Profilbilde av Kristian Frøhlich

Kristian Frøhlich

Partner

91512492
kristian@kodemaker.no

Utvikler med 19 års erfaring

  • Systemutvikler
  • Løsningsarkitekt
  • Clojure-entusiast
  • Scrum / Smidig utvikling

«Kristian har jobbet godt og selvstendig med flere av utviklerteamene i FINN i 2018/2019. Han har implementert enkle containere, Kubernetes, Java og Redis abstraksjoner slik at kompliserte sesjonsavhengige kildekoder nå kjører godt på FINNs moderne stateless Kubernetes-infrastruktur. Kristian anser alltid kunnskapsoverføring som en del av løsningen og er flink til å gi tilbakemeldinger. Han har vært en god lagspiller som teamene har satt pris på å få hjelp av. Vi anbefaler Kristian på det varmeste.»

- Morten Hanshaugen, Director of Infrastructure and Operations, Finn.no.

Om Kristian

Kristian er først og fremst en systemutvikler som brenner for å lage gode løsninger til krevende kunder. Drivkraften er teknologiske utfordringer, domenforståelse og samspillet med mennesker som ønsker å levere solide produkter. Hvis Kristian selv får velge teknologi er uten tvil Lisp-dialekten Clojure et naturlig førstevalg. Han brenner sterkt for funksjonell programmering, men har likevel en pragmatisk orientering mot utfordringene som venter og søker alltid etter det beste verktøyet for jobben.

Tomra

Utvikling av ny platform på AWS-stack for å håndtere data fra pantemaskiner.

Finn AS

Migrering av applikasjoner fra gammel infrastruktur til Kubernetes.

Statistisk Sentralbyrå(SSB)

Utvikling av en helt ny sky-plattform basert på GCP og Kubernetes.

Teknologi


Programmeringsspråk


Utviklingsverktøy

Git, Subversion, CVS, Maven, Yarn og Terminal


Skytjenester

Kinesis, AWS S3, AWS Lambda, Google Cloud Platform, Amazon Web Services (AWS), Waypoint, Aws sqs, Secret manager, Github actions, Aws ses, Aws fargate, Tutum og Aws eks


Devops

Kubernetes, Terraform, Puppet, TeamCity, Bamboo, Docker, Jenkins, Berglas, Hudson, Kustomize, Helm, Crucible, Ansible, HAProxy, Apache Spark, Hadoop, Istio, Sealed secrets, Metrics, Argo CD, Flux og Hdfs


Web- og apputvikling

Spring, REST, React, Podium, Websockets, re-frame, Spring web flow, Ext js, Struts, Sente, Compojure, Oracle Portal, Grails, Spring boot, Sitemesh, Jinja2, CSS og Liberator


Utvikling

Spring MVC, JUnit, Mockito, Arrow, Easymock, Lombok, Akka, Javalin, Jooλ, Coroutines og Component


Data

Datomic, Redis, DynamoDB, Cassandra, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Hibernate, Hbase, JDBC, Hugsql, H2 database, Microsoft SQL Server, Honeysql, Zookeeper og MongoDB


Metode og tilnærming

Scrum, Funksjonell programmering, FRP (Functional Reactive Programming), Micro services, Web services, Automatisert testing, Kontinuerlig integrasjon og Code review


Annet

macOS, Ubuntu, Redhat, Kafka, Elasticsearch, JIRA, Confluence, EJB, Vavr, Thrift, Vertx, Fast søkemotor, Travelfusion, Unix, Xsd og Stash


Prosjekter


Arbeidsgiver

Kodemaker Systemutvikling AS


FINN
2021-

Utvikling av ny reklame master for hele FINN.no

Som en del av Team Reklameprodukter er en av hovedoppgavene å ferdigstille og produksjonssette NRM - ny reklame master, som blir ansvarlig for lasting av reklame og bannere på tvers av alle vertikaler(bil, reise, torget osv) i FINN-domenet. I hovedsak har det blitt utviklet 3 forskjellige tjenester - 2 backend-tjenester hvor en builder er ansvarlig for innhenting av data, typisk annonser og sammenstilling av disse med tilhørende metadata(hva slags reklame-konfigurasjon er gjeldende) og en provider som server ut dataene på flere forskjellige formater(hovedsaklig JSON) for bruk i klienter. En ferdig utviklet klient, som er tiltenkt brukt av mange vertikaler, er en frontend-applikasjon som server ut alle hestesko-bannerne som finnes over hele FINN-domenet i tillegg kan man be denne om å dekorere f.eks resultatsider slik at man mellom annonser får bannere i henhold til gjeldende konfigurasjon.

