Det er de smarteste folkene som innfører byråkrati

Alle klager over byråkrati, så hvordan har det seg at vi til stadighet innfører mer av det?