Jeg har vært på flere app-prosjekter uten å bli eksponert for radio buttons. Mulig det ikke er så utbredt i app-verden, eller at designere på de prosjektene ikke syntes de var noe særlig. Uansett, jeg kom over et kurs for Android-sertifisering, og en av oppgavene har radio buttons, yay! Ved å følge instruksjonene i oppgaven lager man en enkel tip calculator app som ser sånn ut:

tip calculator

Vi lager en RadioGroup inne i activity_main.xml, og legger på RadioButtons - so far so good. Deretter går til onCreate i MainActivity.kt, legger på en click listener for calculate knappen. Derfra får vi tak i checkedRadioButtonId, og legger på en when statement for hva slags id som er valgt:

val checkedId = findViewById<RadioGroup>(R.id.tip_options).checkedRadioButtonId
val tipPercentage = when (checkedId) {
  R.id.option_twenty_percent -> 0.20
  R.id.option_eighteen_percent -> 0.18
  else -> 0.15
}

Wait.. what?

Her itererer vi over alle mulige id’ene for radioknapper i gruppen og manuelt setter en verdi som checkedRadioButton representerer - altså prosent. Dette virker tungvint. Hvorfor sjekker vi ikke bare på verdien til den valgte radioknappen? Går inn i layout editor og trippeltsjekker alle attributter på radio button for å finne value eller lignende jeg kan sette. Den finnes ikke? Mulig jeg har vært for lenge på web-prosjekter. Hvorfor har ikke radio buttons mulighet for å sette en verdi? Nei, dette var irriterende, må jo ha en value man kan sende inn på en radio button?!

Custom radio button

Løsningen her ble å lage en custom radio button.

class CustomRadioButton(context: Context?, attrs: AttributeSet?) :
  AppCompatRadioButton(context, attrs) {
}

Foreløpig speiler den bare den eksisterende implementasjonen av vanlig radio button. Neste steg er å få den til å ha value som attributt. Under values mappen, legger jeg inn en ny fil attrs.xml og deklarerer en ny value som en string attributt, knyttet til styleables for vår nye CustomRadioButton.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <declare-styleable name="CustomRadioButton">
    <attr name="value" format="string" />
  </declare-styleable>
</resources>

og whoosh, nå kan vi sette verdi på custom radio button:

<com.example.tiptime.CustomRadioButton
      android:id="@+id/option_twenty_percent"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/amazing_20"
      app:value="20"/>

Dette var gøy! Men, hvordan kan vi nå få tak i verdien på radio button fra koden? La oss teste direkte i MainActivity.kt:

  val checkedId = findViewById<RadioGroup>(R.id.tip_options).checkedRadioButtonId
  val checked = findViewById<CustomRadioButton>(checkedId)
  val checkedValue = checked.value

Det gikk ikke, vi får kompileringsfeil og den banner på oss med Unresolved reference: value. Vi må eksponere value på noe vis.

Tilbake i CustomRadioButton.kt, utvider klassen med:

class CustomRadioButton(context: Context?, attrs: AttributeSet?) :
  AppCompatRadioButton(context, attrs) {

  var value: String = ""

  init {
    val typedArray = context?.theme?.obtainStyledAttributes(attrs, R.styleable.CustomRadioButton,
      0, 0)
    value = typedArray?.getString(R.styleable.CustomRadioButton_value).toString()
    typedArray?.recycle()
  }
}

Her deklarerer vi value, henter alle styleables på init, og tilegner value til å være den som ble satt i XML-deklarasjonen vår. Til slutt må array med styleables frigjøres siden det er en delt ressurs.

Hva har vi lært?

 • At radio buttons i Android ikke har innebygd støtte for å sette verdi
 • At det går an å gjøre noe med det
 • At det blir mer kode av det (med mindre det er snakk om en radio button group med en hel haug radio buttons, men da bør man kanskje revurdere designet.. 😅)

Konklusjon

Dette var et morsomt tanke- og kodeeksperiment. Kommer jeg til å bruke custom radio buttons kun for å fiske ut verdi istedenfor en brute-force id-sjekk? Sansynligvis ikke. Men dersom man uansett skal lage en egen komponent for radio button for å utvide med mer funksjonalitet, så er det fort gjort å slenge på en value som supplement.