CSS grids har endelig gitt oss en enkel og fleksibel modell for layout på nett. Med bare noen få properties kan du stort sett pakke float helt bort, få full kontroll over kilde-rekkefølge og et kraftig verktøy for responsiv design på kjøpet.

CSS grids var ferdig spekket i desember 2017, og har bred nok nettleser-støtte til å kunne brukes omtrent hvor enn det skulle være. Grids er enkle å jobbe med, og gir deg så god kontroll at rekkefølge/plassering i HTML er fullstendig adskilt fra visuelt resultat. Det er dermed et ideellt verktøy for responsive løsninger. I dette innlegget skal jeg vise et par grunnleggende properties som godt viser mulighetsrommet for CSS grids.

Kolonner

For å lage et grid trenger du kun et container-element med display: grid og valgfri spesifikasjon av antall og dimensjonene på kolonnene og/eller radene. Barne-elementene til containeren vil så plassere seg inn i grid-et i den rekkefølgen de opptrer i kilden (mer om å bøye denne regelen senere). Her er et grid med to kolonner - én på 200 piksler, og den andre resten av tilgjengelig plass:

.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 200px auto;
}
<div class="grid-container">
 <div class="child1"><p>Dette er element #1</p></div>
 <div class="child2"><p>Dette er element #2</p></div>
 <div class="child3"><p>Dette er element #3</p></div>
 <div class="child4"><p>Dette er element #4</p></div>
 <div class="child5"><p>Dette er element #5</p></div>
 <div class="child6"><p>Dette er element #6</p></div>
</div>

Dette er element #1

Dette er element #2

Dette er element #3

Dette er element #4

Dette er element #5

Dette er element #6

Rader

Du kan tilsvarende si noe om høyden på radene med grid-template-rows. Dersom du har så mange elementer at det blir flere rader enn grid-template-rows beskriver vil påfølgende rader opptre som om de var spesifisert med auto.

.grid-container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 25% auto;
 grid-template-rows: auto 200px;
}

Dette er element #1

Dette er element #2

Dette er element #3

Dette er element #4

Dette er element #5

Dette er element #6

Tables go home

Krydrer du denne løsningen med grid-gap, grid-column og grid-row, så har du en løsning som er like god som de gode gamle tabellene var (disse matcher henholdsvis cellpadding, colspan og rowspan). Du kan sågar også bestemme justering i begge retninger:

.grid-container3 {
 display: grid;
 grid-gap: 10px;
 grid-template-columns: 25% auto 25%;
 grid-template-rows: auto 200px;
}

.child1 {
 grid-column: 1 / 3;
}

.child2 {
 grid-column: 3;
 grid-row: 1 / 4;
}

Dette er element #1

Dette er element #2

Dette er element #3

Dette er element #4

Dette er element #5

Dette er element #6

Den midterste kolonnen over får auto bredde, ikke 50%. På denne måten blir det plass til grid gaps uten at griddet blir bredere enn plassen det har tilgjengelig (25% + 10px + 50% + 10px + 25%).

Grid units

Hittil har vi angitt rad- og kolonnedimensjoner med prosent, piksler og “auto”. Men den aller feteste enheten er den relative grid-enheten fr. Griddets fulle bredde er summen av alle fr-enheter du har tildelt kolonnene, og en enkelt kolonne vil ta opp den andelen plass som den har fr-enheter relativt til totalen. Puh! Kort sagt: med tre kolonner på 1fr, så vil her kolonne ta opp en tredjedel av plassen:

.grid-container4 {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
}

Dette er element #1

Dette er element #2

Dette er element #3

Dette er element #4

Dette er element #5

Dette er element #6

For å lage en grid på 2 + 1 + 3 kan du bare fordele flere fr-enheter:

.grid-container5 {
 display: grid;
 grid-template-columns: 2fr 1fr 3fr;
}

Dette er element #1

Dette er element #2

Dette er element #3

Dette er element #4

Dette er element #5

Dette er element #6

Full fleks

Så langt har vi sett hvordan grids enkelt og elegant løser en del notorisk knotete problemer i CSS. Men enda gjenstår det beste: grid-template-areas. Dette er kremen på kaka som lar deg skille strukturell representasjon (HTML-elementene) og visuell representasjon totalt. Det fungerer sånn at du gir container-elementet en ascii-art-representasjon av hvilke elementer som skal hvor i griddet, og deretter navngir du hvert av barne-elementene. Vips, så får du elementene dine plassert akkurat hvor du vil.

