So SQL

Et konkret eksempel på hvordan man kan skrive egen kode fra bunnen av, uten generiske rammeverk.