Web og Web3

Web3 er en pyramide med søppel

Har du hørt om web3, NFTer og smarte kontrakter? Her får du en skeptisk gjennomgang av en teknologi omringet av hype, svindel og pyramidespill. Her forklarer jeg hva en blokkjede og smarte kontrakter er, og hvorfor de ikke vil erstatte web2 med det første.

Odin Hole Standal

Programmerer
+47 91 63 50 08
odin@kodemaker.no