Christin Gorman
Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no
Født
1978
Sivil status
Gift
Utdanning
MA(Hons) Computing Science, University of Aberdeen, Scotland
Erfaring
2000-
Sammendrag

Christin er en arbeidssom, engasjert og engasjerende programmerer med erfaring i alt fra sanntids kontrollsystemer, GIS verktøy, framsia og baksia på web, desktop- og mobilapper, til plugins i Excel.

Hun er først og fremst systemutvikler, men har også hatt arbeidsoppgaver innenfor alt fra kravspesifikasjon, design, testing, kursing, workshops og prosjektkoordinering.

Christin er pragmatisk når det kommer til teknologivalg, og lærer veldig fort der det er behov for å sette seg inn i noe nytt. Hun er over gjennomsnittet opptatt av å lage de enkleste og mest kostnadseffektive løsningene for sine kunder.

Hun er dessuten en erfaren foredragsholder, og har en egen blogg om softwareutvikling.

Teknologi
Programmeringsspråk
Java, Javascript, C++, Android, Swift, C#
Teknologi
JavaEE, Spring, AngularJS, og mye annet på Java stakken
Plattform
Jetty, JBoss
Programmeringsverktøy
Eclipse, IntelliJ
Versjonsstyring
Git, Subversion, ...
Verktøy
Maven, Jenkins, Bamboo, Jira, diverse wikiløsninger
Metoder
Scrum, XP, Kanban
Operativsystem
Mac, Linux, Windows
Kvalifikasjoner
Yrkeserfaring
Arbeidsgiver Periode Stilling
Kodemaker Systemutvikling AS 2016 - Programmerinne
Not A Number AS 2015 Programmerer og C3PO
Husbanken 2012 - 2015 Seniorrådgiver (programmerer)
Steria AS 2010 - 2012 Seniorutvikler
WesternGeco AS 2006 - 2010 Software Engineer
Well Data Technologies 2003 - 2006 Sofware developer
Semikolon Ltd 2002 - 2003 Managing director og programmerer
Altinex UK Ltd 2000 - 2002 Software developer
Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
WesternGeco2017-Utviklig av kontrollsystem for seismisk data innsamling på land.
Conax2016-2017Videreutvikling av Conax Contego - en platform for kryptering av TV/video-signaler.
Not a Number2015-2016Utvikling av en spillplatform basert på roboter.
Thomson Reuters2015Laget javascript bibliotek som samler logger og hendelser på web-klient-applikasjoner og sender dem til en server der de blir lagret. Laget også en tilhørende webapplikasjon som gir forvaltningsteamet oversikt over dataene som blir samlet inn
IGS AS2015Prototype IOS applikasjon for å logge hendelser i forbindelse med sykdom, for å forbedre dialog med fastlege.
Rollersafe2015IOS og Android applikasjoner som konfigurerer rulleski via Bluetooth Low Energy.
Sommerskolen i Drammen2015Laget web-applikasjon for påmelding til sommerskolen.
Husbanken2012-2013Front- og backend-utvikler i prosjekt Bostøtte-tilbakekrav. Funksjonalitet for å kreve tilbake feilutbetalt bostøtte.
Husbanken2013-2014Programmerer i frontend-teamet på prosjekt eSøknad Bostøtte.
Husbanken2012-2013Front- og backend-utvikler i prosjekt Bostøtte-tilbakekrav. Funksjonalitet for å kreve tilbake feilutbetalt bostøtte.
Statnett2010-2012Front- og backendutvikler i prosjekt LARM, et markedsstyringssystem for kjøp av reservekraft fra strømprodusenter for å holde den nasjonale strømfrekvensen stabil.
WesternGeco2009-2010Utvikling av GIS-verktøy brukt av geofysikere for å planlegge seismisk data-oppsamling på land.
WesternGeco2006-2009Design, utvikling og testing av realtime-kontrollsystem for de seismiske kildene brukt på land.
BP2003-2005Lessons Learned, design og utvikling av et system for kunnskapsdeling innen farlige situasjoner på oljerigger.
KCA Deutag2003-2005Utvikling av web-basert system for å holde styr på mannskap og utstyr på oljeplatformer.
Well Data Technologies2005RMX - design og utvikling av en konfigurerbar kvantitativ og kvalitativ risikoanalyse-applikasjon. Beregning av tid og kost på oljebrønnoperasjoner.
Det Norske Veritas2003Utvikling av et enkelt kvalitativt risikoanalyse-verktøy for bruk i oleindustrien.
Altinex2000-2002Videreutvikling av et kvantitativt risikoanlyseverktøy brukt for å beregne tid og kostnader ved borring etter olje.
Prosjekter

Arbeidsgiver: WesternGeco

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
WesternGeco 04.2017-

Kontrollsystem for innsamling av seismiske data på land.

WesternGeco jobber sammen med sine kunder for å utvikle nye og bedre måter å innhente seismiske data på land.

