Nylig satt jeg meg ned for å implementere en konto-valg komponent, som ser sånn ut:

Bruker-komponent

Det skulle være grei skuring, ettersom vi allerede har implementert denne komponenten:

Bolig-komponent

Da jeg fant frem eksemplene på bruk av den siste innså jeg at dette ville bli noe mindre rett frem enn jeg først hadde tenkt:

(FacilityToggler
 {:selected {:street-address "Gromvegen 42"
       :meter-label "Målernummer 000123456999"
       :icon :ui.icons/apartment
       :actions []}})

Dersom jeg skal gjenbruke denne komponenten må jeg altså sende brukerens navn som :street-address og kundenummeret som :meter-label. Fjes, møt håndflate.

Denne FacilityToggler-en viser seg å ha flere triks i ermet:

Ekspandert komponent

Altså kan den ekspanderes. Da vises det flere detaljer om det valgte anlegget, andre anlegg du kan velge, og atpåtil et valg for å legge til anlegg. Disse tingene er også relevante for den nye kontovelgeren jeg har fått i oppgave å lage. I kode ser det dessverre sånn ut:

(FacilityToggler
 {:selected {:street-address "Liksomveien 27A"
       :meter-label "Målernummer 11331100"
       :meter-point-id "Målepunkt-ID 707057500012345678"
       :customer-id-label "Kundenummer 999000"
       :icon :ui.icons/apartment
       :actions []}
 :options [{:street-address "Ostepopveien 3"
       :meter-label "Målernummer 11911199"
       :icon :ui.icons/house
       :actions []}
      {:street-address "Popcorngata 12"
       :meter-label "Målernummer 11711177"
       :icon :ui.icons/house
       :actions []}]
 :actions [{:icon :ui.icons/bare_plus
       :title "Legg til bolig"
       :text "eller strømmåler"}]})

Denne implementasjonen snakker feil språk, fordi den opererer i feil domene. I rendering-delen av koden er det ikke appens domenemodell som gjelder. For et brukergrensesnitt er begrepene “street-address”, “meter-label”, “meter-point-id” og andre begreper fra backendens modell totalt meningsløse. Hvordan ser en gateadresse ut?

Gode abstraksjoner

Gode abstraksjoner i frontendkode snakker om visuelle konsepter og interaksjoner, ikke tekstlig innhold. For å forstå hvorfor det er sånn kan vi filosofere litt over hva de forskjellige begrepene kan fortelle oss om hva som foregår.

Komponenten i eksempelet over stammer fra strømverdenen. I backenden er det til stor hjelp for meg å vite at en kunde kun kan se forbrukstall for et anlegg/en bolig i de periodene de har en aktiv kontrakt for det. Begrepene hjelper meg å forstå koden, og utgjør basisen for gode abstraksjoner som letter videre arbeid.

I brukergrensesnittet er ingen av disse begrepene til hjelp for meg, fordi ingen av dem har noen iboende visuell representasjon. Ei heller representerer de brukerinteraksjon på noe vis.

I et brukergrensesnitt har vi større glede av begreper som “boks”, “knapp”, “faner”, “klikk” osv. Det er irrelevant hva en knapp gjør eller hvilken tekst som står på den når du skal skrive CSS slik at den matcher designet.

En liten refaktorering

Tilbake til vår FacilityToggler. Visst brukes den i dag til å velge mellom anlegg, men som vi så av konto-velgeren kan en tilsvarende komponent også tjene helt andre formål. Løsningen er ikke å kopiere komponenten og bytte ut begrepene, men å skrive om den vi har til å fungere for begge tilfellene.

Før vi starter: Hva er dette, om det ikke er en FacilityToggler? Vel, det er en slags meny. Som kan åpnes og lukkes. Når du åpner den “detter den ned” over innholdet under. Jeg vil våge å påstå at DropdownMenu ikke er helt på jordet. Når navnet på komponenten sitter er vi et godt stykke på vei. Det neste er å finne mer generiske visuelle termer for de konkrete datapunktene. Her er hva jeg endte opp med:

;; Fra denne:

(FacilityToggler
 {:selected {:street-address "Gromvegen 42"
       :meter-label "Målernummer 000123456999"
       :icon :ui.icons/apartment
       :actions []}})

;; ...til denne:

(DropdownMenu
 {:selected {:title "Gromvegen 42"
       :details ["Målernummer 000123456999"]
       :icon :ui.icons/apartment
       :actions []}})

Det domenespesifikke :street-address har blitt til det mer brukergrensesnitt-tilpassede :title. Jeg tror de fleste vil være enig i at en tittel er den mest iøyenfallende teksten på et element. :meter-label ble til :details. Tekst på dette nivået kan være vrient å navngi, og det kunne like gjerne vært :text, :description eller lignende. Så lenge det går klart frem at det er tekst som er mindre prominent enn en tittel, og navnet ikke peker på noe domenespesifikt, er vi på rett vei.

:icon og :actions (altså hva som skjer når brukeren trykker på menyen) var allerede passende navngitt, og får bli.

En innebygget antagelse

Noen ganger kan komponenten havne på skjermen før dataene dens er tilgjengelige. Da ser den sånn ut:

Spinner mens komponenten venter

Og koden ser sånn ut:

(FacilityToggler {:loading? true})

Ser du problemet?

