How to make your code last forever

Hvordan skrive kode som kan vedlikeholdes over tid.

Christin Gorman

Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no