What developers need from their product/project manager

Hva er det utviklere trenger og forventer av sine prosjektledere/produkteiere?

Christin Gorman

Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no