Kotlin, Spring, TypeScript, React, Podium, Kafka og Kubernetes


Mercell
2020-2021

Utvikling av nye tjenester i skyen basert på AWS og Kafka(Aiven)

Mercell har i løpet av kort tid etablert seg som en av de aller største aktørene innenfor offentlig anbud. Ved fortløpende å kjøpe opp konkurenter i både Norge, Skandinavia og Europa har selskapet vokst i et forrykende tempo. Antallet ansatte og tekniske løsninger som oppkjøpene medfører innebærer en stor utfordring å vedlikeholde over tid. Ved å utvikle helt nye og gjenbrukbare tjenester på AWS i skyen er tanken at alle nye og eksisterende selskaper som er en del av Mercell skal samle seg rundt et sett av felleskomponenter. Det er alikevel lagt opp til høy grad av autonomitet i de forskjellige teamene og all form for kommunikasjon mellom disse gjøres helt datadrevet med meldingsutveksling over Kafka(Aiven). Oppgavene har i stor grad vært domenespesifikke innen distribusjon og presentasjon. Med distribusjon menes her alle typer kommunikasjonskanaler som mail, sms, Slack osv. Det har i hovedsak blitt utviklet egne tjenester som er selve fundamentet for distribusjonen. En egen pipeline som tar i mot mail formatert som egne meldinger på Kafka blir plukket opp, validert og sendt ut via AWS sin Simple Email Service. Alt av tilbakemeldinger som mottas av AWS blir parset og oversatt til interne dataformater som kan abonneres på av andre team og konsumenter. Presentasjonsdelen er relevant i forhold til hvordan andre team og tjenester ønsker dataene formatert. Dette gjøres via ferdig templates som lett kan modifiseres og tilpasses.

Kotlin, Arrow, Javalin, Amazon Web Services (AWS), AWS S3, Aws sqs, Aws ses, Aws eks, Aws fargate, Kafka, Waypoint og Terraform


Kolonial(.no)
2020

Kolonial til skyen - Kubernetes på GCP

Grunnet eksplosiv vekst og ambisjoner om å gå ut i verden har Kolonial sett behovet for å flytte on premise baserte løsninger over på en arkitektur som er skreddersydd for å skalere. Kolonial sin Nube-plattform bygges rundt Kubernetes på GCP og helautomatiseres ved å kombinere Github sitt eget verktøy for kontinuerlig integrasjon(Github Actions) med ArgoCD for kontinuerlig deployment. Terraform benyttes for å automatisere arkitekturen. Kubernetes manifester bygges helt uten bruk av templates, men med små gjenbrukbare byggeklosser i form av kustomize konfigurasjoner. Det er også lagt opp til høy grad av selvbetjening og utviklet en egen kommandolinje-klient i Go(prototyping i Python) for å hente ut data og status om kjørende applikasjoner. Dette underbygger tanken om autonome team som ikke er avhengig av dyp infrastruktur kompetanse for å håndtere egne applikasjoner på plattformen.

Google Cloud Platform, Docker, Kubernetes, Terraform, Kustomize, Github actions, Argo CD, Secret manager, Berglas, Go og Python


Statistisk Sentralbyrå(SSB)
2019-2020

Utvikling av en helt ny sky-plattform basert på GCP og Kubernetes.

BIP - Byråets IT-plattform er en helt ny plattform basert på managed Kubernetes som kjøres på GCP. SSB ønsket å bygge en helt ny arkitektur med sterkt fokus på sikkerhet hvor alle applikasjoner(ca 400-500) etterhvert skal kjøres. Sikkerheten ivaretas ved å implementere zero trust tankegang via Istio som er et service mesh skreddersydd for Kubernetes hvor det er full fleksibilitet i forhold til filtrering og tilgangsstyring av trafikk. BIP er også en fremtidsrettet sky-plattform hvor det legges opp til høy grad av selvbetjening slik at utviklere selv enkelt kan rulle ut nye applikasjoner etter behov. Selve plattformen er også bygd rundt prinsipper man kjenner fra tradisjonell utvikling i en typisk lagdelt arkitektur. Det er lagt opp til høy grad av automatisering hvor Ansible blir brukt til å generere Terraform konfigurasjoner. I tilleg har man omfavnet GitOps-tangegangen ved å integrere Flux i arkitekturen. Flux sin primæroppgave er å se etter endringer i kodebasen og umiddelbart deploye disse ut. Full 2-veis synkronisering er også støttet som betyr at en endring direkte i clusteret blir automatisk rullet tilbake til siste versjon som finnes i Git.

