Readable code

Når det gjelder kode - er lett å lese det samme som god?

Christin Gorman

Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no