.grid-container6 {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
 grid-template-areas: "child5 child1 child4"
            "child2 child6 child3"
}

.child1 { grid-area: child1; }
.child2 { grid-area: child2; }
.child3 { grid-area: child3; }
.child4 { grid-area: child4; }
.child5 { grid-area: child5; }
.child6 { grid-area: child6; }

Dette er element #1

Dette er element #2

Dette er element #3

Dette er element #4

Dette er element #5

Dette er element #6

Som om ikke dete var stilig nok i seg selv kan du også bruke dette til å veldig visuelt og fint få elementer til å bre seg over flere rader og/eller kolonner:

.grid-container7 {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
 grid-template-rows: 1fr 1fr 1fr 1fr;
 grid-template-areas: "child5 child1 child1"
            "child5 child2 child2"
            "child4 child2 child2"
            "child3 child3 child6";
}

Dette er element #1

Dette er element #2

Dette er element #3

Dette er element #4

Dette er element #5

Dette er element #6

NB! Dette eksempelet får en layout med to kolonner (se nedenfor) på mobil og skjermer under 800px, tre kolonner på skjermer som er store nok.

For ordens skyld nevner jeg at det også finnes andre måter å gjøre colspan og rowspan i CSS grids, som ikke baserer seg på grid-template-areas.

Jeg nevnte innledningsvis at CSS grids gir en ideell løsning på responsive layouts, og for et eksempel kan du se på ovenstående grid ved å gjøre nettleservinduet ditt smalere enn 800px (evt bredere enn 800px, alt ettersom). Man kan fullstendig brekke om layout med et lite media query:

@media screen and (max-width: 800px) {
 .grid-container7 {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  grid-template-areas: "child3 child4"
             "child3 child1"
             "child2 child1"
             "child6 child5";
 }
}

Det er verdt å nevne at grid-template-areas er en veldig programmerbar layout-mekanisme, og kan lett brukes til å programmatisk styre layouten i appene dine. Eksempler på dette kommer i en senere bloggpost.

Hva med Internet Explorer?

Det er ikke uten en viss mengde frustrasjon at vi i 2019 fortsatt må stille oss dette spørsmålet, men vi lever i en vanskelig tid. En tid der det stadig finnes folk med IE11 på internett. IE11 (og Edge, opp til versjon 15) implementerer et tidlig utkast av CSS grids, og med dette kan du få enkelte ting til å fungere (Mozilla har også noen tips). Av de tingene jeg har vist frem her er for eksempel grid-template-areas ikke mulig å få til i disse nettleserne.

Jeg har sluttet å ha dette problemet ved å rett og slett droppe display: -ms-grid. Da får IE bare en masse blokkelementer under hverandre. Ting er fortsatt funksjonelt, men tar større plass og har ingen elementer side-om-side. Gitt den lave andelen brukere som har disse utdaterte nettleserne lever vi i mitt prosjekt helt fint med denne løsningen. Andre anmodes om å se på egen nettleserstatstikk før dere vurderer om det kan fungere for deres prosjekter.

Lær mer

Hvis du nå er like frelst som meg vil du sikkert lære deg mer grids - det er masse detaljer som jeg ikke har dekket her. Jeg kan varmt anbefale css-tricks.com sin visuelle guide - den dekker det meste med visuelle eksempler. Jeg bruker den jevnlig som oppslagsverk.