Trygve Amundsen
Løsningsarkitekt og programmerer
+47 9206 1819
trygve@kodemaker.no
Født
1961
Sivilstatus
Gift, 2 barn
Utdanning
Ingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøgskole, Bedriftsøkonomisk Institutt, Matematikk ved Universitetet i Oslo
Erfaring
1984
Sammendrag

Trygve har lang og solid erfaring innen faget systemutvikling. Han er entusiastisk opptatt av fagområdet, tilegner seg raskt ny kunnskap og følger nøye med på nyvinninger. Han evner å finne enkle løsninger på kompliserte problemstillinger. Han er resultatorientert og målrettet og leverer høy kvalitet. Han trives utmerket i det kunnskapsrike fagmiljøet i Kodemaker, og kommuniserer godt med kunder og kolleger.

Han har vært heldig å få jobbe med mange prosjekter med helt forskjellige teknologier, arkitektur, organisasjon og prosesser, og har opparbeidet seg en teft for faget som bare rutinerte håndverkere kan ha. De siste 20 årene har han hovedsaklig jobbet med store og små systemer på Java plattformen, groovy, grails og frontend. De siste par årene har han også jobbet med big data, Kafka, Hbase, Spark, men også mye med moderne frontend: React, Redux, ES6 og progressive web-apps.

Han har gjennom å studere språk som Haskell, Scala og Clojure fått en grundig forståelse for funksjonell programmering, som han gjerne bruker i sitt daglige arbeid.

I det siste han hatt spesielt fokus på maskinlæring og ‘Big Data’. I tillegg til å ha jobbet med Kafka, HBase og Spark, har han har tatt mange kurs i Maskinlæring på Stanford og Berkeley, og følger nøye med på den rivende utviklingen på området maskinlæring og såkalt ‘dyp læring’.


Teknologi
Programmeringsspråk
Java, JavaScript, ES2015/ES6, TypeScript, Groovy, Python, Java EE, C, Ruby, C++, Clojure, Cobol, Pascal, Prolog, Haskell, Scala, Octave/Mathlab
Utviklingsverktøy
IntelliJ IDEA, Maven, Ant, Nettleser-devtools
Versjonskontroll
Git, Rational ClearCase, Subversion
Metodikk
Domain-driven design, Arkitektur
Operativsystem
OS X, Linux, Windows
Database
Oracle, Kafka, Db2, MS Access
Devops
Docker, Jenkins, Ansible, Nginx, Hudson, Puppet, CruiseControl, TeamCity, Octopus Deploy, Kubernetes
Sikkerhet
Spring security, Pki
Verktøy
Webpack, Yarn, Confluence, JIRA, Babel
Frontend
React, CSS, jQuery
Annet
WebLogic, Logstash, Tomcat, Jetty, Hbase, Redux, Immutable.JS, Camel, Spock, Buster.JS, Swing, JUnit, JDBC, Hibernate, EJB, Zookeeper, Hadoop, XML, XSLT, Grails, Twitter Bootstrap, Spring, Spring MVC

