Hibernate should be to programmers what cake mixes are to bakers. Beneath their dignity

Jeg snakker om problemene med generiske rammeverk generelt og Hibernate og ORMer spesielt.

Christin Gorman

Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no