Erlang er et programmeringsspråk som er utviklet av Ericsson Computer Science Laboratory, som så dagens lys første gang i 1986.

Wikipedia beskriver Erlang slik:

Erlang (/ˈɜːrlæŋ/ UR-lang) is a general-purpose, concurrent, functional programming language, and a garbage-collected runtime system. The term Erlang is used interchangeably with Erlang/OTP, or Open Telecom Platform (OTP), which consists of the Erlang runtime system, several ready-to-use components (OTP) mainly written in Erlang, and a set of design principles for Erlang programs.

Erland kjører i BEAM som er språkets virtuelle maskin, som flere mer moderne språk benytter seg av. Det mest kjente ved siden av Erlang er Elixir, men det finnes også andre språk som Clojerl, Joxa og Lfe som alle er Lispbaserte språk samt Luerl som er en implementasjon av Lua.

Det finnes mange kjente produkter som er Erlang baserte som f.eks SimpleDB fra Amazon, Facebook Chat, hvor backend er Erlang basert, WhatsApp, CouchDb, RabbitMQ etc.