Coroutines er en utvidelse av Kotlin sitt standardbibliotek som tilbyr funksjoner og konstruksjoner for asynkron programmering.