Offentlig IT v2.0

Tanker om hva vi må få til og hva som så ofte går galt med IT i offentlig sektor