CV / Christin Gorman

+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no


Programmerinne med 20 års erfaring

Tomra
Design og utvikling av Tomra sine server-løsninger. Java, AWS
WesternGeco
Design og utvikling av kontrollsystem for seismisk data-innsamling. Java, JavaFX, Google Protocol Buffers
Conax
Design og utvikling av Conax platform for streaming av kryptert videoinnhold. Java, Hazelcast

Christin har en kjempeevne til å stille gode kritiske spørsmål, tenke nytt og jobbe kreativt i daglige problemstillinger. «Kan vi ikke bare gjøre det da?» er en kjent kommentar fra Christin som god pådriver for å teste ut hypoteser raskt gjennom protyper. Generelt er Christin en imponerende effektiv utvikler med stor kapasitet.
Mia Norman, Vice President, Development and Operations, Tomra