D3 er et JavaScript-bibliotek for å lage dynamiske og interaktive visualiseringer i nettleseren. Det er basert på åpne standarder som SVG, CSS og HTML og er svært fleksibelt med tanke på tilpasninger slik at du kan gi liv til dataene dine.