Kvalifikasjoner

Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
NRK Origo2017-Utvikling av media-arkivet til NRK
BN-bolig / EGGS Design2017Front-end til BN-bolig - en ny eiendomsmegler startet av BN-bank og Eiendomsmegler1. Prosjektet kjører hos EGGS Design som en 'Coorporate Startup'.
Thomson Reuters2016Ferdigstillelse av ny løsning for distribusjon av fremskrevne tidsserier for forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop, HBase.
NSB2016Utvikling av flere trafikksystemer til bruk internt i NSB. React, redux, es6, svg, immutable.js, webpack, groovy, grails, mm.
Thomson Reuters2015Utvikling av proof-of-concept for ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier for forskjellige markeder ved hjelp av bl.a. Spark, Kafka, Hadoop, HBase.
Animalia2015Programmering, mentoring, løsningsdesign, arkitektur og integrasjon av systemer for sau-, storfe-, og fjørfe-hold. Groovy og grails.
Animalia2014Større oppgradering av system
Animalia2013-2014Utvikling av sauekontrollen
Animalia2012-2013Utvikling av storfekjøttkontrollen
Animalia2011-2012Nytt system for veterinærkontroller av fjørfe
NSB2011Bistand med passasjerinformasjonssystem for Flirt-togene, samt system for presentasjon av togsammensetningsplan.
Animalia2010-2011Systemer for kontroll av slakterier, innhenting av slakteopplysninger, visning av slakt-statistikk.
Nordea2010Oppgradering av system for Flerkonto. Problemløsning og idriftssettelse.
Lindorff Decision / IXD2010Oppgradering av kredittinformasjonssystem.
VPS2009-2010Videreutvikling av VPS Investortjeneste.
ICA, EMS-Programmet2006-2009Handelssystem, delsystem for prissetting.
ICA, EMS-Programmet2005Handelssystem, Web Service utvikling.
ICA, EMS-Programmet2002-2005Handelssystem, delsystem for innkjøp.
NetCom AS 2002NetComs forhandlersystem.
Familien Amundsen2001Pappapermisjon
Inspera AS / DBC-Munin 2001Portal for samfunnsfag i VGS.
DBC-Munin AS 2001System for reiselivsbedrifter.
SAS DATA Norge 1998-2001System for feilhåndtering på fly.
SAS DATA Norge1997System for flyvedlikehold.
Norsk Kjøtt/Nord Norges salgslag1997System for markedsanalyse og salgsoppfølgning.
Norsk Hestesenter1997System for avlsanalyse & avlsplanlegging.
Heimevernet1996System for vedlikehold av Heimevernets krigsorganisasjon.
Mustad AS1995Ledelsesinformasjonssystem basert på MPS- og OLFI-informasjon.
Gjensidige forsikring1995Nytt sentralt kundesystem for Gjensidige.
Statoil ASA1994Meldingsformidlingssystem
SAS1994System for kommisjonsavregning for hotell.
SAS1989-1994System for flyvedlikehold, m.fl.
SAS1984-1989Database administrator, Telon (4GL) support/administrasjon, Cobol programmering.

Prosjekter

Arbeidsgiver: Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
NRK Origo2017-

Søk og registrering av metadata i NRKs enorme mengde av videoklipp - både nettklipp, ting som har gått på TV og råstoff

Teknologi: JavaScript, React, Redux, ES2015/ES6, TypeScript, Webpack, Babel, Yarn, CSS, Octopus Deploy, TeamCity, Kubernetes
BN-bolig / EGGS Design2017

BN-bank og Eiendomsmegler1 starter ny eiendomsmegler. Prosjektet kjører hos EGGS Design som en ‘Corporate Startup’ etter Lean prinsipper.

Teknologi: React, Redux, ES2015/ES6, Webpack, SVG, Clojure
Thomson Reuters2016

Ferdigstillelse av ny løsning for distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.

Teknologi: Java, Spark, Kafka, Hbase, Hadoop, Zookeeper, Docker, Logstash, Puppet
NSB2016

Utvikling flere trafikksystemer til bruk internt i NSB, eks. sporbruk, buss for tog.

Teknologi: React, Redux, ES2015/ES6, SVG, Immutable.JS, Webpack, Groovy, Grails
Thomson Reuters2015

Utvikling av proof-of-concept for ny løsning for CDB: distribusjon av fremskrevne tidsserier fra forskjellige markeder.

Teknologi: Java, Spark, Kafka, Hbase, Hadoop, Zookeeper, Logstash, Puppet
Animalia2015

Oppgradering av system for Sauekontrollen og Storfekjøttkontrollen. Samordning av funksjoner samt nye funksjoner innen avlsarbeid mm.

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Spock, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Jenkins, Git, Oracle, Ansible, Nginx, Buster.JS
Animalia2014

Større oppgradering av system for klassifiseringskontroll på slakterier. Bedre opplegg for kurs/eksamen samt tilpasning til nye brukergrupper.

Teknologi: Groovy, Grails, Camel, Twitter Bootstrap, Spock, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Jenkins, Git, Oracle, Ansible, Nginx, Buster.JS
Animalia2013-2014

Utvikling av sauekontrollen - et system for drift av sauebesetninger. Systemet gir en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting, samt avlsarbeid. Brukerne kan så analysere resultatene i sin besetning og sette seg nye mål. Brukes av over 4000 sauebønder. Programmering, mentoring, arkitektur og prosess-støtte.

