Flutter er et rammeverk for å lage mobile applikasjoner for Android, desktop, web og iOS. Det er laget av google og har god støtte for material design. Det finnes en rekke plugins for å gjøre platform-spesifikke ting for Android og iOS, samtidig som det er relativt enkelt å kommunisere med platform-spesifikk kode.

Flutter er sterkt inspirert av React og lar deg skrive deklarativ kode for UI. Det er lett å komme i gang og det er et stort pluss at stateful hot-reloading er innebygd. Konkurrenter til Flutter er react-native og xamarin.