


Anbefalinger


Kaia Roquist

Engineering Manager, Finn.no

«Kudos and warm thanks to Trygve who as a consultant brought technical expertise alongside collaborative skills and great friendships into a pilot team set up for Nordic collaboration. Trygve is never afraid to dive into new projects, and is able to both use his long experience and to look at each case with new eyes and evaluate alternative solutions. His wide and solid technical knowledge gives him the steadiness, while his curiosity and openness makes him take on next task easily. Trygve is also a highly valued colleague who has taken on the role to guide junior and graduate developers.»


Ståle Bie

Avdelingsleder, SAS Data

«Han storkoser seg når det umulige blir mulig og skyr ingen anstrengelser. Samtidig klarer han å beholde målet i fokus, en hardtslående kombinasjon!»


Sertifiseringer og kurs


2020

2012


2011

 • Profesjonellt styrearbeid

2010

 • Retorikk

2009

 • JavaScript/JQuery

2008

 • Ruby on Rails

2006

 • Certified ScrumMaster

Utdanning


1991-1992

Handelshøyskolen BI

Bedriftsøkonomistudiet


1987

Universitet i Oslo

8 vekttall matematikk


1982-1983

Kongsberg Ingeniørhøyskole

Datateknikk, påbygning


1980-1982

Kongsberg Ingeniørhøyskole

Datateknikk


Presentasjoner


2019

 • Littlewood violations - eller: ting er ikke alltid som de ser ut (Kodemaker fagdag)

20172015

 • Deep Learning / dyp læring (Kodemaker fagdag)

2012


2011

 • Groovy (vs. clojure og scala) (Javazones julemøte 2011)

2010

 • GPARS - concurrency patterns in Groovy (Kodemaker fagdag)

Bidrag til fri programvare


 • Grails class diagram plugin - The ClassDiagram plugin provides an UML-like diagram of your grails domain classes. (Dette prosjektet er ikke oppdatert til nyere versjoner av grails)
 • Har bidratt til grails-core

Andre faglige bidrag


Fjesgjenkjenning

Bruke bilbioteket dlib til å kjenne igjen alle kodemakere basert på kun étt bilde per person.