Denne posten beskriver en problemstilling jeg har jobbet en del med - og hvordan jeg har valgt å løse det. Om du har en opplagt bedre måte å løse dette på setter jeg stor pris på tips og innspill :)

WYSIWYG HTML editor

Noe av min hverdag i frontend verden går ut på å lage en editor i et sakssystem. Innhold som kommentarer og beskrivelser lagres som HTML i systemet - og skal kunne redigeres i en wysiwyg editor. Det kan for eksempel se slik ut når man lager en tekst med et par ord i fet og understreket skrift: HTML editor med enkle funksjoner Når man lagrer får man HTML kode ut - kanskje slik som dette:

<p>
 dette er <strong>bold</strong> og <u>understreket</u>..
<p>

Jeg har jobbet mest med Plate, men jeg vil tro de fleste slike editorer oppfører seg ganske likt. Innholdet i editoren er på et internt JSON-basert format - også konverteres dette til HTML når man lagrer. Eller man leser inn HTML og konverterer til det interne formatet når man skal redigere innhold. Plate støtter disse konverteringene - så man får det meste “gratis” ut av boksen.

Copy og paste fra nettsider

Problemet mitt oppstår når brukere har kopiert innhold fra en nettside og vil lime dette inn i editoren. Da forventer de at innholdet skal formateres likt som det var på nettsiden. Det som er kult er at når man markerer tekst i en browser og kopierer - så får man faktisk kopiert HTML koden - ikke bare teksten. Hvis vi tar utgangspunkt i en HTML side som ser slik ut og markerer all teksten og kopierer: Firefox med enkel HTML Vi limer dette inn i editoren - og forventer da at det skal se ut som i editor-eksempelet øverst i denne posten - også ser det kanskje slik ut i stedet: HTML editor med crazy spaces WTF - hvor kommer alle linjeskift og unødvendige spaces fra? Det viser seg at HTML-koden for siden faktisk er formatert slik. Noe den gjerne er om det kopieres fra et eller annet system som har brukt noe dynamisk opplegg for å printe ut kode:

<p>
 dette
   er <strong>bold
</strong> og
<u>understreket</u>..
<p>

Akkurat - så når vi kopierer fra en side i browseren får vi HTML koden ut slik den er formatert. Men browsere er fine og viser det helt som forventet på nettsiden - og da må jo vi prøve å gjøre det samme, eller risikere å få kjeft av brukerne. “Hvor vanskelig kan det være å lage en brukbar editor?” - som det stod i en bug-rapport knyttet til dette. Overraskende vanskelig vil jeg si..

Fjerne de riktige spaces

Ok. Problemet er identifisert. Vi må bare leke litt browser og rydde opp i spaces før vi sender HTML til editoren vår. Mozilla beskriver problemet og forklarer hvordan CSS håndterer whitespace: How does CSS process whitespace?

Vi får inn HTML som en tekststreng som vi konverterer til DOM node. Så har laget en util som ser ca slik ut for å rydde opp i HTML på vei inn (i TypeScript):

export const stripSpaces = (html: string): string => {
 // Remove all space at start and end of line
 const trimmedLines = html.replace(/(^\s+)|(\s+$)/gm, "");

 // Replace line breaks, tabs and multiple spaces with one space
 const trimmedSpaces = trimmedLines.replace(/\r\n|\n|\r|\t|(\s+)/gm, " ");
 
 return trimmedSpaces;
}

HTML-koden over ender da opp med å se slik ut - noe som funker greit for vårt behov:

<p> dette er <strong>bold </strong> og <u>understreket</u>.. <p>

Men hva med..?

Akkurat når jeg tenker problemet er løst og ute av verden kommer det inn et nytt eksempel som ikke funker. Vår editor støtter nemlig å lime inn kode som skal formateres nøyaktig slik den er. Så eksempel-HTML kan utvides til å se slik ut:

<p>
 dette
   er <strong>bold
</strong> og
<u>understreket</u>..
</p>
<pre><code>
 const myFn = () => {
  return 1 + 1;
 }
</code></pre>

Og når dette limes inn i editoren forventer vår bruker at det ser slik ut: HTML editor med kode-blokk Altså hvis linjeskift og spaces står inne i en pre eller code tag (eller begge) så ønsker vi å beholde dem.

Ved hjelp av min venn StackOverflow finner jeg ut av følgende kode for å lage en replaceNonPreserve funksjon som kan gjøre en regex replace på tekst som ligger utenfor pre og code tagger:

const PRESERVE_WHITESPACE_TYPES = ["pre", "code"];

const createTypeRegex = (types: string[]): RegExp =>
 new RegExp(`(${types.map(tag => `<${tag}>[^]*</${tag}>`).join("|")})`, "gi");

const PRESERVE_REGEX = createTypeRegex(PRESERVE_WHITESPACE_TYPES);

const replaceNonPreserve = (
 str: string,
 pattern: string | RegExp,
 replacement: string
): string =>
 str
  .split(PRESERVE_REGEX)
  .map(s => {
   if (`${s}` !== s) {
    return "";
   }
   if (s.match(PRESERVE_REGEX)) {
    return s;
   }
   return s.replace(pattern, replacement);
  })
  .join("");

Og util fra i sted blir endret til å bruke denne:

export const stripSpaces = (html: string): string => {
 // Remove all space at start and end of line
 const trimmedLines = replaceNonPreserve(html, /(^\s+)|(\s+$)/gm, "");

 // Replace line breaks, tabs and multiple spaces with one space
 const trimmedSpaces = replaceNonPreserve(trimmedLines, /\r\n|\n|\r|\t|(\s+)/gm, " ");
 
 return trimmedSpaces;
}

Puh. Alle tester kjører og brukerne er happy.

Bedre løsning?

Grunnen til at jeg skrev dette innlegget er at jeg sitter med en følelse av at dette kan løses enklere. Går det ikke an å få browseren til å gi ut ferdig strippet HTML eller noe sånt? Jeg vet ikke - har ikke funnet noe enda. Så altså om du leser dette og tenker at det finnes bedre måter å løse det på - gi meg gjerne beskjed!