Offentlig IT v2.0

Tanker om hva vi må få til og hva som så ofte går galt med IT i offentlig sektor

Christin Gorman

Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no