Et Set er en fundamental datastruktur som er nyttig i mange situasjoner. Det er enkelt og greit en samling med unike elementer, for en eller annen definisjon av unikhet (det skal vi komme tilbake til). I ES2015 fikk JavaScript støtte for Sets, og i tråd med språkets tradisjon så har implementasjonen noen skarpe kanter som er verdt å vite om.

API

Her er hvordan man bruker et Set i JavaScript.

// Opprette
const dyr = new Set(['katt', 'hund']) 

// Legge til et element
dyr.add('sjiraff') 
=> Set(3) {'katt', 'hund', 'sjiraff'}

// Fjerne et element
dyr.delete('katt')
=> true

// Størrelse
dyr.length
=> undefined

dyr.size
=> 2

// Sjekke medlemskap
dyr.has('hund')
=> true

Set holder rede på insertion order, så når du itererer så får du innholdet tilbake i samme rekkefølge som du putta det inn i.

for (let d of dyr) console.log(d);
// Logger 'hund' så 'sjiraff'

Likhet, i JavaScript sine øyne

Ingen overraskelser så langt. Et Set støtter vilkårlige typer, og da kan vi putte hva som helst i et Set. Tall, strenger, objekter, lister og til og med andre Set. Dette lover bra!

const frukt = new Set()

const eple = {navn: 'eple'}

frukt.add(eple)
=> Set(1)

frukt.add(eple)
=> Set(1)

Så kan vi sjekke om der er epler i frukten

frukt.has({navn: 'eple'})
=> false

Doh! Men dessverre helt som forventet. Det er konsistent med konseptet av likhet i JavaScript. Mekanismen for å sammenligne handler om å sjekke referanser, ikke verdier.

Det betyr:

// Vi bruker referansen til eple
frukt.has(eple)
=> true

// To ulike objekter, med samme verdier
const grunnstoff = new Set([{navn: 'Thorium'}, {navn: 'Thorium'} ])
=> Set(2)

Å jobbe med verdier istedenfor referanser er mer intuitivt og gir mindre rom for feil. Hvis du ønsker verdisemantikk så må du ty til bibliotek som Immutable.js eller språk som ClojureScript.

Funksjonell programmering

Vi er alle glade i funksjonell programmering. Arrays har støttet map, filter og reduce lenge. Bruken av Set passer også fint inn i det paradigmet.

grunnstoff.map(f => f.navn)
=> Error: grunnstoff.map is not a function 

Overraskende nok støtter ikke Set verken map, filter eller reduce. Det foreligger riktignok et forslag om å legge det til.

I mellomtiden må man konvertere til en Array først.

[...grunnstoff].map(f => f.navn) 
=> ['Thorium', 'Thorium']

Set, en dårlig Venn

Hvis det er én ting som et Set kan gjøre bedre enn noen annen datastruktur, så er det å utføre matematiske Set-operasjoner som union, snitt og disjunksjoner. Hold deg fast.

const presidenter = new Set(['Abraham', 'Bill', 'Donald'])
const tegneserieFigurer = new Set(['Donald', 'Langbein', 'Svampebob'])

// Hvilke presidenter er også tegneseriefigurer?
presidenter.intersection(tegneserieFigurer)
=> Error: presidenter.intersection is not a function

🤯🤯🤯🤯🤯

Dette var en stor overraskelse. Det var sikkert en god grunn at det ikke ble støtta ut av boksen. Nok en gang så foreligger det et forslag om å legge til Set-funksjoner i språket. Da har vi hvertfall noe å glede oss til.

Mens vi venter så kan vi lage våre egne Set-funksjoner, som skissert i denne Mozilla-artikkelen

function intersection(setA, setB) {
  var _intersection = new Set();
  for (var elem of setB) {
    if (setA.has(elem)) {
      _intersection.add(elem);
    }
  }
  return _intersection;
}

Set er data, sant?

La oss prøve å dele informasjon om et Set med andre

JSON.stringify({unikeNavn: new Set(['ape', 'katt'])})
=> "{"unikeNavn":{}}"

Det er ikke så rart, siden JSON-standarden er basert på et subsett av JavaScript og er ikke utvidbar.

Så hvis du vil dele Sets så må du finne på din egen encoding eller konvertere de til en Array.

Hvis man kunne drømt om en bedre verden så hadde det vært fint om Set fikk sin egen syntaks-literal.

const minArray = [1,2,3]
const mittSet = #{1,2,3} 

Når passer det å bruke Set?

På tross av en noe mangelfull implementasjon så er Set nyttig å ha i verktøykassen.

For de datatypene som faktisk sammenlignes basert på verdier, slik som tall og strenger, så kan du enkelt sørge for at en samling inneholder kun unike verdier.

const unikeNavn = new Set([])
unikeNavn.add('Janne')
unikeNavn.add('Janne')

Med en array eller et objekt så måtte du jobbet litt hardere for samme effekt.

Et annet eksempel er hvor du har en samling objekter og ønsker å holde oversikt over et subsett av de.

const dyr = [{id: '1', navn: 'Katt', alder: 4}, 
       {id: '2', navn: 'Hund', alder: 5},
       {id: '3', navn: 'Hest', alder: 8}]

const selektert = new Set(['1', '2'])

Ut over det så får vi krysse fingrene for at Set-støtten blir bedre i fremtiden.