Google Cloud Platform, Docker, Kubernetes, Istio, Flux, Ansible, Terraform, Sealed secrets, Helm og Jinja2


Finn AS
2018-2019

Migrering av applikasjoner fra gammel infrastruktur til Kubernetes.

Migrering av applikasjoner fra gammel api-rigg til Kubernetes, mer spesifikt Finn sin tilnærming til Kubernetes, FIAAS(Finn Infrastructure As A Service). Finn er i ferd med å flytte hele teknologi stacken sin over på en fremtidsrettet arkitektur fordi de ønsker automatisk horisontal skalering og i tillegg sanere spesialtilpassede konfigurasjoner som krever dyp forståelse av arkitekturen. I hovedsak handler det om å senke terskelen for utviklere slik at teamene opererer som autonome enheter som selv har ansvar fra koding til deployment. Oppgaver: Devops og backend utvikler. Pakketere applikasjoner i docker image, legge på fiaas konfigurasjoner, legge til deploy konfigurasjoner, legge på rest-ruter for helsesjekker, flytte database migrasjoner inn i applikasjonene og avslutningsvis sanere gamle Puppet konfigurasjoner samt ta ned applikasjoner fra gammel api-rigg.

Docker, Kubernetes, Redis, HAProxy, REST, Thrift, Java og Puppet


Tomra
2016-2018

Utvikling av ny platform på AWS-stack for å håndtere data fra pantemaskiner

Utvikling av ny platform på AWS stack for å håndtere data fra pantemaskiner. Tomra ønsket å bygge opp en helt ny platform på moderne teknologi for å håndere nye krav til skalering og ytelse. I hovedsak dreier det seg om å tilrettelegge for horisontal skalering ved å flytte tjenester til skyen og bygge opp en portefølje av micro-tjenester. Oppgaver: Backend utvikler. Utvikling av REST-baserte api’er og prosessor-komponenter for å håndere en stor strøm av data fra AWS Kinesis. Formålet var å parse og formatere alle de forskjellige meldingstypene som flyter gjennom systemet og hovedsaklig lagre unna i DynamoDb. Dataene dannet grunnlaget for UI-baserte tjenester som det kan abonneres på av kunder, f.eks til statistiske formål, rapportering eller ren overvåking av pantemaskiner.

Amazon Web Services (AWS), Kinesis, AWS S3, AWS Lambda, DynamoDB, Kubernetes, Terraform, Vavr, Funksjonell programmering, Apache Spark og Lombok


Animalia
2016

Utvikling av ny dyrehelseportal

Utvikling av ny dyrehelseportal. Animalia faser ut gammel dyrehelseportal til fordel for ny platform bygd på moderne teknologier(clojure, clojurescript) og med responsivt design(desktop, pad, mobil). Oppgaver: Fullstack utvikler. Det ble bygd opp en microservice-arkitektur hvor relevant funksjonalitet ble eksponert via REST-tjenester. I korte trekk et kjerne-api som inneholdt alt av forretningslogikk, et søke-api som ble brukt til å indeksere dyrehelse-data og en klient applikasjon(single page app) som kommuniserte med begge api’er over REST og presenterte dataene. Et vesentlig krav var å tilby et tilnærmet “Google-søk” med høy fleksibilitet som ekspanderte ord i begge retninger samtidig søkte over flere felt i parallell.

