I noen typer utvikling spiller det fortsatt en rolle hvor effektiv hver kodelinje faktisk er. Et slikt område er bildeanalyse - hvor samme operasjon kanskje skal gjentaes på 1 million punkter - eller hvor man skal behandle mange bilder pr. sekund fra en videostrøm. Jeg har tidligere skrevet litt om hvordan man kan gjøre slik bildeanalyse i Python og OpenCV ( Del 1 - Intro, Del 2 - Linjer, Del 3 - Objekter) - og i dag tenkte jeg å vise hvordan jeg går frem for å gjøre koden mest mulig effektiv.

Eksempel

For å illustrere bruker jeg kode fra mine tidligere skriverier om linjer og objekter. Her har vi litt kode som finner linjer i et bilde, tar et utsnitt, rensker bort støy og finner + tegner objekter:

def run():
 img = cv.imread("bordet.jpg", cv.IMREAD_UNCHANGED)
 height, width, _ = img.shape

 lines = findLines(img)
 isects = findIntersections(img, lines)

 mask = np.zeros([height, width], dtype = np.uint8)
 cv.fillPoly(mask, np.array([isects], np.int32), 255)
 maskedImg = cv.bitwise_and(img, img, mask=mask)
 imgGray = cv.cvtColor(maskedImg, cv.COLOR_BGR2GRAY)
 edges = cv.Canny(imgGray, 20, 150)
 th = cv.adaptiveThreshold(imgGray, 255, cv.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, cv.THRESH_BINARY, 11, 2)

 strEl = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE, (30, 30))
 closed = cv.morphologyEx(edges, cv.MORPH_CLOSE, strEl)
 strEl2 = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
 opened = cv.morphologyEx(closed, cv.MORPH_OPEN, strEl2)

 cnts, hierarchy = cv.findContours(opened, cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
 largeCnts = [cnt for cnt in cnts if cv.contourArea(cnt) > 1000]

 cv.polylines(maskedImg, np.array([isects], np.int32), True, (0, 0, 255), 2)
 cv.drawContours(img, largeCnts, -1, (255, 0, 0), 2, cv.LINE_AA)

 print("Found {} contours".format(len(largeCnts)))

 return [opened, closed, edges, img]

La oss si at denne greia skulle kjøres konstant på en strøm av bilder - og den tok litt lang tid. Så nå ønsker jeg å finne ut hvor jeg bør starte om jeg vil ha litt kjappere behandling. Jeg har opplevd at det sjelden er helt intuitivt hvilken del av koden som bruker mest tid - men har funnet et fint verktøy for å hjelpe meg.

Python line_profiler

For noen år siden kom jeg over line_profiler. Det er et glimrende lite verktøy som kan måle hvor lang tid hver kodelinje i en funksjon bruker. Etter å ha installert line_profiler (pip install line_profiler) får man tilgang til et kommandolinje-verktøy som heter kernprof som brukes i stedet for python når man skal kjøre koden. Da vil den lage en profil av alle funksjoner som har en @profile annotasjon. Så for å se på eksempelkoden over:

 1. Sette inn annotasjon:
@profile
def run():
 img = ...
 1. Kjøre med line_profiler (fila heter bord.py):
kernprof -v -l bord.py

Programmet spytter ut hele koden til run-funksjonen med målte tider:

Total time: 0.139813 s
File: bord.py
Function: run at line 85

Line #   Hits     Time Per Hit  % Time Line Contents
==============================================================
  85                      @profile
  86                      def run():
  87     1   15181.0 15181.0   10.9  img = cv.imread("bordet.jpg", cv.IMREAD_UNCHANGED)
  88     1     5.0   5.0   0.0  height, width, _ = img.shape
  89
  90     1   81337.0 81337.0   58.2  lines = findLines(img)
  91     1     66.0   66.0   0.0  isects = findIntersections(img, lines)
  92
  93     1     58.0   58.0   0.0  mask = np.zeros([height, width], dtype = np.uint8)
  94     1     97.0   97.0   0.1  cv.fillPoly(mask, np.array([isects], np.int32), 255)
  95     1    2260.0  2260.0   1.6  maskedImg = cv.bitwise_and(img, img, mask=mask)
  96     1    307.0  307.0   0.2  imgGray = cv.cvtColor(maskedImg, cv.COLOR_BGR2GRAY)
  97     1    2665.0  2665.0   1.9  edges = cv.Canny(imgGray, 20, 150)
  98     1    5543.0  5543.0   4.0  th = cv.adaptiveThreshold(imgGray, 255, cv.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, cv.THRESH_BINARY, 11, 2)
  99
  100     1     23.0   23.0   0.0  strEl = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE, (30, 30))
  101     1   26748.0 26748.0   19.1  closed = cv.morphologyEx(edges, cv.MORPH_CLOSE, strEl)
  102     1     33.0   33.0   0.0  strEl2 = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
  103     1    1197.0  1197.0   0.9  opened = cv.morphologyEx(closed, cv.MORPH_OPEN, strEl2)
  104
  105     1    783.0  783.0   0.6  cnts, hierarchy = cv.findContours(opened, cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
  106     1     31.0   31.0   0.0  largeCnts = [cnt for cnt in cnts if cv.contourArea(cnt) > 1000]
  107
  108     1    251.0  251.0   0.2  cv.polylines(maskedImg, np.array([isects], np.int32), True, (0, 0, 255), 2)
  109     1    3199.0  3199.0   2.3  cv.drawContours(img, largeCnts, -1, (255, 0, 0), 2, cv.LINE_AA)
  110
  111     1     28.0   28.0   0.0  print("Found {} contours".format(len(largeCnts)))
  112
  113     1     1.0   1.0   0.0  return [opened, closed, edges, img]

Det jeg stort sett har fokusert mest på er % time som altså viser hvor stor andel av den totale kjøretiden som skjedde på akkurat denne kodelinjen. Vi ser på output over at 58.2% av tiden gikk til å finne linjer - og 19.1% på å gjøre EN morphological close operasjon. Så dette burde være gode kandidater om jeg trenger å trimme ned tiden litt.

Det som er litt snedig er at morphological open og close er omtrent samme type operasjon - allikevel tar close her 19.1% og open bare 0.9%. Forskjellen ligger kun i størrelsen på strukturelementet som benyttes. Close bruker et 30x30 pixel ellipse, mens open bare bruker 5x5. La oss se hva som skjer hvis man bruker 5x5 på close også:

  100     1     20.0   20.0   0.0  strEl = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
  101     1    1261.0  1261.0   1.1  closed = cv.morphologyEx(edges, cv.MORPH_CLOSE, strEl)
  102     1     6.0   6.0   0.0  strEl2 = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
  103     1    1262.0  1262.0   1.1  opened = cv.morphologyEx(closed, cv.MORPH_OPEN, strEl2)

Dette er ganske logisk om man kan litt om bildeanalyse (~900 operasjoner tar lengre tid enn ~25 når de skal kjøres på 1.25 millioner pixler), men det er ikke alltid like lett å peke ut “synderen” når et stykke kode bruker for lang tid.

Final words…

Python er et språk som er svært lett å profilere. Jeg har brukt line_profiler, men det finnes masse andre verktøy som gjør litt lignende greier. Tidligere har jeg forsøkt å gjøre lignende analyser på Java-kode - og det er noe mer vrient. Det er vel neppe noen som gidder å bruke Java til bildeanalyse, men her har du i hvertfall et godt argument for å bruke Python til ting hvor du trenger god kontroll på ytelsen til hver kodelinje. Om noe skulle gå litt treigt er det veldig fort gjort å finne ut hvorfor!