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Spock, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Jenkins, Git, Oracle, Ansible, Nginx, Buster.JS
Animalia2012-2013

Utvikling av storfekjøttkontrollen - en landsomfattende husdyrkontroll for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Systemet gir en helhetlig oversikt over helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhetsresultater. Brukes av over 3000 storfebønder. Programmering, mentoring, arkitektur og scrum prosess-støtte.

Teknologi: Groovy, Grails, Twitter Bootstrap, Spock, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Jenkins, Git, Oracle
Animalia2011-2012

Nytt system for veterinærkontroller av fjørfe. Programmering, mentoring, arkitektur og scrum prosess-støtte.

Teknologi: Groovy, Grails, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Camel, Jenkins, Git, Oracle
NSB2011

Bistand med utvikling av passasjerinformasjonssystem for de nye Flirt-togene. Oppstart av system for presentasjon av togsammensetningsplan.

Teknologi: Groovy, Grails, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Camel, Jenkins, Subversion
Animalia2010-2011

Bistand i forbindelse med etablering av ny arkitektur og plattform for systemutvikling og drift, samt mentoring og prosessstøtte under innføring av scrum. Utvikling av system for klassifiseringskontroll på slakterier, system for mottak og innhenting av slakteopplysninger, og system for visning av slakt-statistikk.

Teknologi: Groovy, Grails, CSS, JavaScript, jQuery, Spring security, Camel, Jenkins, Git
Nordea2010

Bistand med konvertering av applikasjon Flerkonto fra weblogic 6 til weblogic 8.1. Herunder tilknytning til LDAP, oppgradering av weblogic-spesifikk kode for pålogging, refaktorering av feilhåndtering og logging, samt bistand under deployment og testing.

Teknologi: WebLogic, Rational ClearCase, Maven, Spring, LDAP, Git, Jetty
Lindorff Decision / IXD2010

Bistand med prosjektoppstart av nytt kredittinformasjons-system. Oppsett av komplett CI-miljø, etablere prosess. Utvikling grensesnitt mellom back- og frontend.

Teknologi: Git, Subversion, Hudson, Maven, Spring, Spring MVC, Appfuse, Jetty, Tomcat, Canoo webtest
VPS2009-2010

Tilpasning av VPS Investortjeneste til nytt Fondssystem, samt videreutvikling av VPS Investortjeneste.

Teknologi: Java, Java EE, Db2, Maven, Groovy
ICA, EMS-Programmet2006-2009

Programmerer og systemarkitekt i EMS Price (European Merchandising System - ICA og Albert Heijns nye handelssystem, delsystem for prissetting).

Teknologi: Java, Java EE, Hibernate, Spring, Spring MVC, Swing, JMS, Webservices, Jax ws, Jaxb, Groovy, JUnit, Ant, Maven, CruiseControl, Hudson, Hp loadrunner, Optimizeit profiler, JIRA, Confluence, Websphere, Oracle, PL/SQL
ICA, EMS-Programmet2005

Utvikling av Web Services for EMS Forecasting og EMS Monitoring.

Teknologi: Java, Java EE, Webservices, Jax ws, Jaxb, Hibernate, Websphere, Oracle
ICA, EMS-Programmet2002-2005

Programmerer i EMS Buying (European Merchandising System, ICA og Albert Heijns nye handelssystem, delsystem for innkjøp).

Teknologi: Java, Java EE, JMS, Swing, JUnit, Ant, Oracle, Websphere, Versata workflow, Webmethods integrasjon
NetCom AS 2002

Videreutvikling av NetComs forhandlersystem.

Teknologi: Java EE, WebLogic, Oracle
Familien Amundsen2001

Meget lærerikt. Sovepauser og kveldstimer brukes (som før) til faglig oppdatering.

Teknologi: Bleier
Inspera AS / DBC-Munin 2001

Utvikling av samfun.net, et hjelpemiddel for undervisning i samfunnsfag for videregående skole, og vinner av to diplomer i Gulltaggen-2001.

