Hibernate should be to programmers what cake mixes are to bakers. Beneath their dignity

Jeg snakker om problemene med generiske rammeverk generelt og Hibernate og ORMer spesielt.