Fix that!

Når alle skriver rundt problemet istedenfor å løse det…

Christin Gorman

Programmerinne
+47 90 29 29 26
christin@kodemaker.no