Systemutvikling på høyt nivå

Vi er et fokusert selskap. Fokusert på kompetanse. Erfaringer fra tøffere tider har lært oss at vi må være helt i front teknologisk for å være attraktive som konsulenter. Vi setter vår ære i å holde oss oppdatert på nye teknologier og trender innen våre fagfelt. Kundene opplever oss som medspillere, og vi er flinke til å formidle og dele vår kunnskap.

Teknologisk i front

Svært god teknologikunnskap er bare én brikke i det å drive vellykket konsulentvirksomhet. Våre gode kommunikasjonsevner, evne til å samarbeide samt at vi har et våkent øye for nye og bedre løsninger gjør at kundene opplever oss som viktige støttespillere. Som regel ønsker kundene å beholde våre konsulenter etter det første prosjektet, og vi blir da ofte sentrale aktører i de neste.

I motsetning til større aktører har vi ingen intensjon om å pådytte kundene våre egne metodikker, men setter oss i stedet i kundens posisjon og bidrar med vår kunnskap der hvor dette er ønskelig. Som representanter for en uavhengig aktør slipper våre konsulenter den «tvangstrøyen» mange opplever ved å jobbe i et større konsulenthus eller hos en leverandør. Vi tror at kundene opplever konsulenter fra mindre selskaper som minst like dyktige og kanskje mer opptatt av kundens problemstillinger enn sin egen arbeidsgivers prosjektpolitikk. Vi har også samarbeidspartnere med lignende og utfyllende kompetanse. Vi er derfor istand til påta oss større prosjekter. Totalt råder vi over bortimot 200 konsulenter via våre allianser i inn- og utland.

Konsulenttjenester innen systemutvikling

Våre konsulenter har lang og god erfaring med utvikling av komplekse og virksomhetskritiske systemer. Vi bruker mye ressurser på å holde oss oppdatert på ny teknologi innen våre fagfelt, og dette gjør at vi har dyp kjennskap til en lang rekke teknologier og verktøy som vi benytter for raskere å løse kundens problemer. Vi har evnen til ta i bruk riktige teknologiske nyvinninger når tiden er moden, og en av våre målsetninger er at våre konsulenter i størst mulig grad skal delta i prosjekter med `state-of-the-art’-teknologi.

Med lang erfaring og varierte oppgaver underveis har våre konsulenter tilegnet seg kunnskap om de fleste aspekter av systemutvikling.Vi kan fungere som prosjektledere, arktitekter og utviklere med spesialkompetanse på alt fra brukeropplevelser til håndtering av store transaksjonsmengder. Vi definerer oss selv som systemutviklere, men har helt klart gode forutsetninger for å mene noe om og jobbe med alt fra forretningsutvikling til brukerinteraksjon også.

Språk, plattformer og utviklingsmiljøer

Vi har både små og store, men heldigvis teknologisk utfordrende kunder. Disse kundene ønsker gjerne å være teknologisk i front, og vi forsøker å bistå i å gjøre de riktige valgene til riktig tid. Vi behersker mange teknologier og plattformer, og dette framkommer best via den enkeltes CV.

Kolbjørn Jetne

Erfaringer fra tøffere tider har lært oss at vi må være helt i front teknologisk for å være attraktive som konsulenter. Vi setter vår ære i å holde oss oppdatert på nye teknologier og trender innen våre fagfelt. Kundene opplever oss som medspillere, og vi er flinke til å formidle og dele vår kunnskap.