Apache Spark er en lynende rask motor for stor-skala dataprosessering.