Readable code

Når det gjelder kode - er lett å lese det samme som god?