Tutum, Clojure, ClojureScript, React, re-frame, FRP (Functional Reactive Programming), Websockets, Sente, Elasticsearch, Microsoft SQL Server, Component, Liberator, Honeysql og Hugsql


Thomson & Reuters
2015-2016

Prototyping av ny arkitektur med fokus på skaleringsegenskaper

Prototyping av ny arkitektur med fokus på skaleringsegenskaper. T&R begynner å nærme seg smertegrensen for hva eksisterende arkitektur klarer å håndtere og ønsker derfor at det prototypes en ny arkitektur som skalerer bedre. Oppgaver(Devops): Initielt sette opp arkitekturen fra grunnen av i interne datasenter. Dette innbar konfigurering av Kafka(og Zookeeper) cluster samt HBase cluster backet av Hadoop / HDFS. For effektivt og kunne utnytte Hadoop ble YARN(ressurs-manager) konfigurert og dette ble blant annet utnyttet for å deploye ut Spark-jobber. Oppgaver(Utvikler): Hekte på eksisterende datastrøm via ActiveMQ & Oracle og bygge applikasjoner for transformering av data, hovedsaklig tidsserier, samt publisering til Kafka og HBase. Det ble også utviklet Spark-jobber hovedsaklig for å beregne metadata på tidsseriene. Type dager og til hvilke klokkeslett tidsseriene ble oppdatert. I tillegg ble det også utvikelt et REST-api for å serve dataene ut til klienter og kunder. Det var stort fokus på at API’et skulle levere data så raskt som mulig og ikke blokkere med mindre det er helt nødvendig. Valgt arkitektur innebar Vert.x som kjernekomponent og i tillegg Akka for å underbygge en reaktiv arkitektur.

Puppet, Kafka, Zookeeper, Hadoop, Hdfs, Hbase, Yarn, Java, Jooλ, Vertx, Akka og Spring


Oiiku / Onkel Estrup
2015

Utforske og etablere eksternt system for logg-aggregering

Utforske og etablere eksternt system for logg-aggregering. Pga store mengder tildels uoversiktig logg-data skulle det utforskes og etableres en ekstern platform for aggregering av logger. Valgt system ble Papertrail. Oppgaver: Utvikler. Utforsket mulige logg-systemer og etablerte et som er godt egnet til filtering og søk. Konfigurerte applikasjonene til å sende logger kontinuerlig. Lite prosjekt, 1 utvikler.

Clojure


NRK
2014-2015

Utvkling av integrasjonsbuss som mediator mellom Agresso og interne systemer

Utvikling av integrasjonsbuss som mediator mellom Agresso og interne systemer NRK bytter ut gamle lønns- og personalsystemer med Agresso. Agresso er det nye mastersystemet for personaldata og for at data skal tilflyte øvrige NRK-systemer utvikles det en egen integrasjonsbuss. Oppgaver: Utvikler. Primæroppgave i prosjektet var å utvikle selve integrasjonsbussen. Utviklet også en Agresso-emulator som gjorde det lett å verifisere/teste. Lite prosjekt, kun 2 utviklere.

Spring, JDBC, Spring boot, REST, Oracle, H2 database, Git, Maven, Jenkins, JIRA, Confluence og Stash


NSB
2014

Utvikling av nytt rapporteringssystem

Utvikling av nytt rapporteringssystem Systemet innhentet data fra mange ulike kilder og hadde som formål å sammenstille disse til et felles datagrunnlag. Datagrunnlaget brukes av frittstående applikasjoner og til rapportuthenting. Oppgaver: Utvikler. Primæroppgave i prosjektet var å trekke ut og sammenstille data som ble eksponert ut i diverse applikasjoner, blant annet en egen lokfører-applikasjon. Medium prosjekt, 5-6 utviklere.

Groovy, Grails og Oracle


Oiiku / Onkel Estrup
2013

Utvikling og ferdigstilling av et relativt stort og komplekst event-styringssystem

Utvikling og ferdigstilling av et event basert system Stort og relativt komplekst system for å automatisere alt rundt event-arrangementer for bedrifter. Systemet har blitt skrevet fra bunn og er høyst modularisert. Oppgaver: Arkitekt / Utvikler. Primæroppgave i prosjektet var å designe og utvikle applikasjoner for å håndere bedrifts-eventer, som f.eks en egen meldings-applikasjon. Medium prosjekt, 4-5 utviklere.

Clojure, Datomic, MongoDB, Elasticsearch, Compojure og REST


Finn AS
2013

Bytte annonsestyringssystem(AdTech -> Emediate) med utvikling av nye moduler og API'er

Bytte annonsestyringssystem Bytte av annonsestyringssystem fra AdTech til Emediate. I praksis ble også muligheten til å rive ut gammel legacy kode til fordel for nye moduler og API’er benyttet. Oppgaver: Arkitekt / Senior Javautvikler. Primæroppgave var å designe og utvikle nye API’er tilpasset nytt annonsestyringssystem. Medium prosjekt, 4-5 utviklere.