Jeg har jobbet med utvikling av et helt nytt sentralsystem, som automatisk styrer data-innhentingsprosessen og presenterer sanntidsdata på hensiktsmessig måte til brukerne.

Oppgave: Programmerer

Teknologi: Java, JavaFx, Google Protocol Buffers, Jenkins, Maven, Git

Arbeidsgiver: Conax

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Conax 05.2016-03.2017

Conax Contego IPTV

Conax utvikler løsninger for kryptering, tilgangskontroll og innholdssikring for digital-TV.

Jobbet med å innføre ny funksjonalitet for IPTV i deres platform Contego.

Arbeid med ytelsesforberinger i test- og byggekjeden.

Oppgave: Programmerer

Teknologi: Java, Jetty, Hazlecast, Oracle, Spring, Hibernate, Bamboo, Maven, Git

Arbeidsgiver: Not A Number

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Thomson Reuters 10.2015-12.2015

Javascript log tracker

For å få en bedre oversikt over feil i javascript-kode, laget jeg et lite bibliotek som fanger opp log statements og feil og sender dem til en server slik at forvaltningsteamet skal kunne fikse eventuelle problemer. Koblet dataene opp til både Splunk og Kibana (via Logstash), men laget også en egen webapplikasjon som henter ut dataene samlet inn og viser dem grafisk i et Dashboard, med mulighet til å gå inn i alle feil, og se på stacktracen sammen med selve koden som forårsaket feilen.

Jeg jobbet stort sett alene, men med god veiledning og feedback fra forvaltningsteamet rundt meg. Klientbiblioteket var skrevet i vanilla javascript. Backend i Vertx med MongoDb til lagring. Webapplikasjonen brukte AngularJS og Highcharts for visning av data

Oppgave: Programmerer og arkitekt

Teknologi: Java, Vertx, AngularJS, MongoDB, ElasticSearch, Logstash, Kibana, Splunk

Arbeidsgiver: Husbanken

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Husbanken 10.2013-09.2014

eSøknad bostøtte

Husbanken utviklet en web-app for å søke om bostøtte. Den var integrert med ID-porten, Folkeregister, Skatteregister og Nav slik at søker slipper å fylle inn data som allerede finnes. Løsningen vant pris for "Årets digitale tjeneste".

Jobbet hovedsakelig med frontend, men hjalp også til med kode på serveren.

Vi var 3 team: frontend, backend og arkitektur og var til sammen rundt 15 personer som alle hjalp til der det måtte trengs, gjerne på tvers av team. Løsningen kjørte på JBoss, med AngularJS på frontend.

Oppgave: Programmerer front- og backend

Teknologi: JavaEE, JBoss, REST, AngularJS, Camel, SQL Server, Git

Husbanken 01.2012-09.2013

Bostøtte Tilbakekrav

Husbanken laget en applikasjon som brukes ved mistanke om svindel. Saksbehandlere kan gå over alle utbetalinger og gjøre nye beregninger basert på endret informasjon for å se om en bostøtte-mottaker har fått for mye utbetalt bostøtte. Jeg var med på både design og utvikling av hele løsningen, både frontend og backend, arkitektur og UX.

Oppgave: Arkitekt og programmerer

Teknologi: JavaEE, JSF, JPA, Sql Server, Primefaces, Maven, Git

Arbeidsgiver: Steria AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Statnett 09.2010-08.2012

LARM

Statnett er ansvarlig for å holde strømfrekvensen i Norge så nær 50hz som mulig. På deres landssentral har de oversikt over frekvensen og hvem som produserer hva i sanntid. Dersom frekvensen går for mye opp eller ned må de kjøpe endret produksjon av strømprodusentene. Strømprodusentene sender inn bud daglig, der de gir priser for hvor mye opp eller ned de kan gå og hvor mye disse endringene koster. Operatørene i landssentralen må raskt kunne evaluere budene og velge de som er mest hensiktsmessige. LARM-prosjektet skulle gi dem et system som ga optimal oversikt og evne til å handle effektivt.

Oppgave: Seniorutvikler. Bidro med generell utvikling av frontend og backend, og laget mye av selve rammeverket for data-binding og event handling brukt i GUI

Teknologi: Java, Jetty, Hibernate, Oracle, Subversion, Maven

Arbeidsgiver: WesternGeco

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
WesternGeco01.2009 - 07.2010

iManage

Et GIS planleggings- og analyse-verktøy brukt av geofysikere i forbindelse med oppsamling av seismisk data på land. Millioner av punkter må ikke bare vises på skjermen, men må også kunne flyttes på og avanserte beregninger kjøres for å finne optimal plassering av sensorer og kilder. Ytelsesmessig veldig krevende. Brukte GeoTools (java) med en del egen tilpasning for å håndtere løpende endringer av geografien.

