Det er de smarteste folkene som innfører byråkrati

Alle klager over byråkrati, så hvordan har det seg at vi til stadighet innfører mer av det?

Christin Gorman

Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no