Christin Gorman
Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no
Født
1978
Sivilstatus
Gift med 2 barn
Utdanning
MA(Hons) Computing Science, University of Aberdeen, Scotland
Erfaring
2000
Sammendrag

Christin er en arbeidssom, engasjert og engasjerende programmerer med erfaring i alt fra sanntids kontrollsystemer, GIS verktøy, framsia og baksia på web, desktop- og mobilapper, til plugins i Excel.

Hun er først og fremst systemutvikler, men har også hatt arbeidsoppgaver innenfor alt fra kravspesifikasjon, design, testing, kursing, workshops og prosjektkoordinering.

Christin er pragmatisk når det kommer til teknologivalg, og lærer veldig fort der det er behov for å sette seg inn i noe nytt. Hun er over gjennomsnittet opptatt av å lage de enkleste og mest kostnadseffektive løsningene for sine kunder.

Hun er dessuten en erfaren foredragsholder, og har en egen blogg om softwareutvikling.


Teknologi
Programmeringsspråk
Java, JavaScript, C++, Visual Basic for Applications, C#, Objective-C, PHP, C, Visual Basic, Swift
Utviklingsverktøy
Maven
Versjonskontroll
Git
Operativsystem
Android, iOS
Database
MS Access, MongoDB, Oracle, MySQL, Elasticsearch
Devops
Kubernetes, Amazon Web Services (AWS), Jenkins
Verktøy
Bamboo
Frontend
HTML, AngularJS, CSS
Annet
Design, JBoss, Jetty, Logstash, Splunk, Kibana, Hazlecast, Hibernate, JavaFX, JPA, Camel, Vertx, Google protocol buffers, asp.net, JavaServer Faces, Spring, .NET

Kvalifikasjoner

Prosjekter, sammendrag
OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Tomra09.2017 - Videreutvikling og nyutvikling av IT-systemene som samler inn data fra pantemaskiner; system-overvåkning, håndtering av kvitterings-innløsning i butikk og utbetalinger via PayPal.
WesternGeco04.2017 - 10.2017Kontrollsystem for innsamling av seismiske data på land
Conax05.2016 - 04.2017Videreutvikling av Conax Contego - en platform for kryptering av TV/video-signaler.
Not a Number2015-2016Utvikling av en spillplatform basert på roboter.
Thomson Reuters10.2015 - 12.2015Javascript log tracker
Rollersafe2015IOS og Android applikasjoner som konfigurerer rulleski via Bluetooth Low Energy.
Sommerskolen i Drammen03.2015 - 04.2015Laget web-applikasjon for påmelding til sommerskolen.
Husbanken2013-2014Front- og backend-utvikler i prosjekt eSøknad Bostøtte.
Husbanken2012-2013Front- og backend-utvikler i prosjekt Bostøtte-tilbakekrav. Funksjonalitet for å kreve tilbake feilutbetalt bostøtte.
Statnett09.2010 - 08.2012Front- og backendutvikler i prosjekt LARM, et markedsstyringssystem for kjøp av reservekraft fra strømprodusenter for å holde den nasjonale strømfrekvensen stabil.
WesternGeco2009Utvikling av GIS-verktøy brukt av geofysikere for å planlegge seismisk data-oppsamling på land.
WesternGeco2006-2008Design, utvikling og testing av realtime-kontrollsystem for de seismiske kildene brukt på land.
BP2005-2006Lessons Learned, design og utvikling av et system for kunnskapsdeling innen farlige situasjoner på oljerigger.
KCA Deutag2003Utvikling av web-basert system for å holde styr på mannskap og utstyr på oljeplatformer.
Well Data Technologies2005RMX - design og utvikling av en konfigurerbar kvantitativ og kvalitativ risikoanalyse-applikasjon. Beregning av tid og kost på oljebrønnoperasjoner.
BP2004
Det Norske Veritas2003Utvikling av et enkelt kvalitativt risikoanalyse-verktøy for bruk i oleindustrien.
Altinex UK Ltd2002Utvikling av en webapplikasjon for å holde styr på kvalitetsstyring av utstyr på oljerigger.
Altinex UK Ltd2000WellCost QRA - Videreutvikling av et kvantitavt risikoanalyse brukt av bl.a Shell.

Prosjekter

Kodemaker Systemutvikling AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Tomra09.2017 -

Tomra er i en ekspensjonsfase, med mange nye land som innfører panteløsninger, alle med hver sine behov og spesialtilpasninger. For å håndtere en hverdag med flere og flere panteoperatører i flere og flere regioner, jobber Tomra med å fornye sin digitale plattform. Eldre løsninger må forbedres og konverteres til å kjøre på ny og moderne infrastruktur med tilstrekkelige skaleringsmuligheter og kontinuerlige utrullinger uten nedetid.

