What developers need from their product/project manager

Hva er det utviklere trenger og forventer av sine prosjektledere/produkteiere?