Den opprinnelige menyen viser et ikon som er tilpasset boligtypen: hus, rekkehus, leilighet eller hytte. Når vi venter på data vet vi ikke hvilken type det er, så defaulten er et rekkehus. Men hvor er denne defaulten? Jo, den er hardkoda inne i komponenten selvfølgelig. Det fremstår sikkert idiotisk nå (og det er det), men i lys av at komponenten opprinnelig var tenkt som en boligvelger er det ikke helt urimelig. Begrepene vi bruker påvirker koden vi skriver, og et for snevert fokus resulterer ofte i innsnevret bruksområde.

Den ferdige DropdownMenu-komponenten

Som du kanskje husker kan boligvelgeren vise flere ting. Når den ekspanderes viser den flere opplysninger om boligen, flere boliger, og til og med et valg for å legge til bolig. Sånn ser det ut:

(FacilityToggler
 {:selected {:street-address "Liksomveien 27A"
       :meter-label "Målernummer 11331100"
       :meter-point-id "Målepunkt-ID 707057500012345678"
       :customer-id-label "Kundenummer 999000"
       :icon :ui.icons/apartment
       :actions []}
 :options [{:street-address "Ostepopveien 3"
       :meter-label "Målernummer 11911199"
       :icon :ui.icons/house
       :actions []}
      {:street-address "Popcorngata 12"
       :meter-label "Målernummer 11711177"
       :icon :ui.icons/house
       :actions []}]
 :actions [{:icon :ui.icons/bare_plus
       :title "Legg til bolig"
       :text "eller strømmåler"}]})

Da jeg skrev om denne komponenten syns jeg ikke det var noe poeng å skille “actions” fra “options”. Den eneste forskjellen er at “actions” har et mindre ikon enn de andre, men ellers er det bare forskjellige valg du kan ta. Jeg endte opp med følgende:

(DropdownMenu
 {:selected {:title "Liksomveien 27A"
       :details ["Målernummer 11331100"
            "Målepunkt-ID 707057500012345678"
            "Kundenummer 999000"]
       :icon :ui.icons/apartment
       :actions []}
 :options [{:title "Ostepopveien 3"
       :details ["Målernummer 11911199"]
       :icon :ui.icons/house
       :actions []}
      {:title "Popcorngata 12"
       :details ["Målernummer 11711177"]
       :icon :ui.icons/house
       :actions []}
      {:icon :ui.icons/bare_plus
       :icon-size :small
       :title "Legg til bolig"
       :sub-title "eller strømmåler"}]})

Her har “actions” flytta inn i “options” og fått en ny :icon-size som tar seg av den lille visuelle forskjellen. Det er også verdt å merke seg at alle de domene-spesifikke detaljene fra FacilityToggler nå bare er en liste med details. Det har forsvinnende lite å si for den visuelle fremstillingen hva disse er. Så lenge vi vet at det er flere distinkte detaljer kan vi vise dem på hver sin linje, og det er godt nok.

Etter denne refaktoreringen gikk implementasjonen fra 150 til 110 linjer kode. Det er nesten en tredjedels forbedring i kodemengde samtidig som komponenten ble mer fleksibel og kan brukes til flere ting. Sånn er det ofte når koden vår blir mindre spesifikk: Det blir færre konkrete ting å håndtere, og den nye kodens mer generelle natur åpner for bredere bruk.

Datadrevne komponenter

Som du kanskje har gjettet ut fra kodeeksemplene i dette innlegget gjør ikke DropdownMenu selv noe for å vise/skjule elementer i menyen. Dersom du ønsker å vise menyen lukket gir du den kun :selected. Vil du vise den ekspandert gir du den også :options. Dette holder komponenten er så “dum” som mulig - den rendrer bare det du gir den.

For å styre komponenten har jeg andre funksjoner som sørger for å gjøre klar en nedtrekksmeny for brukerens kontoer, eller for anlegg. Det er denne koden som avgjør om menyen er åpnet eller lukket og andre detaljer. Dette kan jeg skrive tester for helt uten å tenke på rendering og alle de flyktige detaljene som følger med. Magnar har skrevet mer om denne tilnærmingen tidligere.

Ettersom komponenten selv ikke egentlig skiller på selected og options kunne vi like gjerne bare gitt den én liste med options. Jeg kunne argumentert for begge løsningene. Det viktige poenget her er at komponenten ikke befatter seg med domenekonsepter.

Funksjonen som oppdaterer DOM-en

Da React kom på banen for snart 10 år siden(!) var det mye snakk om at React lot deg uttrykke grensesnittet ditt som en funksjon av dataene dine:

fn(data) => vdom

(vdom er “virtuell DOM”, altså det komponentene dine beskriver. React og tilsvarende biblioteker sørger for å speile strukturen i den faktiske DOM-en på en effektiv måte).

Jeg vil påstå at dette bildet mangler en nyanse. Dersom du ønsker en ryddig frontend bestående av gjenbrukbare komponenter bør du etterstrebe to funksjoner:

domainToUI(data) => uiData
component(uiData) => vdom

Dine uiData bør ikke inneholde et eneste domenebegrep som ikke direkte understøtter arbeidet med å bygge et brukergrensesnitt.

Ta en titt på frontendkoden din: Hvor mange domenebegreper finner du i komponentene dine? Er de til hjelp for å bygge et brukergrensesnitt? Eller låser de bare enkelte komponenter unødig til spesifikke funksjoner?