Teknologi: Java EE, Tomcat, Oracle, XML, XSLT, JDBC
DBC-Munin AS 2001

Utvikling av system for reiselivsbedrifter (www.norwayapartments.com, pers.no, m.fl.), med bl.a. løsning for bestilling og betaling over nett. Vinner av gull og hederlig omtale på reiselivsbransjens (HSMAI) prisutdeling i 2002.

Teknologi: Java EE, WebLogic, Oracle, EJB, Servlets, XML, XSLT, JDBC, Pki
SAS DATA Norge 1998-2001

Design og utvikling av system for håndtering av feil på fly.

Teknologi: Java, EJB, WebLogic, Oracle, Swing, Rational Rose, Rational ClearCase
SAS DATA Norge1997

Vedlikehold og utvikling av Oracle-basert system for flyvedlikehold.

Teknologi: PL/SQL, Oracle
Norsk Kjøtt/Nord Norges salgslag1997

Utvikling av system for markedanalyse og salgsoppfølging.

Teknologi: Qb vision, Windows
Norsk Hestesenter1997

Systemskisse, kravanalyse og spesifikasjon av nytt system for bruk i avlsanalyse og avlsplanlegging.

Teknologi: Arkitektur

Mandator AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Heimevernet1996

Design og utvikling av system for vedlikehold av Heimevernets krigsorganisasjon (AKOS).

Teknologi: Arkitektur
Mustad AS1995

Design og utvikling av Ledelsesinformasjonssystem basert på MPS- og OLFI-informasjon.

Teknologi: MS Access
Gjensidige forsikring1995

Utvikling av nytt sentralt kundesystem for Gjensidige.

Teknologi: Db2
Statoil ASA1994

Utvikling av TCP/IP-basert meldingssystem for Unix-, VAX-, og Windows-klienter koblet opp mot Statoils sentrale økonomisystem.

Teknologi: C, Tcp

SAS Data Norge AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
SAS1994

Tilbudsarbeide, forstudier, kravanalyser mm. primært mot kunder i SAS flyvedlikehold (prosjekt HMP/PAMP) og SAS International Hotels (system for kommisjonsavregning).

Teknologi: C++, Windows
SAS1989-1994

Analyse og utvikling i prosjekt HMP/PAMP, et MPS-prosjekt for SAS flyvedlikehold. Virksomhetsanalyser, utarbeidelse av mindre forstudier og analyser mot forskjellige kunder.

Teknologi: PL/SQL, C
SAS1984-1989

Lokal Database Administrator og teknisk support IBM mainframe (IMS/MVS). Telon (IMS 4GL) support / adminstrasjon i Skandinavia. Installasjon / modifikasjon / kurs / metodestøtte / teknisk support.

Teknologi: Ims, Mvs, Cobol, Telon, Focus, Turbo pascal, Dataflex, Oracle

Foredrag/kurs
NavnStedNår
Groovy collection API

Bidrag til open source

Groovy


Utdanning
SkoleÅrRetning
Handelshøyskolen BI1991-1992Bedriftsøkonomistudiet
Universitet i Oslo19878 vekttall matematikk
Kongsberg Ingeniørhøyskole1982-1983Datateknikk, påbygning
Kongsberg Ingeniørhøyskole1980-1982Datateknikk

Sertifiseringer/ kurs
KursnavnÅr
Deeplearning.ai/Coursera: Sequence Models2018
Deeplearning.ai/Coursera: Convolutional Neural Networks2017Statement of Accomplishment
Deeplearning.ai/Coursera: Structuring Machine Learning Projects2017Statement of Accomplishment
Deeplearning.ai/Coursera: Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization2017Statement of Accomplishment
Deeplearning.ai/Coursera: Neural Networks and Deep Learning2017Statement of Accomplishment
CS190.1x Scalable Machine Learning, Berkeley University / edx.org2015Honor Code Certificate
CS100.1x Introduction to Big Data with Apache Spark, Berkeley University / edx.org2015Honor Code Certificate
Machine Learning med Andrew Ng, Stanford University / coursera.org2012Statement of Accomplishment

Profesjonellt styrearbeid

2011

Retorikk

2010

JavaScript/JQuery

2009

Ruby on Rails

2008

Certified ScrumMaster

2006