Soheil Dabestani og Petter Risøe, Gründere, Diffia

«Kodemaker har vært en perfekt partner for Diffia og har gjennom sin gode domeneforståelse, dyktige ingeniører og eksepsjonelt høye fagkompetanse levert topp kvalitet hele veien. Ressurser fra Kodemaker var i gang og en integral del av vårt team med alt fra prosess, tunge integrasjoner til nydelig front-end arbeid i løpet av noen få dager etter oppstart - vi er imponert!»

Soheil Dabestani og Petter Risøe

Gründere, Diffia
922 97 460 / 997 00 220

Nimble

Nimble er en klinikers assistent i lomma. Den gjør det mulig for klinikere å kommunisere og samhandle med annet helsepersonell på sykehuset. De kan dokumentere pasientinformasjon direkte fra sengeposten og umiddelbart dele det med hele pleieteamet.

Nimble arbeidsflyt

Nimble er designet for å være intuitivt, brukervennlig og effektivt. Den fungerer på ulike digitale enheter og er integrert med eksiterende kliniske systemer på sykehuset. Utviklingen av Nimble er smidig og muliggjør inkrementelle forbedringer med rask feedback-syklus.

Diffia

Én Kodemaker ble en del av Diffia-teamet i 4 måneder. Det ble jobbet med utvikling av Nimble for å gjøre klar til pilot og senere lansering på sykehuset. Arbeidet omfattet både frontend, API-er, integrasjon og ops.

Én Kodemaker

10.2018-03.2019

Frode Nerbråten

Frode ble raskt en del av utviklerteamet til Diffia. Hans erfaring med PostgreSQL kom til god nytte da de trengte å få satt opp automatisert backup med mulighet for point-in-time restore. Hans tidligere fokus på backend gjorde det naturlig å fortsette med API-er og integrasjoner, men det tok ikke lang tid før han var i full sving med React og Redux på frontend - og det ga mersmak.

Systemutvikler
+47 982 19 314
frode@kodemaker.no