React Native er en alternativ variant av React som rendrer til iOS, Android og andre native platformer, i stedet for til DOM/HTML.

Den er ganske så smart av seg. React er i prinsippet ikke hardt knyttet til HTML. Så i stedet for at du rendrer div og h4 og p og annet, rendrer du Button og TabBarIos og DrawerLayoutAndroid osv. React Native gjør alt dette under panseret, og gjør samme operasjon mot native GUI som den gjør mot DOM-en - du bare deklarerer hva du vil rendre, så snakker native appen og web viewet sammen og oppdaterer native GUI-et basert på diffene til React. Så React Native gir deg en ekte native app, ikke et web view med minste felles multiplum.