Java, Spring, Spring MVC, Mockito, JUnit og REST


Finn AS
2011-2012

Utvikling av system for ip basert geolokasjon

Utvikling av system for ip basert geolokasjon Basert på Finn sine egne data, hovedsaklig Apache-logger, ble det importert og analysert massive data-mengder hvor formålet var å knytte brukere(vha ip) til lokasjon, først og fremst fylke, for å kunne bruke dette i en annonse-setting. Typisk målrettet reklame Oppgaver: Arkitekt / Senior Javautvikler. Primæroppgave var å utforske datagrunnlag og utvikle nytt system for håndtering og analyse av massive datamengder. Medium prosjekt, 3-4 utviklere.

Java, Cassandra, Spring, Spring MVC, Mockito og JUnit


Verdipapirsentralen
2010-2011

Løsning for obligatorisk tjenestepensjon(2)

Obligatorisk tjenestepesjon(2) Utarbeide arkitektur og utvikle ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hos VPS. Løsningen benyttes av mange eksisterende fondsleverandører som er kunder av VPS og selges videre til deres bedriftskunder. Løsningen eksisterer i dag på gammel plattform, men skrives helt om i henhold til nye teknologivalg og krav. Oppgaver: Senior Javautvikler. Primæroppgave var å utvikle et nytt system for obligatorisk tjenestepensjon. Lite prosjekt, 2 utviklere.

Java, Spring, Hibernate, Maven og Spring MVC


Verdipapirsentralen
2010

Kortsiktig tiltak fond

Kortsiktig tiltak fond Tiltaksprosjekt for å levere nødvendig funksjonalitet / utbedre mangler i dagens system Oppgaver: Senior Javautvikler. Primæroppgave var å tilpasse eksisterende arkitektur samt utvikle nødvendig funksjonalitet sett i et kundeperspektiv. Lite prosjekt, 1-2 utviklere.

Java, Spring, Hibernate, Maven og Spring MVC


Verdipapirsentralen
2010

Løsning for obligatorisk tjenestepensjon(1)

Obligatorisk tjenestepesjon(1) Utarbeide arkitektur og utvikle ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hos VPS. Løsningen benyttes av mange eksisterende fondsleverandører som er kunder av VPS og selges videre til deres bedriftskunder. Løsningen eksisterer i dag på gammel plattform, men skrives helt om i henhold til nye teknologivalg og krav. Oppgaver: Senior Javautvikler. Primæroppgave var å utvikle en helt ny løsning for obligatorisk tjenestepensjon hvor fokus var på lettvekts-tjenester og frikobling av forretnings-logikk. Medium prosjekt, 4-5 utviklere.

Java, Spring, Hibernate, Maven og Spring MVC


Verdipapirsentralen
2010

Restrukturering / Arkitektur - prosjekt

Restrukturering / Arkitektur - prosjekt Tilrettelegging / forbedring av eksisterende arkitektur. Prosjekt som i hovedsak gir VPS merverdi på lang sikt i form av løsere koblet arkitektur og bedre rutiner rundt bruk av versjonskontrollsystemet Subversion Oppgaver: Senior Javautvikler og arkitekt. Primæroppgave var å frigjøre forretningslogikk fra interne applikasjoner og heller tilby en tjeneste-pool på tvers av virksomheten. Lite prosjekt, 2-3 utviklere.

Java, Spring, Hibernate, Maven og Spring MVC


Arbeidsgiver

Cicero Consulting


Verdipapirsentralen
2009-2010

NGF - Neste Generasjon Fond

NGF - Neste Generasjon Fond Neste Generasjon Fond var VPS sin storsatsning for å bygge et nytt og moderne fondssystem tilpasset fondsforvaltere og investorerens behov. NGF-prosjektet ble i hovedsak styrt av CAP Gemini som leverandør, men VPS hadde også ansvaret for deler av utviklingen. Oppgavene relatert til dette prosjektet var således på VPS-siden. I alle hovedsak bestod arbeidet i omskrivninger / tilpasninger / nyutvikling av tjenester tilpasset mot ny arkitektur Oppgaver: Senior Javautvikler / Arkitekt. Primæroppgave var å utvikle ny funksjonalitet som skulle inngå i nytt fondssystem. Medium prosjekt, 4-5 utviklere.

