3 grunner til at ClojureScript gir deg superkrefter

Trenden i webutvikling går mot mer og mer avanserte klienter skrevet i JavaScript. ClojureScript er et pragmatisk språk som hjelper deg til å lage enklere løsninger. Her belyser jeg flere grunner til at ClojureScript er verdt å vurdere til ditt neste prosjekt.

Odin Hole Standal

Programmerer
+47 91 63 50 08
odin@kodemaker.no