Teknologi: Java, Kubernetes, Amazon Web Services (AWS), Postgres, Sql server, JavaScript
WesternGeco04.2017 - 10.2017

Kontrollsystem for innsamling av seismiske data på land. WesternGeco jobber sammen med sine kunder for å utvikle nye og bedre måter å innhente seismiske data på land. Jeg har jobbet med utvikling av et helt nytt sentralsystem, som automatisk styrer data-innhentingsprosessen og presenterer sanntidsdata på hensiktsmessig måte til brukerne. Oppgaver: Programmerer

Teknologi: Java, JavaFX, Google protocol buffers, Jenkins, Maven, Git
Conax05.2016 - 04.2017

Conax Contego IPTV. Conax utvikler løsninger for kryptering, tilgangskontroll og innholdssikring for digital-TV. Jobbet med å innføre ny funksjonalitet for IPTV i deres platform Contego. Arbeid med ytelsesforberinger i test- og byggekjeden. Oppgaver: Programmerer

Teknologi: Java, Jetty, Hazlecast, Oracle, Spring, Hibernate, Bamboo, Maven, Git

Not a Number

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Not a Number2015-2016

Inspirert av populariteten til bayblades, pokemon og tradisjonelle arkade-spill, har jeg jobbet med et leke/spill-konsept med håp om å gjenskape spillgleden fra typiske arkadespill i den virkelige verden med små roboter.

Teknologi: Arduino, C++
Thomson Reuters10.2015 - 12.2015

Javascript log tracker. For å få en bedre oversikt over feil i javascript-kode, laget jeg et lite bibliotek som fanger opp log statements og feil og sender dem til en server slik at forvaltningsteamet skal kunne fikse eventuelle problemer. Koblet dataene opp til både Splunk og Kibana (via Logstash), men laget også en egen webapplikasjon som henter ut dataene samlet inn og viser dem grafisk i et Dashboard, med mulighet til å gå inn i alle feil, og se på stacktracen sammen med selve koden som forårsaket feilen. Jeg jobbet stort sett alene, men med god veiledning og feedback fra forvaltningsteamet rundt meg. Klientbiblioteket var skrevet i vanilla javascript. Backend i Vertx med MongoDb til lagring. Webapplikasjonen brukte AngularJS og Highcharts for visning av data. Oppgaver: Programmerer og arkitekt

Teknologi: Java, Vertx, AngularJS, MongoDB, Elasticsearch, Logstash, Kibana, Splunk
Rollersafe2015

Utvikling av app for å oppgradere firmware og for å konfiguere bremsekraft på RollerSafe sine rulleski med trådløs brems.

Teknologi: Java, Objective-C, iOS, Android
Sommerskolen i Drammen03.2015 - 04.2015

Drammen kommune trengte en enkel webapplikasjon der man kunne melde barna sine på sommerskolen. Hele løsningen ble laget på under to uker.

Teknologi: HTML, Java, CSS, JavaScript

Husbanken

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Husbanken2013-2014

eSøknad Bostøtte. Web-løsning for å søke om bostøtte. Jeg jobbet hovedsakelig i frontend-teamet, men hjalp også til med implementasjon av REST-tjenestene på serversiden. Løsningen vant Difi sin pris for Årets Digitale Tjeneste.

Teknologi: Java, Angular, MongoDB, Resteasy, JMS, JBoss, Camel
Husbanken2012-2013

Bostøtte-tilbakekrav: Husbanken laget en applikasjon som brukes ved mistanke om svindel. Saksbehandlere kan gå over alle utbetalinger og gjøre nye beregninger basert på endret informasjon for å se om en bostøtte-mottaker har fått for mye utbetalt bostøtte. Jeg var med på både design og utvikling av hele løsningen, både frontend og backend, arkitektur og UX.

Teknologi: Java, JBoss, JavaServer Faces, Primefaces, Springbatch, JPA, Sql server

Steria AS

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Statnett09.2010 - 08.2012

Statnett er ansvarlig for å holde strømfrekvensen i Norge så nær 50hz som mulig. På deres landssentral har de oversikt over frekvensen og hvem som produserer hva i sanntid. Dersom frekvensen går for mye opp eller ned må de kjøpe endret produksjon av strømprodusentene. Strømprodusentene sender inn bud daglig, der de gir priser for hvor mye opp eller ned de kan gå og hvor mye disse endringene koster. Operatørene i landssentralen må raskt kunne evaluere budene og velge de som er mest hensiktsmessige. LARM-prosjektet skulle gi dem et system som ga optimal oversikt og evne til å handle effektivt. Jeg bidro med generell utvikling av frontend og backend, og laget mye av selve rammeverket for data-binding og event handling brukt i GUI.