Java, Spring, Hibernate, Maven og Spring MVC


Verdipapirsentralen
2009

Skatterapportering, Odin Finland

Skatterapportering, Odin Finland Enmanns-prosjekt som hovedsaklig bestod i å utvikle et program for å beregne og sammenstille alle relevante tall for buk av skattemyndighetene i Finland Oppgaver: Senior Javautvikler / Arkitekt. Primæroppgave var å hente ut og gjøre beregninger på skattedata samt samt tilby disse på strukturert form. Lite prosjekt, 1 utvikler.

Java, Spring, Hibernate og Maven


DnB NOR
2009

Restrukturering / Arkitektur - prosjekt

Restrukturering / Arkitektur - prosjekt Restrukturerings-prosjekt. Oppgavene bestod i å flytte applikasjoner fra gammel til ny arkitektur. Oppgaver: Senior utvikler. Primæroppgave var å flytte applikasjonskode og noe omskrivning i og med at man gikk fra et internt rammeverk til Spring Web Flow for sidevisninger og flyt.

Java, EJB, Maven og Spring web flow


CAP Gemini / Verdipapirsentralen
2008-2009

NGF - Neste Generasjon Fond

NGF - Neste Generasjon Fond Neste Generasjon Fond var VPS sin storsatsning for å bygge et nytt og moderne fondssystem tilpasset fondsforvaltere og investorerens behov. NGF-prosjektet ble i hovedsak styrt av CAP Gemini som leverandør, men VPS hadde også ansvaret for deler av utviklingen. Oppgavene relatert til dette prosjektet var således på CAP-siden. Oppgaver: Senior Javautvikler, Team Lead, Arkitekt. Oppgavene bestod hovedsaklig i utviklingen av nye tjenester i fonds-systemet og et overordnet ansvar for et team på 4. Stort prosjekt, 20+ utviklere totalt

Java, Spring, Hibernate, Maven, Ext js og Mockito


Odin fondsforvaltning
2007

Utvikling av nettbaserte fondskalkulatorer

Utvikling av nettbaserte fondskalkulatorer Hovedsaklig ble det utviklet et sett kalkulatoer som blant annet inkluderer avkastnings-, utaksavtale-, fonds- og pensjonskalkulator. Oppgaver: Senior Utvikler, Arkitekt. Primæroppgave var å utvikle applikasjoner ved bruk av Flex i frontend og Spring/Hibernate på backend. Det ble også gjort noe videreutvikling av en intern beregningsmotor for å tilpasse mot nye tjenester.

Java, Flex, Web services, Spring, Hibernate, Oracle og Maven


Odin fondsforvaltning
2007

Utvikling av nye portal-tjenester

Utvikling av nye portal-tjenester Videreutvikling av Odin sin fondsportal. Oppgaver: Senior Utvikler. Primæroppgave var å forbedre eksisterende tjenester og noe nyutvikling. Lite prosjekt, 1-2 utviklere.

Java, JavaScript, Oracle Portal, Struts, Web services og CSS


Odin Fondsforvaltning
2006-2007

Utvikling av generisk beregningsmotor for finansielle tjenester

Utvikling av ny beregningsmotor / beregningsrammeverk Det ble utviklet en generisk beregningsmotor / beregningrammeverk for Odin slik at fremtidige web-applikasjoner skulle kunne ha en gjenbrukbar platform. Det ble også tatt høyde for tilpasninger ved å tillate bruk av egne moduler som lett kunne plugges inn. Oppgaver: Senior Utvikler, Arkitekt. Primæroppgave var å utvikle ny beregningsmotor med fokus på gjenbrukbarhet og fleksibilitet mhp pluggbare moduler. Medium prosjekt, 2-3 utviklere.

Java, Spring, Java EE og Xsd


Arbeidsgiver

Tieto Enator, Avdeling for Telekommunikasjon


Finntech AS
2006

Utvikling av ny reiseportal, Finn Reise

Finn Reise Utvikling av ny reiseportal for Finn.no. Finntech ønsket å bruke reiseprosjektet som en pilot for smidig prosjektstyring. Oppgaver: Javautvikler. Primæroppgave var å utvikle ny funksjonalitet som var en del av reiseportalen samt tilpasse eksisterende tjenester. Stort prosjekt, 7-8 utviklere.