Oppgaver: Jobbet med hele løsningen, fra GUI-kode til minneoptimalisering

Teknologi: Java, GIS, GeoTools, Maven, Subversion

WesternGeco04.2006 - 04.2009

UniQ Central Source System

Jeg var ansvarlig for design, utvikling og felttesting av det sentrale kontrollsystemet brukt til de seismiske kildene i WesternGeco’s land-seismikk-oppsamlings-system UniQ

Oppgaver: Arkitekt, utvikler, scrum master, felt-tester

Teknologi: Java, RMI, C++, TCP, UDP, Maven, Bamboo, Subversion

Arbeidsgiver: Well Data Technologies

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
BP01.2004 - 12.2005

TeamLink

Utvikling av et system for å registrere og søke gjennom erfaringer gjort i forbindelse med jobbing på oljerig. Web-interface samt desktop-applikasjoner med synkroniseringsmuligheter for installasjoner på platformer med dårlig internett-oppkobling

Oppgaver: Arkitekt og utvikler. Ansvarlig for alt unntatt den egenutviklede ORMen brukt for databaseoppkobling

Teknologi: C#, Asp.net, SQL Server, MSAccess

KCA Deutag12.2003 - 10.2005

Utvikling av et web-basert rapporteringssystem for å holde styr på manskap og utstyr på en oljerig

Oppgaver: Programmerer

Teknologi: VB.net, ASP.net, SQL Server

Well Data Technologies01.2005 - 10.2005

RMX

Laget et kvantitativt risikoanalyseverktøy for å estimere kostnader ved oljebrønnoperasjoner. Løsningen ble utviklet fra bunnen av slik at faktorer som læring over tid, og korrelasjon mellom hendelser kunne bli tatt med i beregningene, noe som ikke fantes i hyllevareløsningene.

Oppgaver: Arkitekt og programmerer

Teknologi: .Net, C#

BP04.2004 - 07.2004

FIT/Leak-off test tool

Laget et verktøy i Excel som kalte en dll skrevet i C (kunne spesifikt ikke være et installerbart program, fordi IT-avdelingen var for restriktiv) for å beregne grenseverdier for trykk i oljebrønner

Oppgaver: Arkitekt, programmerer og kundekontakt

Teknologi: VBA, Excel, C

BP07.2004 - 12.2004

FEA tool

Kunden hadde laget et MS Excel-verktøy som gjorde FEA analyser av oljerør. Min oppgave var å optimalisere beregningskoden, noe jeg gjorde ved å skrive en dll i C som ble kalt fra excel-arket. Beregningstiden gikk fra 4 minutter til 7 sekunder

Oppgaver: programmerer

Teknologi: VBA, Excel, C

Arbeidsgiver: Semikolon

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Det Norske Veritas01.2003 - 06.2003

Risk Management

Utvikling av et enkelt kvalitativt risikoanalyse-verktøy til bruk i oljesektoren

Oppgaver: Arkitekt, programmerer, kursholder

Teknologi: VBA, MS Access

Altinex UK Ltd01.2002 - 08.2002

Utvikling av webapplikasjon for å holde styr på utstyr på oljerigger

Teknologi: PHP, javascript og MySQL

Arbeidsgiver: Altinex UK Ltd

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Altinex UK Ltd08.2000 - 01.2002

WellCost QRA

Videreutvikling av et kvantitavt risikoanalyse brukt av bl.a Shell.

Teknologi: VBA, MS Access

Utdannelse
SkoleÅrRetning
University of Aberdeen2000 - 2003MA (Hons) Computing Science
NTNU1998 - 19991. året Siv.Ing Datateknikk
Foredrag / Lyntaler
Navn Sted År
How to make your code last forever SCNA (Los Angeles) 2015
Bruk og kast utvikling Smidigkonferansen(Oslo) 2015
Sustainable code - what they don't teach you JavaZone 2015
Erfaringsrapport fra eSøknad Bostøtte Smidigkonferansen 2014
Fix that! JavaZone 2014
Anbud eller ta ansvaret selv? Smidig Digitalisering av offentlig sektor 2014
Smidige utviklere spør ikke om lov Smidigkonferansen 2013
So SQL JavaZone 2013
De første delleveransene skal være stygge Smidigkonferansen 2012
Readable code JavaZone 2012
Architects in Scrum is like mayonnaise in cake Booster 2012
Det er de smarteste folkene som innfører byråkrati Smidigkonferansen 2011
Hibernate should be to programmers what cake mixes are to bakers - beneath their dignity JavaZone 2011
Sertifiseringer / Kurs
KursnavnÅr
Certified Scrum Master2007
TDD2008
Java Specialist Master Class2009
Språk
Språk Behersker
Norsk (morsmål) Muntlig, skriftlig
Engelsk (morsmål) Muntlig, skriftlig
Fransk (litt rusten, men flytende) Muntlig, delvis skriftlig