Teknologi: Java, Jetty

Western Geco

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
WesternGeco2009

Jeg var en av 3-4 utviklere som laget et java-basert GIS planleggings- og analyse-verktøy brukt av geofysikere i forbindelse med oppsamling av seismisk data på land. Millioner av punkter må ikke bare vises på skjermen, men må også kunne flyttes på og avanserte beregninger kjøres for å finne optimal plassering av sensorer og kilder. Ytelsesmessig veldig krevende. Brukte GeoTools (java) med en del egen tilpasning for å håndtere løpende endringer av geografien. Jobbet med hele løsningen, fra GUI-kode til minneoptimalisering.

Teknologi: Java, Geotools
WesternGeco2006-2008

Jeg var ansvarlig for design, utvikling og felttesting av det sentrale kontrollsystemet brukt til de seismiske kildene i WesternGeco’s land-seismikk-oppsamlings-system UniQ.

Teknologi: Java, C++

Well Data Technologies

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
BP2005-2006

Utvikling av et system for å registrere og søke gjennom erfaringer gjort i forbindelse med jobbing på oljerig. Web-interface samt desktop-applikasjoner med synkroniseringsmuligheter for installasjoner på platformer med dårlig internett-oppkobling. Jeg var ansvarlig for alt unntatt den egenutviklede ORMen brukt for databaseoppkobling.

Teknologi: C#, asp.net, Oracle, Sqlserver
KCA Deutag2003

Utvikling av et web-basert rapporteringssystem for å holde styr på mannskap og utstyr på en oljerig. Oppgaver: Programmerer

Teknologi: Visual Basic, asp.net, Sql server, JavaScript
Well Data Technologies2005

RMX - Laget et kvantitativt risikoanalyseverktøy for å estimere kostnader ved oljebrønnoperasjoner. Løsningen ble utviklet fra bunnen av slik at faktorer som læring over tid, og korrelasjon mellom hendelser kunne bli tatt med i beregningene, noe som ikke fantes i hyllevareløsningene. Oppgaver: Arkitekt og programmerer

Teknologi: .NET, C#
BP2004

FEA tool - Kunden hadde laget et MS Excel-verktøy som gjorde FEA analyser av oljerør. Min oppgave var å optimalisere beregningskoden, noe jeg gjorde ved å skrive en dll i C som ble kalt fra excel-arket. Beregningstiden gikk fra 4 minutter til 7 sekunder. Oppgaver: programmerer

Teknologi: Visual Basic for Applications, Excel, C

Semikolon

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Det Norske Veritas2003

Risk Management - Utvikling av et enkelt kvalitativt risikoanalyse-verktøy til bruk i oljesektoren. Oppgaver: Arkitekt, programmerer, kursholder

Teknologi: Visual Basic for Applications, MS Access
Altinex UK Ltd2002

Alt utstyr på en oljerig må kvalitetssikres, vi lagde en web-basert verktøy der en kvalitetssikrer kunne holde styr på hvilket utstyr som hadde blitt kontrollert, merknader og tidspunkter for kontroll og den slags.

Teknologi: PHP, JavaScript, MySQL

Altinex UK Ltd

OppdragsgiverPeriodeOppdrag
Altinex UK Ltd2000

WellCost QRA inneholdt en database over typiske tider og kostnader involvert i oljeplattform-aktiviteter og @Risk ble brukt til å kjøre MonteCarlo simulering med disse kostnadene og tidene for å gi estimater på tid og kost for nye planlagte oljeplattform-arbeider.

Teknologi: Visual Basic for Applications, MS Access

Foredrag/kurs
NavnStedNår
Reuse? RefuseJavaZone 2017September 2017
Offentlig IT v2.0TDCOktober 2016
What developers need from their product/project managerProduct Tank - OsloApril 2016
How to make your code last foreverSCNA (Los Angeles)Desember 2015
Bruk og kast utviklingSmidigkonferansenNovember 2015
Sustainable code - what they don't teach youJavaZoneSeptember 2015
Erfaringsrapport fra eSøknad BostøtteSmidigkonferansenNovember 2014
Fix that!JavaZoneSeptember 2014
Anbud eller ta ansvaret selv?Smidig Digitalisering av offentlig sektorAugust 2014
So SQLJavaZoneSeptember 2013
Readable codeJavaZoneSeptember 2012
Smidige utviklere spør ikke om rådSmidigkonferansenSeptember 2012
De første delleveransene skal være styggeSmidigkonferansenSeptember 2012
Architects in Scrum is like mayonnaise in cakeBoosterAugust 2012
Det er de smarteste folkene som innfører byråkratiSmidigkonferansenNovember 2011
Hibernate should be to programmers what cake mixes are to bakers. Beneath their dignityJavaZoneSeptember 2011

Andre faglige bidrag

Utdanning
SkoleÅrRetning
University of Aberdeen2000-2003MA (Hons) Computing Science
NTNU1998-19991. året Siv.Ing Datateknikk

Sertifiseringer/ kurs
KursnavnÅr

Certified Scrum Master

2007

TDD

2008

Java Specialist Master Class

2009