Java og Travelfusion


Telenor Mobil
2005

Prosjekter basert på og rundt Telenor sin mellomvare-platform, COS

COS Utviklingsprosjekter i og rundt COS-platformen, Telenor sin mellomvare løsning. Det var høyt trykk på å få ned time-2-market effekten og samtlige prosjekter ble styrt etter Scrum-modellen og XP-prinsipper. Oppgaver: Javautvikler. Primæroppgave var å utvikle i og rundt COS. Stort prosjekt, 20+ utviklere.

Java, Spring, Easymock og JUnit


Retriever AS
2006

Implementasjon av nytt medieovervåkningssystem basert på FAST-teknologi

Utvikling av nytt medieovervåkningssystem Nytt system basert på FAST-teknologi ble utviklet. Prosjektet ble drevet i XP-ånd og det var høy fokus på testdrevet utvikling. Oppgaver: Javautvikler. Primæroppgave var å integrere ny løsning mot FAST sitt real time filter og utvikle nye tjenester som eksponerte data ut til klienter, hovedsaklig web.

Java, Fast søkemotor, Spring, Hibernate, PostgreSQL, Maven, Sitemesh, JUnit og Easymock


Anbefalinger


Morten Hanshaugen

Director of Infrastructure and Operations, Finn.no

«Kristian har jobbet godt og selvstendig med flere av utviklerteamene i FINN i 2018/2019. Han har implementert enkle containere, Kubernetes, Java og Redis abstraksjoner slik at kompliserte sesjonsavhengige kildekoder nå kjører godt på FINNs moderne stateless Kubernetes-infrastruktur. Kristian anser alltid kunnskapsoverføring som en del av løsningen og er flink til å gi tilbakemeldinger. Han har vært en god lagspiller som teamene har satt pris på å få hjelp av. Vi anbefaler Kristian på det varmeste.»


Stine Marconini Bjerke

Technical Domain Architect, Tomra

«From June 2016 through March 2018, Kristian Frøhlich was part of our core development team, as a Backend/SysOps developer. He had a key role in establishing the next generation of TOMRA Digitals IoT platform, built on Amazon Web Services. Main deliveries included design and implementation of platform services, processors and api's for operational tools to remotely monitor machines, processing and report generation for clearing and financial data, setup and automation of infrastructure components.»


Kristin Bergsager

Prosjektleder NRK

«Kristian er en meget faglig sterk person og vi fikk god nytte av det inn i prosjektet. Han er kunnskapsrik og grundig og kommer med tilbakemeldinger som var med å bringe prosjektet frem på en svært god måte. I tillegg er han sosialt kompetent og bidro positivt inn i prosjektet til både utviklere og resten av prosjektgruppen. Jeg kan anbefale Kristian på det varmeste til andre tilsvarende prosjekt. Han er en verdifull medspiller i slike prosjekt.»


Rune Maurtvedt

Teknisk Leder, Finn.no

«Kristian er en meget solid utvikler. Han er glad i utfordringer og er flink til å beskrive tekniske løsninger. I FINN.no jobbet han i team med alt fra eksperimentering til design og implementering av ferdig løsning. Han fungerte også som en mentor/veileder og delte kunnskap han var alene om på teamet. Jeg kan varmt anbefale Kristian og er sikker på at han vil være et verdifult tilskudd til de fleste prosjekter.»


Sertifiseringer og kurs


2007

  • Certified ScrumMaster

2005

  • Sun Certified Programmer for Java 2 platform

Utdanning


2001-2004

Universitetet i Oslo, avdeling for Informatikk

Cand. Scient, Informatikk


2000-2001

Universitetet i Oslo, avdeling for Informatikk

Cand. Mag, Informatikk


1997-2000

Høgskolen i Oslo, avdeling for Telekommunikasjon

Ingeniør, Telekommunikasjon


Andre faglige bidrag


Artikkel: Asynkron Dataflyt i Kotlin

Ser du verdien av en asynkron dataflyt og ønsker å implementere dette i Kotlin ? Kanskje har du blitt eksponert for begreper som coroutines, suspend-funksjoner og flows uten at du ble spesielt klokere av den grunn ? Da er denne bloggposten for deg.

Artikkel: Manipulering av Ikke-Muterbare Datastrukturer i Kotlin

Har du omfavnet funksjonell programmering ? Savner du en effektiv måte å manipulere ikke-muterbare datastrukturer på ? Hva om det faktisk finnes et bibliotek som løser dette på en elegant måte ?